Vuosi 2014 | 2015 | 2016

Tulevaisuudesta

1.1

Tyttöjä kannustetaan teknologian tielle

Miksi suomalaistytöt eivät innostu tekniikasta ja luonnontieteiden alasta, vaikka he ovat maailman kärkeä luonnontieteissä ja matemaattisissa aineissa? Suomi tunnetaan maailmalla tasa-arvoisena ja korkean teknologian maana, mutta vain 22 prosenttia teknologiayritysten työntekijöistä on naisia.
Oulun ammattikorkeakoulun ja KoulutusAvain Oy:n Sinä osaat! -tiimi haluaa tehdä Suomesta maailman tasa-arvoisimman teknologiamaan. Tiimi oli ainoana Pohjois-Suomesta mukana Sitran Ratkaisu 100 -kilpailun finaalissa. Vaikkei voittoa tullutkaan, tiimin työ jatkuu työelämän ja koulutuksen rakenteellisten esteiden poistamiseksi.
– Sukupuoli ei voi olla ammatinvalintaa keskeisesti määrittävä tekijä. Tytöt ja naiset on saatava mukaan rakentamaan yhteiskuntamme teknologiaratkaisuja. Suomalainen kilpailukyky ja innovaatioyhteiskunnan kehitys heikkenevät, koska teknologiset ratkaisut jäävät tällä hetkellä vaille naisten osaamista, näkökulmaa ja työpanosta, kertoo Oamkin verkkopedagogiikan lehtori Leena Paaso.
Sinä osaat! on mukana muun muassa tasa-arvo100-hankkeessa.

Sinä osaat! Lue Aito-lehden juttu

Tulevaisuudesta

1.1

Oamk on merkittävä alueellinen vaikuttaja

Oulun ammattikorkeakoulu on merkittävä vaikuttaja pohjoisessa. Teemme tiivistä yhteistyötä alueen työ- ja elinkeinoelämän kanssa ja koulutamme asiantuntijoita alueen tarpeisiin. Meiltä valmistuu vuosittain noin 1 400 asiantuntijaa, joista lähes 80 % jää Oulun seudulle töihin. Olemme myös Pohjoisen-Suomen vetovoimaisin korkeakoulu.
Yritysten ja organisaatioiden kanssa tekemämme yhteistyön suuruutta kuvaa seuraava. Laskimme, että viime vuonna noin 7 900 tutkinto-opiskelijaamme sai yhteensä liki 58 300 opintopistettä työelämään tehdyistä opinnoista kuten harjoittelusta, työelämäprojekteista ja opinnäytetöistä. Yksi opintopiste vastaa 27 tuntia. Se tarkoittaa, että alueemme yrityksillä oli käytettävänä Oamkin resursseja 762 henkilötyövuotta. Melkoinen määrä!

Lue rehtori Joukon Paason kirjoitus

Tulevaisuudesta

1.1

Oamkin hallituksen puheenjohtaja Timo Levo: Sitoutunut henkilökunta on vahvuutemme

Oulun ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtaja Timo Levo kertoo Oamkin vuoden 2017 haasteista ja vahvuuksista sekä siitä, miten Oamk pyrkii vastaamaan työelämän osaajatarpeisiin tulevaisuudessa.

Tulevaisuudesta

1.1

Yhteistyöhön Oamkin kanssa ollaan tyytyväisiä

Sidosryhmät ovat tyytyväisiä yhteistyöhön kanssamme. Teetimme kesällä 2017 tutkimuksen sidosryhmäyhteistyömme vaikuttavuudesta Taloustutkimuksella. Sen mukaan yhteistyötä kanssamme pidetään onnistuneena. Olemme tehostaneet uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä ja lisänneet tuottavuutta. Kumppaneidemme suositteluhalukkuus on erinomainen.
Otamme sidosryhmät myös monella tapaa mukaan toimintamme kehittämiseen. Suunnittelemme myös heidän kanssaan esimerkiksi opintokokonaisuuksia. Näin huolehdimme, että saamme ajantasaista tietoa, jotta koulutuksemme vastaa työelämän osaamistarpeita.Lue lisää sidosryhmäyhteistyöstämme

