Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Bioanalyytikko (AMK) | Oulun ammattikorkeakoulu

Bioanalyytikko (AMK)

Tervetuloa opiskelemaan bioanalytiikkaa Oulun ammattikorkeakouluun! Bioanalyytikko työskentelee yleensä laboratoriohoitajana terveydenhuollossa. Työssä yhdistyvät asiakaspalvelu- ja laboratoriotyö. Keskeisiä työtehtäviä ovat näytteenottotoiminta, näytteiden analysointi ja tulosten arviointi.

Mitä bioanalyytikko tekee?

Tällä hetkellä bioanalyytikoiden työtilanne on erittäin hyvä. Voit toimia terveyskeskuksen, sairaalan tai yksityisen lääkäriaseman laboratoriossa. Muita työskentelymahdollisuuksia ovat esimerkiksi lääketeollisuus, lääketieteelliset tutkimusryhmät, eläinlääkäriasemat, laboratorioalan yritysten myynti- ja markkinointitehtävät Suomessa ja ulkomailla.

Bioanalyytikon keskeisiä tehtäviä ovat:

  • näytteenottotoiminta
  • asiakaspalvelu
  • vieritestaus
  • näytteiden analysointi ja tulosten arviointi
  • osallistuminen laboratoriopalvelujen laadunhallintaan

Bioanalyytikon ammatti on monipuolinen, sillä voit työskennellä useilla erikoisaloilla esim. kliininen kemia, hematologia, vierianalytiikka, mikrobiologia, histologia ja sytologia, fysiologia ja neurofysiologia, patologia tai genetiikka. Tutkinnon suoritettuasi sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira laillistaa sinut terveydenhuollon ammattihenkilöksi (laboratoriohoitaja).

Bioanalyytikon opinnot Oulun ammattikorkeakoulussa

Bionanalyytikon opinnoissa yhdistyvät teoria ja käytännön laboratorioharjoitukset. Keskeisiä sisältöalueita ovat ihmisen anatomia sekä biokemialliset ja fysiologiset toiminnot laboratoriotutkimusten perusteena. Opintoihin sisältyy lisäksi solu- ja molekyylibiologiaa, kemiaa, fysiikkaa, mikrobiologiaa, hematologiaa, neurofysiologiaa sekä histo- ja sytologiaa. Myös potilasasiakkaan ohjaus ja neuvonta laboratoriotutkimuksiin kuuluvat ammattiopintoihin. Osa teoriaopinnoista voidaan toteuttaa verkko-opintoina.

Monissa tehtävissä tarvitset teknistä osaamista ja kädentaitoja sekä asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja. Mikroskopointi edellyttää visuaalista hahmottamista sekä värien ja rakenteiden erottamista.

Työelämäharjoittelu ja kansainvälinen vaihto-opiskelu

Työelämäharjoittelua voit suorittaa terveys- ja lääkäriasemien laboratorioissa, sairaaloiden laboratorioissa tai tutkimusryhmissä. Harjoittelupaikat ovat eri puolilla Suomea, myös kansainvälinen harjoittelu on mahdollista. Suosituimpia bioanalytiikan kansainvälisiä vaihtokohteita ovat mm. Italia, Belgia, Hollanti ja Viro. Vaihtoon lähteminen on erinomainen mahdollisuus kartuttaa kansainvälistä kokemusta ja ottaa enemmän irti opiskeluajasta.

Bioanalyytikon jatko-opiskelumahdollisuudet

Jatkokoulutusmahdollisuuksia bioanalyytikolle ovat ylempi AMK –tutkinto tai opinnot tiedekorkeakouluissa.

Avoin ammattikorkeakoulu

Voit suorittaa alemman ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen amkin opinnoista.

 

Laajuus ja kesto

210 op

3,5 vuotta

Kampus

Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4
90220 Oulu

Hakuaika päivätoteutus

20.3.–3.4.2019

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »

Artikkelikuva

Bioanalytiikka – laaja katsaus lääketieteeseen

Kun bioanalytiikan opiskelijoilta Janne Appelgrenilta ja Kukka-Maaria Karppiselta kysytään, mitä bioanalytiikan opintoihin…

Artikkelikuva

Monipuolinen työnkuva houkutteli opiskelemaan

Kiinnostus sosiaali- ja terveysalaan sekä hyvät työnäkymät saivat Marko Broströmin valitsemaan bioanalytiikan koulutuksen.

Artikkelikuva

Kansainvälisyys on plussaa

Kansainvälisyydestä on nykyään etua työelämässä, minkä osoittaa myös Cimon tuottama tutkimus muutaman vuoden takaa.…