Opetusmenetelmät opetuksen monipuolistajana

AV-materiaalin käyttö

Esittävässä opetuksessa opetettavan uuden asian kiinnostuksen esittämisessä, tietosisällön esittämisessä, havainnollistamisessa ja konkretisoinnissa sekä myös demonstraatioiden esittämiseen voidaan käyttää apuna audiovisuaalisia(AV) laitteita ja -havaintomateriaalia. AV-materiaalia voidaan käyttää niin suur- kuin pienryhmäopetuksessa sekä verkko- ja etäopetuksessa. AV-materiaali tukee erityisesti visuaalisten oppijatyyppien oppimista.

Kuvaus menetelmästä

AV-materiaalin käytössä on otettava huomioon käyttötilanne, käytettävissä oleva laitteet sekä mitä laitteita osaa käyttää. AV-tekniikka ei saa viedä huomiota itse asiasta. Ennen opetustilannetta opettajan tehtävä on varmistaa, mitä AV-välineitä on käytettävissä ja että ne toimivat ja että osaa käyttää niitä. On myös järkevää tehdä varasuunnitelma siltä varalta, etteivät laitteet toimi.

Luokan tussi- tai liitutaulun tai fläppitaulun käyttö on jäänyt vähemmälle AV-tekniikan kehittyessä. Kuitenkin ne ovat ehkä tärkein, helpoiten ja nopeinten käytettävissä oleva opettajan AV-väline. Tussitaulua käytettäessä on vältettävä käyttämästä liian vaaleita ja ohuita tusseja ja muistettava kirjoittaa riittävän isoilla kirjaimilla, jotta tekstit näkyvät myös luokan / luentosalin perälle. Taulujen käyttö kannattaa rajoittaa suurten kuvioiden ja otsikkotason tekstien kirjoittamiseen, sillä muuten itse kirjoittamiseen tai piirtämiseen menee paljon aikaa.

Piirtoheitinkalvoissa ja tietokoneen diaesityksissä on käytettävä sen verran isoa kirjasinkokoa ja sellaista väritystä ja kirjasimien värejä, jotka ovat normaalinäköisen luettavissa myös käytettävän tilan perältä (luokka, luentosali). Tekstiä kalvossa tai diassa saisi olla vain muutama rivi. Mikäli on pakko esittää pienellä kirjasinkoolla olevaa materiaalia, tulee materiaali jakaa esim. monisteina oppijoille.

Piirtoheittimien tai videotykin kuva tulee myös sulkea (sammuttaa lamppu tai kuva pois päältä), kun AV-välineellä ei enää näytetä esitystä tukevaa materiaalia. Liian monesti näkee, että valkokankaalla on koko luennon ajan näkyvillä sama kalvo tai että videotykki näyttää tietokoneen työpöytää, näytönsäästäjän kuvaa tai jotain muuta kuvaa, joka vie huomion varsinaisesta esityksestä. Monesti myös videotykin hurina on häiritsevää ja lamppu kuluu turhaan.

Videoita, äänitallenteita ja nauhoitettuja luentoja on tarkoituksenmukaista käyttää vain lyhyinä pätkinä ja esittää vain oleelliset kohdat nauhalta. Niihin pätee myös esittävän opetuksen yleinen 20 minuutin aikasääntö, eli yhteen asiaan pystyy keskittymään enintään tuon ajan. Opettajan tulee myös valmistella ja kelata nauhat oikeille kohdille valmiiksi, jottei siihen mene liikaa aikaa opetustilanteessa eikä oppijoiden huomio siirry pois aiheesta.

AV-tallenteita käytettäessä on otettava huomioon tekijänoikeudelliset asiat. Opetuskäyttö kun ei ole yksityistä käyttöä! Esim. myös Internetistä löytyvään materiaaliin on oltava opetuskäyttöön käyttöoikeus. Opetuksessa voidaan kuitenkin käyttää Internetiä tietolähteenä. Internetistä löytyvää materiaalia ei kuitenkaan saa kopioida tai tallentaa edelleen jakelua varten, mutta siihen voidaan tehdä esim. lähdeviittauksia ja linkitystä. Julkisia salaamattomia TV- ja radiolähetyksiä voi tietyin rajoituksin käyttää opetukseen, mutta esim. maksulliselta kanavalta tallennettua ohjelmaa, kirjastosta tai videovuokraamosta kotikäyttöön lainattua videotallennetta ei ilman tekijän lupaa saa käyttää opetuksessa! Etä- ja verkko-opetuksessa on myös otettava huomioon, materiaalin julkista jakelua esim. Internetissä koskevat rajoitteet.

AV-välineiden käytössä on myös noudatettava niiden käytöstä ja vikojen ilmoittamisesta annettuja ohjeita. Liian monesti opettaja jättää ilmoittamasta vioista ja seuraavalle käyttäjälle on yllätys, etteivät laitteet ole käyttökunnossa.

Resurssit

Tarvittavat AV-laitteet sekä niissä esitettävä havaintomateriaali (diaesitykset, kalvot, ääni- ja videotallenteet. Etä- ja verkko-opetuksessa havaintomateriaali tallennetaan yleensä tietoverkon palvelimelle, verkko-oppimisympäristöön, toimitetaan sähköpostilla tai toimitetaan siirrettävällä tallennusmedialla (CD-ROM, DVD, videokasetti, äänikasetti jne) oppijoille. Etäopetuksessa havainto AV-materiaali voidaan esittää myös reaaliaikaisesti. Tarvittaessa on myös hankittava AV-välineiden käyttöön tekninen tuki.

Lähteet ja lisätietoa

Teknillinen korkeakoulu, Opettajan tehosalkku vuodesta 2003. Audiovisaalisen materiaalin käyttö opetuksessa. Tällä sivulla saat käytännöllistä tietoa siitä, miten luennoinnin lomassa voidaan käyttää audiovisuaalista materiaalia selittämisen lomassa.
Viitattu 10.4.2006 http://www.tkk.fi/Yksikot/Opintotoimisto/Opetuki/tehosalkku/opetus/suunnittelu/
av_materiaalin_kaytto_opetuksessa.htm


Koipiosto Oy ja opetusministeriön ylläpitämä Kopiraitti -sivuisto.
Viitattu 10.4.2006 http://www.kopiraitti.fi/