Tulevaisuudesta

1.1

Vuoden 2017 sidosryhmä: Oulun kaupunginteatteri

Oulun kaupunginteatteri palkittiin Oamkin vuoden 2017 sidosryhmänä, koska se tarjoaa musiikin ja tanssin opiskelijoille upeita oppimisen tilaisuuksia sekä palkallista työtä. Yhteistyön kautta opiskelijoilla on ainutlaatuinen mahdollisuus kehittää osaamistaan huippuammattilaisten tiimeissä ja kokeilla esiintyvän taiteilijan ammattia. Oamk on saanut tuotantojen kautta runsaasti positiivista näkyvyyttä. Opiskelijoitamme on ollut mukana esimerkiksi oopperassa Neljäntien risteys sekä Rakastakaa!-produktiossa.
– Yhteistyö on sujunut molemmissa produktioissa todella hienosti. Suuren näyttämön haltuunotto oopperassa on vaativa työ. Rakastakaa!-produktiossa intiimi yleisökontakti, vuorovaikutteinen brändityö sekä kantavien soolojen tulkitseminen on ollut mielekästä ja opettavaista. Näiden vahvan osaamisen omaavien opiskelijoiden kanssa on ilo työskennellä ja luoda yhdessä uutta, kertoo Oulun kaupunginteatterin taiteellinen johtaja Kari-Pekka Toivonen.
Yhteistyö mahdollistaa myös Oamkin kulttuurin osaston opettajien verkostojen vahvistumisen ja antaa lisävolyymia teatterin toimintaan alueen asukkaiden iloksi. Yhteystyö jatkuu, kertoo kaupunginteatterin toimitusjohtaja Tuija Hyppönen.

Tulevaisuudesta

1.1

Vuoden 2017 alumni: Ville Mankkinen

Kemin kaupunginorkesterin intendentti Ville Mankkinen on Vuoden 2017 alumni. Ville on monipuolinen musiikin ammattilainen, joka on johtanut useita sinfoniaorkestereita kotimaassa ja ulkomailla. Ville arvostaa Oamkista saamaansa koulutusta, ja hän on pitänyt yhteyttä entiseen korkeakouluunsa. Ville tarjoaa harjoittelupaikkoja Oamkin musiikin opiskelijoille ja hän on tärkeä Oamkin yhteistyökumppani.

Tulevaisuudesta

1.1

Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki: Yhteistyöstä vetovoimaa

Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki kertoo Oamkin ja Oulun yliopiston yhteistyöstä ja siitä, miten korkeakoulut voivat yhdessä kehittää Oulun aluetta ja lisätä sen vetovoimaisuutta.

Tulevaisuudesta

1.1

Ensimmäiset Terwa-akatemialaiset valmistuivat

Ensimmäisten Terwa-akatemian käyneiden opiskelijoiden valmistujaisia juhlittiin joulukuussa 2017. Terwa-akatemia on liiketalouden opintopolku, jossa opiskelijat opiskelevat yrittäjyyttä käytännössä omissa tiimiyrityksissään. Opintojen alussa käynnistetään tiimiyritys, joissa opiskelijat työskentelevät 2,5 vuotta kestävien akatemiaopintojensa ajan.
Terwa-akatemia aloitti toimintansa syksyllä 2015.
– On ollut hienoa seurata läheltä nuorten yrittäjäversojen kasvutarinoita. Terwa-akatemia opettaa yrittäjyystaitojen lisäksi nyt ja tulevaisuudessa tärkeitä metataitoja, kuten tiimityöskentelytaitoja, nopeaa reagointia asioihin, verkostoitumistaitoja, paineensietokykyä, oman elämän hallintaa, kertoo valmentaja, lehtori Sanna Rönkkö .
Tällä hetkellä opiskelijoiden perustamia tiimiyrityksiä toimii viisi. Tiimit tarjoavat yrityksille ja organisaatioille myynnin, markkinoinnin, tapahtumatuotannon ja av-tuotannon sekä tarpeen mukaan räätälöityjä palveluita.

