Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka | Oulun ammattikorkeakoulu

Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Tervetuloa opiskelemaan rakentamistekniikkaa Oulun ammattikorkeakouluun! Rakennusinsinöörinä työskentelet monipuolisissa rakennusalan tehtävissä ja kuulut rakennusalan ammattilaisten laajaan joukkoon. Rakennusinsinöörit kantavat merkittävän vastuun rakennetusta ympäristöstämme ja sen kehittämisestä. Rakennetussa ympäristössä - rakennuksissa ja infrarakenteissa – on kiinni noin 70 prosenttia kansallisesta varallisuudestamme. Hanki tutkinto, jolla on merkitys! 

Rakennusinsinöörin koulutus

Koulutamme Pohjois-Suomen elinkeinoelämän tarpeisiin rakentamis- ja yhdyskuntatekniikan ammattilaisia, joilla on hyvät valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja kansainväliseen toimintaan. 

Rakennustekniikan tutkinto-ohjelmassa on kaksi suuntautumisvaihtoetoa: talonrakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka. Päivätoteutuksessa valitset sinua kiinnostavan suuntautumisvaihtoehdon ensimmäisen lukuvuoden loppupuolella. Syksyllä 2019 alkavassa monimuotototeutuksessa suuntaudutaan talonrakennustekniikkaan, joten monimuodossa suuntautumisvalinta tehdään jo koulutukseen haettaessa. Suuntautumisvaihtoehtojen toteuttaminen edellyttää riittävää ryhmäkokoa. 

Talonrakennustekniikan suuntautumisvaihtoehto (päivätoteutus ja monimuotototeutus)

Talonrakennustekniikan suuntautumisvaihtoehdon opiskelija saa valmiudet talonrakentamisen monipuolisiin suunnittelu-, ohjaus-, valvonta- ja tarkastustehtäviin sekä uudis- että korjausrakentamisen alalle. Vaihtoehtoisilla opinnoilla voi syventyä rakennesuunnitteluun tai tuotantotekniikkaan. 

Yhdyskuntatekniikan suuntautumisvaihtoehto (päivätoteutus)

Yhdyskuntatekniikan suuntautumisvaihtoehdon opiskelija saa valmiudet toimia erilaisissa tie- ja liikennealan hankkeiden sekä vesihuolto-, vesirakentamis-, vesistö- ja ympäristöhankkeiden tutkimus-, suunnittelu- ja toteuttamistehtävissä. Suuntautumisvaihtoehdossa perehdytään myös ympäristövaikutusten arviointiin, maankäytön suunnitteluun sekä maisema- ja ympäristörakentamiseen. 

Rakennusinsinöörin muut opinnot ja opintopolut

Rakennusinsinöörikoulutus on osa Oulun ammattikorkeakoulun rakentamistekniikan osaston opetusta, jota on tarjolla myös rakennusmestarin ja rakennusarkkitehdin tutkintoihin. Vuosittain useat rakennusinsinööriopiskelijat täydentävät alan osaamistaan valitsemalla pakollisten opintojen lisäksi vapaasti valittavia opintoja (15 op) rakennetekniikan, tuotantotekniikan, yhdyskuntatekniikan tai rakennusmestarikoulutuksen opinnoista. Rakennusarkkitehtiopintoihin osallistuminen edellyttää hyväksyttävän soveltuvuuskokeen suorittamista kevään yhteishaun yhteydessä. Hyväksyttävä tulos on vähintään puolet maksimipisteistä.

Useamman rakennusalan tutkinnon suorittaminen samanaikaisesti edellyttää toista hakua, ja tarkoittaa vähintään kahden vuoden lisäopintoja.

Myös aikaisemman tekniikan korkeakoulututkinnon suorittaneita pääsee vuosittain hakuprosessin kautta suorittamaan rakennusinsinöörin opintoja.

Rakennusinsinöörin jatko-opiskelumahdollisuudet

Voit jatkaa opintojasi ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin, kun sinulle on kertynyt tutkinnon jälkeen vähintään kolme vuotta alan työkokemusta. Voit myös jatkaa opintojasi diplomi-insinöörin tutkintoon asti yliopistossa. Olemme tehneet yhteistyötä Oulun yliopiston kanssa tämän opintopolun mahdollistamiseksi. 

Vaihtoon lähteminen ja kansainvälisyys

Rakennusinsinöörin tutkinto on yleinen ja tunnettu tutkinto niin Euroopassa kuin muuallakin maailmassa. Oamkin rakennusinsinööriopiskelijat ovat hakeutuneet opiskelijavaihtoon korkeakouluihin ja yliopistoihin laajan kansainvälisen yhteistyöverkostomme avulla. Oamkin opiskelijavaihtomahdollisuuksista on lisää tietoa Oamkin sivuilla.

Rakennusinsinööri työelämässä

Rakennusinsinööritutkinnon suorittaneet työllistyvät hyvin. 70–80 % kertoo olevansa koulutusta vastaavassa työssä jo valmistuessaan.

Perus- ja ammattiopinnot antavat valmiudet työllistyä jo opintojen aikana. Opiskelijat suorittavat opintoihin kuuluvaa pakollista harjoittelua toukokuu-elokuu aikana. Rakennusalan töitä on yleensä hyvin tarjolla kesäisin, koska rakentaminen painottuu kesäaikaan. Kahden ensimmäisen vuoden ja erityisesti kolmen vuoden opintojen jälkeen useat opiskelijat ovat toimineet myös osa-aikaisina työntekijöinöä suunnittelutoimistoissa, rakennusliikkeissä ja rakennusteollisuudessa.

Tutkinnon suorittanut voi toimia suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamistehtävissä, kiinteistöjen ylläpidon johtotehtävissä, tuotekehitys-, myynti- ja markkinointitehtävissä sekä asiantuntija- ja opetustehtävissä talonrakennus- tai yhdyskuntatekniikan alalla.

Ammattinimikkeitä voivat olla esimerkiksi:

 • rakennusinsinööri 
 • talonrakennusinsinööri
 • yhdyskuntatekniikan insinööri
 • suunnitteluinsinööri
 • rakennesuunnittelija
 • satamainsinööri
 • ratainsinööri
 • katurakennuspäällikkö
 • työnjohtaja
 • hankintainsinööri
 • kustannuslaskija
 • kehitysinsinööri
 • rakennustarkastaja
 • laatuinsinööri
 • laatupäällikkö.

Avoin ammattikorkeakoulu

Voit suorittaa alemman ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen amkin opinnoista.

Oamkin rakentamistekniikka sosiaalisessa mediassa

Seuraa Oamkin rakentamistekniikan opiskelijoiden ja henkilökunnan menoa ja meininkiä sosiaalisessa mediassa.

Instagram

Rakennustekniikan opiskelijatarinoita

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opiskelu Oamkissa - Mikon tarina

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opiskelu Oamkissa – Janin tarina

Laajuus ja kesto

240 op

4 vuotta

Kampus

Kotkantien kampus
Kotkantie 1
90250 Oulu

Hakuaika päivätoteutus

20.3.–3.4.2019

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »

Hakuaika monimuotototeutus

20.3.–3.4.2019

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »

Artikkelikuva

Kaksikielisyys tulevan rakennusinsinöörin valttina

Gleb Kravtsov on rakennustekniikan opiskelija Oulun ammattikorkeakoulussa. Venäjältä kotoisin oleva Gleb pitää vahvuutenaan kaksikielisyyttä.