Opetusmenetelmät opetuksen monipuolistajina

Opetusmenetelmät opetuksen monipuolistajina

Opetusmenetelmä on opetuksen toteuttamis- tai työtapa ja sen tulisi edistää oppijan oppimista (Vuorinen 2001, 63). Opetusmenetelmän sosiaali- ja ilmaisumuodolla sekä vuorovaikutuksen muodolla opettaja organisoi opetusta, aktivoi ja motivoi oppijoita (Peda.net-kouluverkko). Opetusmenetelmiä on paljon ja niiden onnistunut käyttö riippuu mm. kurssin tavoitteista, opettajan opetustaidoista ja -tyylistä. (Hyppönen 2004, 3).

Taitava opettaja hallitsee useita opetusmenetelmiä ja kykenee valitsemaan tarkoituksenmukaiset opetusmenetelmät ja käyttämään niitä vaihtelevasti erilaisissa opetustilanteissa. Monipuolinen opetusmenetelmien käyttö edistää oppijoiden oppimisprosessia, koska oppimisprosessi käyttää hyödyksi eri oppimistyyleihin sisältyvää oppijan sisäistä energiaa ja vaihteleva käyttö lisää usein vuorovaikutusta opettajan ja oppijoiden sekä muiden oppijoiden kesken (Vuorinen 2001, 50-53).

Opetusmenetelmän valintaan vaikuttavat mm. (Knuuttila ja Virtanen 2001, 11):
- Opiskelijoiden taso, tottumukset ja motivaatio.
- Opettajan valmiudet, kokeiluhalu ja kokemus erilaisista opetusmenetelmistä.
- Opetettava aihe, kurssin sisältö ja tavoitteet.
- Eri opetusmenetelmien vaatimukset esim. opetustilat, ryhmän koko ja aika.
- Opetusmenetelmien vaihtelevuus ja tarkoituksenmukaisuus.

Hyvä opetusmenetelmä lisää usein oppijan motivaatiota ja antaa opettajalle sekä oppijalle palautetta. Hyvällä opetusmenetelmällä opetetaan opetettavan aiheen lisäksi myös kriittistä ajattelua, ongelmanratkaisutaitoja, tiedon käsittelyä ja muokkaamista sekä keskustelutaitoja. Opettajan tulisi tuntea myös käyttämänsä opetusmenetelmä omakseen. (Knuuttila ja Virtanen 2001, 11-12.)

LÄHTEET:
Hyppönen, O. 2004. Erilaisia opetusmenetelmiä - Kuvaukset, vahvuudet ja haasteet Opetuksen ja opiskelun tuki – TKK. Viitattu 22.11.2005 http://www.dipoli.tkk.fi/ok/p/yoop/2004/lp/LP-05-opetusmenetelmia.rtf

Knuuttila, M. ja Virtanen, A. 2001. Opettajan opas onnistuneeseen opettamiseen. Hki: TKK:n Opetuksen ja opiskelun tuen julkaisuja 1/2001. Viitattu 29.11.2005
http://www.dipoli.tkk.fi/ok/palvelut/tieto/julkaisut/pdf-julkaisut/opeopas.pdf

Peda.net-kouluverkko. Viitattu 30.11.2005 http://www.peda.net/img/portal/231636/opetmen.doc

Vuorinen, I. 2001. Tuhat tapaa opettaa: Menetelmäopas opettajille, kouluttajille ja ryhmän ohjaajille. Tampere: Resurssi.

Tekijät: Kettunen Mirja, Palvalehto-Silven Hilkka, Penson Kari ja Väyrynen Sirpa.

Ohjaajat: Pirjo-Liisa Lehtelä, Raija Erkkilä, Lauri Kurkela

Huom: Tästä aiheesta on kehitetty päivitetty versio osoitteeseen: http://www.oamk.fi/amok/oppimat/LO/Opetusmenetelmat06a/