Tutustu Terwa-akatemiaan

Tulevaisuudesta

1.1

Valmentavaa koulutusta maahanmuuttajille

Oamk tarjoaa maahanmuuttajille valmentavaa koulutusta, jonka tavoitteena on parantaa heidän valmiuksiaan opiskella korkeakoulututkinto ja saada sitä myöten työpaikka.
Viime syksyn käynnistyvässä valmentavassa koulutuksessa maahanmuuttajat perehtyvät suomen kieleen ja kulttuuriin, yrittäjyyteen, liiketalouden perusteisiin, työelämätaitoihin sekä työelämän tietotekniikkaan ja matematiikkaan. Oamkin SIIMA-hankkeessa (Siirtymävaiheen koulutusmalli maahanmuuttajille) rakennettu koulutusmalli pilotoidaan ammattikorkeakoulun liiketalouden osastolla.
Oamkista tuli vuonna 2017 Suomen kuudes maahanmuuton vastuukorkeakoulu. Vastuukorkeakoulutoiminnalla pyritään nopeuttamaan Suomessa olevien ulkomaalaisten pääsyä korkeakouluopintoihin. Korkeakoulut tekevät yhteistyötä Opetushallituksen, TE-toimistojen ja vastaanottokeskusten kanssa.

Kielen taitaminen auttaa kotoutumaan

Tulevaisuudesta

1.1

Ainutlaatuista tietotekniikan yhteistyötä

Oulun ammattikorkeakoulussa tehdään ainutlaatuista työelämäyhteistyötä tietotekniikan sekä englanninkielisen Degree Progman in Information Technology koulutusohjelmissa. Käytännössä opiskelijat opiskelevat alaa noin 2,5 vuotta, jonka jälkeen he voivat suorittaa loput opinnoistaan yrityksissä. Yrityksille yhteistyö tarjoaa uusia oppeja sekä mahdollisuutta rekrytoida uutta verta. Opettajillamme on laajat työelämäverkostot. Yritykset tulevat mielellään Oamkiin esittelemään tarjoamiaan projekteja opiskelijoillemme.

Lue lisää yhteistyöstä

Tulevaisuudesta

1.1

Dentopolis - suunterveyden moderni oppimisympäristö

Suuhygienistiopiskelijoitamme koulutetaan ainutlaatuisessa oppimisympäristössä Dentopoliksessa. Hammaslääketieteen hoidon, koulutuksen ja tutkimuksen keskittymän avajaisia vietettiin syyskuussa 2017.
Dentopoliksessa on Oamkin lisäksi Oulun kaupungin suun terveydenhuolto sekä Oulun yliopiston hammaslääketieteen koulutus.


Dentopolis on erinomainen esimerkki tiiviistä ja kaikkia osapuolia hyödyttävästä yhteistyöstä.
– Opiskelu Dentopoliksessa on erittäin motivoivaa, sillä tilat ovat modernit ja teemme samoissa tiloissa yhteistyötä hammaslääketieteen kandidaattien kanssa, kertoo toisen vuosikurssin suuhygienistiopiskelija Ella-Liisa Erola.
Oamk on Pohjois-Suomen ainoa korkeakoulu, joka kouluttaa suuhygienistejä pohjoisen Suomen tarpeisiin. Oamkilla on Dentopoliksessa käytössään 400 neliöetrin laajuiset modernit oppimisympäristöt asianmukaisine laitteineen ja ohjelmistoineen.
Koulutuksen kehittämisen lisäksi Dentopolis palvelee myös alueen yrittäjiä suun terveydenhoidon terveysteknologian tuotteiden kehitys- ja testausympäristönä. Oulun ammattikorkeakoulun toimintaympäristö Dentopoliksessa on osa kehitys-, testaus- ja oppimisympäristö Oamk SimLabia.

