Opetusmenetelmät opetuksen monipuolistajana

Demonstraatio

Demonstraatio on yksi esittävän opetuksen opetusmuodoista. Sillä tarkoitetaan jonkin idean, taidon tai toimintamallin esittämistä tosi tilanteen ulkopuolella (Vuorinen 2001, 89). Demonstraatio sopii parhaiten käytännön taitojen opettamiseen kun esittävästä opetuksesta siirrytään tekemällä oppimiseen. Demonstraatiosta oppiminen on mallista ja esimerkistä oppimista – matkimista, jolla tavalla esim. vastasyntynyt lapsi oppii monia asioita. Demonstraatio on tehokkainta auditiivisille ja visuaalisille oppijatyyppeille. Demonstraatiota voidaan käyttää lähi-, etä- ja verkko-opetuksessa sekä myös etäohjauksessa.

Kuvaus menetelmästä

Demonstraatiossa yleensä opettaja tai avustaja näyttää, esiintyen tai näytellen, miten jokin asia tehdään. Mikäli kyse on nopeasti tehtävästä työtehtävästä tai vastaavasta on järkevää vaiheistaen tai hidastaen demonstroida. Demonstraatioon liittyy yleensä myös opettajan selostus vaiheittain, mitä hän tai avustaja esittää. Demonstraatiossa on järkevää myös pysäyttää esitys, tärkeisiin kohtiin, joissa opettaja voi selostaa työn vaiheen kannalta oleellisia asioita. Tässä ei kuitenkaan tule mennä liian pitkälle, sillä silloin voi oppijoiden keskittyminen demonstraation seuraamisen heiketä, jos opettaja väliin esittää minuutteja pitkiä selostuksia.

Demonstraatio voidaan myös tallentaa AV-välinein ja käyttää myöhemmin uudelleen. Tallennettua demonstraatiota voidaan käyttää myös verkko- ja etäopetuksessa.

Etäohjauksessa demonstraatiolla opettaja demonstroi esim. puheella (puhelimella), videoneuvotteluyhteydellä tms. ohjaten tai työaseman etähallinnalla (tietotekniikka) näyttäen, miten jokin työvaihe tai vastaava tehdään.

Resurssit

Demonstraation valmistelu vaatii opettajalta jonkin verran aikaa ja myös apuvälineitä. Joissain tapauksissa tarvitaan myös avustajia. Apuvälineitä tarvitaan mm. siihen, että se saadaan kaikille oppijoille näkyville. Esim. suuressa luentosalissa voidaan käyttää apuna videotykkiin kytkettyä videokameraa, jolla saadaan lähikuvaa esim. käsillä tekemisestä. Mikäli demonstraatio tallennetaan, tarvitaan ko. AV-välineistö ja tallennusmedia.

Lähteet

Vuorinen Ilpo, 2001. Tuhat tapaa opettaa. Vammala. Vammalan Kirjapaino Oy.

Lisätietoa

Joensuun yliopisto, Sisältää demonstraatioon ja havainnollistamiseen liittyvää tietoutta sekä hyviä ohjeita, kirjallisuutta ja linkkejä käsityön opettamiseen
Viitattu 10.4.2006 http://joyx.joensuu.fi/~pollanen/demo.htm

Joensuun yliopisto, Savonlinnan opettajakoulutuslaitos. Kognitiivinen oppipoikakoulutus. Tällä sivulla kerrotaan kognitiivisesta oppipoikakoulutuksesta. Kognitiivinen oppipoikakoulutus pyrkii opettamaan niitä prosesseja, joita asiantuntijat soveltavat monimutkaisissa tehtävissä.
Viitattu 10.4.2006 http://sokl.joensuu.fi/aineistot/Kasvatustiede/Jorma_Enkenberg/Oppiminen/Kogn_oppipkoul.htm