Vuosi 2015 | 2016

Vastuu tulevaisuudesta

1.1

Uuden ajan kynnyksellä?

Muutokset ovat ravistelleet toimintaympäristöämme viime vuosina toistuvasti ja yllättävästi. Niitä on havaittavissa kaikkialla, ja ne vaikuttavat arkeemme voimakkaasti. Yhteisöllisyyden muodot ovat muuttuneet ja muuttumassa sähköisten ohjelmien myötä. Yksilöllisyys on korostumassa yhteisöllisyyden sisällä. Yksi konkreettisimmista muutosta edistävistä seikoista on digitalisaatio, joka antaa jokaiselle äärettömät mahdollisuudet hankkia ja jakaa tietoa. Samalla se vaikuttaa yhteisöllisyyden muotoihin.

Muutoksia on tapahtunut myös ammattikorkeakoulussamme. Vanha oppilaitospohjainen toimintakulttuuri on siirtynyt historiaan ja olemme siirtyneet osastopohjaiseen organisaatioon. Tavoitteena on ollut monimuotoisuuden lisääminen ja opintokokonaisuuksien rakentaminen useamman osaston opetustarjonnasta. Tässä tavoitteessa ollaan hyvässä alussa, mutta paljon on vielä tehtävänä töitä, jotta saamme tutkinnot aiempaa laaja-alaisemmiksi.

Yksi suurimpia päätöksiä ammattikorkeakoulun perustamisen jälkeen tehtiin vuonna 2016. Aiemmin usealla eri kampuksella tapahtuva toiminta päätettiin keskittää Oulussa kahdelle kampukselle, Kontinkankaalle ja Linnanmaalle. Muutto Linnanmaalle Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:ltä vuokrattaviin tiloihin antaa loistavan mahdollisuuden kehittää Oamkista Suomen edistyksellisin ammattikorkeakoulu. Uusi sijainti Oulun yliopiston kanssa samassa kampuskokonaisuudessa avaa useita mahdollisuuksia opetus- ja harjoitteluyhteistyöhön. Tilat rakennetaan perusteellisen suunnittelun jälkeen yksinomaan ammattikorkeakoulun tarpeita varten. Opetus-, harjoittelu-, työhuone-, neuvottelu- ja muut tilat suunnitellaan modernin, tulevaisuuteen katsovan toimintakulttuurin pohjalta huomioiden tilojen monimuotoisuus, muunneltavuus, tehokkuus ja oppimistapojen muutos. Tässä suunnittelutyössä tarvitaan jokaista yhteisön jäsentä mukaan rakentamaan paras mahdollinen huomisen työ- ja opiskeluympäristö.

Oamk vastaa toimintaympäristön muutoksiin. Työelämä vaatii tulevaisuudessa erilaisia valmiuksia kuin aiemmin. Toimintatapojamme muuttamalla pystymme uudistumaan ja antamaan opiskelijoille erinomaiset valmiudet tulevaisuuteen.

Timo Levo

puheenjohtaja, Oulun ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus
toimitusjohtaja, Oulun Osuuspankki