Tulevaisuudesta

1.1

Vuoden 2017 julkaisu: Hake pelletin korvaajana keskuslämmityskattilassa

Kansainvälisissä sopimuksissa ja ohjelmissa on asetettu tavoitteita uusiutuvan energian käytön lisäämiselle. Bioenergiaa saadaan muun muassa erilaisista biomassoista, kuten puusta, peltokasveista ja bioperäisistä jätteistä. Suomessa uusiutuvan energian painopiste on puussa ja bioperäisissä kierrätyspolttoaineissa. Ensisijaisesti lämmöntuotantoon tarkoitettujen puuperäisten polttoaineiden käyttöä voidaan maassamme lisätä.

Lue ePookin artikkeli

Tulevaisuudesta

1.1

Vuoden 2017 opinnäytetyö: äidit tanssinopettajina - Tanssinopettajien tarinoita äitiydestä

Oulun ammattikorkeakoulun vuoden 2017 opinnäytetyössä tutkittiin äitiyttä tanssinopettajan elämässä. Katja Leinosen tutkimuksen tavoitteena oli kuvata, miten tanssinopettajat kokevat äitiyden omassa elämässään, ja millä tavoin äitiys muuttaa heidän elämäänsä.

Tutustu opinnäytetyöhön

Tulevaisuudesta

1.1

Linnanmaan yhteiskampus rakentuu osittain pop upeilla

Oamkin tulevaa Linnamaan kampusta suunnitellaan yhteistyössä henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa. Olemme pääsuunnittelijan johdolla järjestäneet tulevista työ- ja oppimisympäristöistä kyselyn henkilöstölle ja opiskelijoille sekä avoimia pop up -workshoppeja, joissa henkilöstö ja opiskelijat ovat saaneet kommentoida tulevien tilojen luonnoksia. Pop up -tilaisuuksia järjestettiin pitkin prosessia.
Rehtori Jouko Paason mukaan ihmisten osallistaminen kampuksen suunnitteluvaiheessa on tärkeää. Kaikilla oamkilaisilla on mahdollisuus pohtia ratkaisuja tuleviin toimintoihin ja päästä aidosti vaikuttamaan asioihin.
Kyselyjen ja tilaisuuksien tuloksia hyödynnetään hankesuunnittelutyössä. Tiedon jakamiseksi on laadittu omat www-sivut, jonne dokumentoidaan suunnitteluun liittyvää materiaalia, kuten kyselyjen tuloksia, tietoa työryhmistä ja tiedotteita. Nykyään neljällä eri kampuksella toimiva Oamk muuttaa Oulun yliopiston kanssa samalle kampukselle Linnanmaalle vuonna 2020. Sosiaali- ja terveyspuolen opiskelijat ja opettajat jatkavat kuitenkin nykyisissä tiloissaan.
Oamkin Linnanmaan kampus on noin 50 000 m2. Tilat sijaitsevat kolmessa kerroksessa.

Lue Aito-lehden juttu Linnanmaan yhteiskampus 2020

Tulevaisuudesta

1.1

Kulttuurielämyksiä yhteistyönä

Yhteistyömme kulttuurialan toimijoiden kanssa on lisääntynyt. Vuonna 2017 juhlimme 100-vuotiasta Suomea toteuttamalla sarjan erilaisia tapahtumia Oulun seudulla. Juhlavuosi huipentui Ouluhallissa pidettyyn valtakunnalliseen pääjuhlaan, jossa esiintyivät tanssinopettajaopiskelijamme.
Teimme viime vuonna kaikkiaan kymmenen musiikki- ja tanssiteosta yhteistyöproduktiona. Oopperat Neljäntien risteys ja Abrahamin pidot olivat huikeita menestystarinoita. Abrahamin pidot esitettiin myös Helsingin oopperatalossa.

