Opetusmenetelmät opetuksen monipuolistajana

Tutustumiskäynnit

Toiminnallista ja tekemällä oppimista ovat myös tutustumiskäynnit ja opintomatkat. Koska käytännön järjestelyt ovat yleensä vaikeita ja matkustaminen vie aikaa, tutustumiskäynnit ajoittuvat lukuvuosien tai jaksojen loppuun ja samassa yhteydessä on useita eri käyntikohteita. Tutustumiskäynti voidaan tehdä yksittäin, pienryhmissä tai suuremmalla ryhmällä ottaen kuitenkin huomioon, miten vierailukohde pystyy ottamaan vastaan vierailijoita. Tutustumiskäynti sopii hyvin kaikille oppijatyypeille, erityisesti se sopii kinesteettisille ja visuaalisille oppijoille.

Resurssit

Matkustamista tai siirtymistä tutustumiskohteeseen varten on varattava aikaa sekä tarvittaessa kuljetus ja majoitus sekä myös ruokailujärjestelyt. Nämä kaikki mahdollisine tutustumiskohteen pääsylippuineen vaativat taloudellisia resursseja. Huomioitavaa myös on, että mikäli tutustumiskäynti sisältyy oppilaitoksen opetussuunnitelmiin ja oppilaitoksessa opiskelu on muuten ilmaista oppijiolle eli valtion rahoittamaa, oppijoilta ei saa periä maksua tai kerätä rahaa tutustumiskäyntien rahoittamiseen. (Kalliomäki 2006) Ts. oppijiota ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan varallisuuden perusteella.

Kuvaus menetelmästä

Tutustumiskäynti voi vierailu, retki tai haastatteluvierailu. Se kannattaa suunnitella ja valmistella hyvin etukäteen ja erityisesti muistaa sopia kohteen kanssa asiasta. Käynnin järjestelyt hoitaa yleensä opettaja, mutta esim. haastattelukäynneille tai pienryhmävierailuille valmistelija voi olla myös yksittäinen oppija tai pienryhmä.

Tutustumis- tai vierailukohteeksi sopii parhaiten mahdollisimman lähellä oppilaitosta oleva kohde. Tällaisiin omalla paikkakunnalla oleviin kohteisiin voidaan tehdä tutustumiskäyntejä pitkin lukuvuotta ja juuri silloin, kun kyseistä asiaa opiskellaan tuoden vaihtelua opiskelumenetelmiin. Näin myös tutustumiskäynti on tehokkaammillaan oppimisen tavoitteiden kannalta.

Tutustumis- ja vierailukäyntien tulee olla tavoitteellisia tai ainakin opettajan tulee ennakkoon herättää oppijoissa kysymyksiä tai ajattelua siihen, mitä käynnillä on tarkoitus nähdä, kokea tai oppia. Ihminen kun näkee yleensä sitä, mitä haluaa nähdä!

Käynnin aikana tai sen jälkeen käydään palautekeskustelua siitä, mitä on nähty ja koettu ja mitä eri asioita eri oppijat näkivät ja kokivat tutustumiskäynnillään. Keskustelussa voidaan myös pohtia sitä, miten koettua ja nähtyä voidaan hyödyntää myöhemmin tapatuvassa opiskelussa. (Vuorinen 2001, 185.)

Lähteet ja lisätietoa

Opetushallitus 20.4.2006. Tiedote Kouluretkien ja leirikoulujen maksuttomuudesta ohjeet. Tiedote opetushallituksen www-sivuilla:
Luettu 20.4.2006 http://www.oph.fi/page.asp?path=1,434,52886

Vuorinen Ilpo, 2001. Tuhat tapaa opettaa. Vammala. Vammalan Kirjapaino Oy.