Metatiedot

Metatiedot

Nimeke: Opetusmenetelmät opetuksen monipuolistajina

Tekijät
Tekijät: Marju Rönkkö ja Pertti Heikkilä. Sisällön työryhmän on laatinut seuraavan työnjaon mukaisesti:

Marju Rönkkön laatimat sivut:

 • Johdanto, Oppimistyylit ja oppijatyypit
 • Aktivointi ja mielenkiinnon herättäminen
 • Vuorovaikutus
 • Yhteistoiminnallinen oppiminen
 • Luova oppiminen

Pertti Heikkilä, laatimat sivut:

 • Hakemisto
 • Ajattelutaitoihin liittyvät menetelmät, sekä alasivut:
  • Ennakkojäsentäjä
  • Käsitekartta
  • Kirjoittamalla oppiminen
  • Aktiivinen kirjoittaminen
  • Prosessikirjoittaminen
  • Raporttien ja ohjeiden kirjoittaminen
  • Haastattelu
  • Väittely
 • Esittävä opetus, sekä alasivut:
  • Aktivoiva havainnollistaminen ja konkretisointi
  • Demonstraatio
  • AV-materiaalin käyttö
 • Tekemällä oppiminen, sekä alasivut:
  • Harjoitustehtävät
  • Laboraatiotyöt
  • Posteritehtävä
  • Simulaatio
  • Tapausharjoitus (case-tehtävä)
  • Tutustumiskäynnit

Sivuston ensimmäisen version on tehnyt eri työryhmä (Kettunen Mirja, Palvalehto-Silven Hilkka, Penson Kari ja Väyrynen Sirpa)
Tekninen toteuttaja: Marju Rönkkö ja Pertti Heikkilä
Muu tekijä: Ohjaajat: Pirjo-Liisa Lehtelä, Raija Erkkilä, Lauri Kurkela
Metatiedon tekijä: Pertti Heikkilä, Lauri Kurkela ja Kari Kiviniemi

Luontiaika: 24.4.2006

Päivitetty: 29.5.2006

Kuvaus: Tämä sivusto on opetuksen suunnitteluun erityisesti aloittaville opettaja-opiskelijoille suunnattu informaatiolähde, jossa on esitelty erilaisia opetusperiaatteita ja opetusmenetelmiä. Sivustolle on myös koottu jonkin verran tietoa lähdekirjallisuudesta sekä verkkolähteistä, joista löytyy lisätietoa aiheesta.

Sijainti: http://www.oamk.fi/amok/oppimat/LO/Opetusmenetelmat06a/ 

Käyttömahdollisuudet opetuksessa: Sivusto antaa virikkeitä opetuksen monipuolistamiseen.

Tekijänoikeudet: Rönkkö Marju ja Heikkilä Pertti. Sekä aikaisemman version tekijät: Kettunen Mirja, Palvalehto-Silven Hilkka, Penson Kari ja Väyrynen Sirpa

Käyttöoikeudet: Materiaalia voidaan käyttää opetustarkoituksiin. Tekijöiden ja taustaorganisaation (Oulun Ammatillisen opettajakorkeakoulu) tietojen tulee näkyä materiaalissa. Oulun seudun ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoululla on oikeus muokata ja edelleen kehittää sivustoa. Materiaalin hyödyntäminen kaupalliseen käyttöön ei ole suotavaa.

Päivityshistoria: Edellinen versio osoitteessa http://www.oamk.fi/amok/oppimat/LO/Opetusmenetelmat. Metatietojen päivitys 11.12.2006, 14.2.2007.

Asiasanat: Opetusmenetelmät