Lue Aito-lehden juttu 100 tapaa kokea kulttuuri Tutustu taiteelliseen toimintaamme

Tulevaisuudesta

1.1

Likis-lähiruokapäivä

Uusi lähiruokatapahtuma Likis järjestettiin Oulun ammattikorkeakoulun Kotkantien kampuksella syyskuussa. Opiskelijalähtöisessä Likis-lähiruokatapahtumassa oli myynnissä kotimaista ruokaa lähialueen tuottajilta sekä kotimaisia käsityötuotteita. Tapahtuma vastaa kasvavaan lähiruuan kiinnostukseen ja kysyntään Oulun seudulla. Lähiruoka edistää läpinäkyvää ja ekologista elintarviketuotantoa.

Menestyksekäs Likis järjestetään uudestaan vuonna 2018.

Ruokaa läheltä

Tulevaisuudesta

1.1

Kestävää kehitystä arjessa

Oamk on sitoutunut noudattamaan ja edistämään suunnitelmallisesti kestävän kehityksen periaatteita kaikessa toiminnassaan. Toiminnan kokonaistavoitteena on lisätä ekologista, taloudellista ja sosiaaliskulttuurista hyvinvointia. Tämä tarkoittaa, että jokainen oamkilainen tunnistaa vastuunsa ja osaa arvioida oman toimintansa vaikutuksia kestävyyden näkökulmasta. Seuraamme säännöllisesti energian- ja paperinkulusta, jätejakeiden kierrätys- ja hyötykäyttöastetta sekä lautashävikkiä, joista tiedotamme mm. info-tv-tauluissa.

Älä ruoki hukkaa: Biojätettä kertyi 119 grammaa per ruokailija Oamkin neljässä ravintolassa viikolla 39. Tämä tekee yhteensä 380 kiloa!

Oamkilaisen arjen kestävän kehityksen teot ovat konkreettisia ja helppoja. Vinkkejä tekoihin löytyy Jaakun ja Piken videosta. Lisätietoa kestävästä kehityksestä tarjoaa myös Oamkin Arkista kestävyyttä -blogi, jossa kirjoitetaan ajankohtaisista, kestävän kehityksen aiheista opiskelijoiden, henkilökunnan ja vierailevien kirjoittajien näkökulmista. Lue esimerkiksi informaatikko Tiina Tolosen mielenkiintoinen kirjoitus siitä, miten kirjastossa voidaan edistää muovitonta maaliskuuta.

Muoviton maaliskuu

Tulevaisuudesta

1.1

Palkittuja oamkilaisia

Oamkilaisia palkittiin monin tavoin vuonna 2017. Tunnustuksia tuli niin ainutlaatuisesta oppismallista, hienosta opinnäytetyöstä kuin innostavasta opetustyöstä. Kuvassa vuoden tanssintekijäksi Etnogaalassa palkittu lehtorimme Petri Kauppinen.


Vuoden opiskelija: liiketalouden opiskelija Julia Hoikkala

Kolmatta vuotta liiketaloutta opiskeleva Julia on ennakkoluuloton opiskelija, joka lähtee rohkeasti mukaan erilaisiin projekteihin kehittäen jatkuvasti itseään. Hän suoritti viime keväänä osan opinnoistaan opiskelijayritys Trapestin toimitusjohtajana ja hän on toiminut myös tuutorina. Julia on hyvä esimerkki siitä, että Oamkissa on monenlaisia tapoja saada opintopisteitä ja sellaista kokemusta, jota varmasti arvostetaan myös tulevassa työelämässä.

Vuoden opettaja: rakennustekniikan osaston lehtori Sanna Alitalo

Sanna Alitalo on erittäin ammattitaitoinen, positiivinen ja innostava opettaja. Hän näkee vaivaa tuntien suunnittelussa ja huolehtii, ettei kukaan tipu kärryiltä. Sanna on opettaja, jonka tunneilla on aina hyvä ja kannustava ilmapiiri.

Vuoden oamkilainen: järjestelmätukihenkilö Juha Kokko

IT-palveluiden järjestelmätukihenkilö Juha Kokko on rehti ja reilu tyyppi, joka on aina valmiina auttamaan. Hän on ystävällinen, asiantunteva ja erittäin palveluhenkinen. Juha ohjaa ja auttaa it-asioissa ammattitaitoisesti, sopivasti huumorilla höystäen. Juha on hyvän, positiivisen hengen rakentaja, joka arvostaa työtovereitaan.

Vuoden tanssintekijä: Petri Kauppinen

Tanssinlehtorimme Petri Kauppinen palkittiin vuoden tanssintekijäksi kaikkien aikojen ensimmäisessä Etnogaalassa Helsingissä. Raadin mukaan Petri on monipuolinen ja uutta kehittävä taiteilija, jonka positiivinen asenne innostaa kansantanssin pariin uusia toimijoita.

Oamk LABs -oppimismalli palkittiin maailmalla

Oamk LABs palkittiin parhaana innovatiiviseen yrittäyyteen valmentavana koulutuksena Malesian Kuala Lumpurissa huhtikuussa. Syksyllä Oamk LABs voitti kansainvälisen yrittäjyyskeskusten konsortio Global Consortium of Entrepreneurship Centersin (GCEC) kilpailun yrittäjyyskoulutuksen ja pedagogisten innovaatioiden huippuosaamisen sarjan Kanadan Halifaxissa. Oamkissa kehitetty oppimismallia hyödynnetään maailmanlaajuisesti useassa eri korkeakoulussa, esimerkiksi Sharjahissa Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa, Sendaissa Japanissa, Bratislavassa Slovakiassa ja Timisoarassa Romaniassa. Oamk LABs -koulutuksen kulmakiviä ovat työelämälähtöisyys, luova ongelmanratkaisu, monialaisuus ja yrittäjämäinen ajattelu.

Palkittu opinnäytetyö antaa äänen nuorille

Nuorisotutkimusseura palkitsi sosiaalialan opiskelijamme Marja Kumpuvaaran opinnäytetyön parhaana ammattikorkeakoulujen sarjassa. "Jos kettään ei kiinnostas, se olis pahin". Opiskelijoiden näkemyksiä ammattioppilaitoksen opiskeluhuollosta -työ käsittelee tekniikan alalla ammattiin opiskelevien nuorten näkemyksiä opiskeluhuollon toiminnasta ja mahdollisuuksista opiskelijoiden tukemisessa. Raadin mukaan työ on ajankohtainen meneillään olevien suurten ammatillisen koulutuksen muutosten vuoksi. Menetelmällisesti korkeatasoisen työn analyysi on hyvin toteutettu, ja sen pohjalta tekijä on muotoillut konkreettisia toimenpidesuosituksia koulutusten järjestäjille. Opinnäytetyö arvioitiin raadissa kokoaan suuremmaksi, hyvätasoista YAMK-työtä tai gradua vastaavaksi.

Nuori toimija -tunnustus opiskelijalle

Sosiaalialan opiskelijamme Hanne Mällinen sai valtakunnallisen palvelu- ja vaikuttajajärjestä Allianssin myöntämän Nuori toimija - tunnustuksen. Hanne palkittiin aktiivinuoren ja ohjaajan työstään. Tunnustus on tarkoitettu kiitokseksi ja kannustukseksi aktiivisille nuorille sekä omalla toiminnallaan nuorten asemaa ja heidän hyvinvointiaan edistäneille aikuisille.

Opiskelijajoukkueelle kolmas sija LVI-alan kilpailussa

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijajoukkue tuli kolmanneksi valtakunnallisessa talotekniikka-alan ammattikorkeakoulujen välisessä opiskelijakilpailussa Vantaalla. Opiskelijat saivat näyttää osaamistaan isäntäyrtyksen ja kilpailun tuomareina toimivien opettajien laatimissa käytännön tehtävien ja teoriatehtävien parissa sekä SuLVIn laatimassa rakentamismääräysten hallintaan liittyvässä tehtävässä. Kilpailun voitti Tampereen ammattikorkeakoulu. Toiselle sijalle kiri Satakunnan ammattikorkeakoulun joukkue. Vuodesta 2008 lähtien järjestettyyn kilpailuun voivat osallistua joukkueet kaikista LVI-opetusta antavista ammattikorkeakouluista.

Menestyneet urheilijat

Opiskelijamme Lotta Keränen voitti pronssia 2. Dan liikesarjoissa ITF Taekwon-Don maailmanmestaruuskisoissa Irlannissa. Lotta kuuluu Ouluseutu Urheiluakatemian valmennusryhmään ja on toiminut myös Oamkin kummiurheilijana.
Opiskelijamme Satu Pylväs puolestaan voitti klassisen voimanoston Euroopan mestaruuden alle 23-vuotiaiden sarjassa. Kilpailut pidettiin Tanskassa.

Tulevaisuudesta

1.1

Yhteisöllisyyttä yliopiston kanssa Suomi 100 -kahvitilaisuuden merkeissä

Oamk ja opiskelijakunta OSAKO osallistuivat Suomi 100 -vuoden juhlallisuuksiin näyttävällä kahvittelutempauksella tiistaina 5.12. Tilaisuus järjestettiin Kotkantien kampuksen aulassa, ja mukaan olivat tervetulleita kaikki oamkilaiset. Itsenäisyysjuhlan ainutkertaisuutta lisäsi se, että Kotkantien kampukselta oli suora videoyhteys Oulun yliopiston Linnanmaan kampukselle, ja näin korkeakoulut juhlivat yhdessä 100-vuotiasta Suomea. Tapahtuman tarkoituksena oli lisätä korkeakoulujen sekä opiskelijakunnan ja ylioppilaskunnan yhteisöllisyyttä sekä juhlistaa tulevaa Linnanmaan innovaatiokampusta. Oamkin ohjelmana oli itsenäisyyspäivädisco, ja yhteiseen tanssihetkeen heittäydyttiin tanssin lehtori Petri Kauppisen johdolla.

Tulevaisuudesta

1.1

The Collection -sivu kokoaa yhteen Oamkin taideteokset

Oamkilla on noin 300 pohjoissuomalaisen valokuva- ja sarjakuvateoksen kokoelma. Teokset ovat esillä Oamkin Kotkantien kampuksen käytävillä ja näin ollen muun yleisön vaikeasti tavoitettavissa. Verkkosivuston kautta teokset tuodaan laajemman yleisön saavutettavaksi. Verkkosivustolla on digitoidun kokoelman lisäksi tietoa taiteilijoista, opiskelijoiden tekemiä taiteilijahaastatteluja sekä kokoelmasta alkunsa saamia taideprojekteja. Sivuston ovat koonneet Oulun ammattikorkeakoulun ulkomaiset vaihto-opiskelijat kevään 2017 aikana lehtori Karoliina Niemelän johdolla osana smARTplaces -hanketta.

The Collection

Oamk numeroin

Hankkeet vuonna 2017

Päärahoittaja/rahoitusmuoto Kpl
OKM/OPH 19 540 000
ELY-keskus/ESR 23 1 740 000
Maakuntaliitot 27 2 160 000
Ely-keskus, Euroopan maaseudun kehittämisen rahasto 13 820 000
Tekes 3 490 000
Kansainv�liset hankkeet (esim. Interreg, Creative Europe) 11 790 000
Muut 2 150 000
Yhteensä 98 6 690 000

Aluevastuuraportin tekijät

Toimituskunta: rehtori, toimitusjohtaja Jouko Paaso, vararehtori Jyrki Laitinen, hallintojohtaja Marja Sarajärvi ja viestintäjohtaja Anne-Maria Haapala (päätoimittaja)
Tuottaja: Laura Lääveri, Marjo Sormunen
Graafinen suunnittelu: Heidi Tauriainen
Verkkototeutus: Jani Karttunen
Kuvat: Oamkin viestintä, markkinointi ja aluevaikuttavuus, Lasse Lehto (Terwa-akatemia), Laure Kurkela
Videot: Oulun ammattikorkeakoulu, Kuulu
ISBN 978-951-597-156-2 (HTML)

© 2018 Oulun ammattikorkeakoulu.