Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Musiikkipedagogi (AMK), musiikin koulutusohjelma, Oulun ammattikorkeakoulu valintaperusteet, valintakokeet, yhteystiedot

Musiikkipedagogi (AMK), päivätoteutus

Tutkinto Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike Musiikkipedagogi (AMK)
Laajuus/kesto 240 op / 4 vuotta
Tutkinto-ohjelma Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma
Aloituspaikat 25, joista vähintään 20 ensikertalaisille
Opetusjärjestelyt Opiskelu tapahtuu lähi- ja verkko-opintoina. Opinnot edellyttävät opiskelijalta sitoutumista ja aktiivista itsenäistä työskentelyä. Opiskelija saa ohjausta ja tukea opintojen aikana opettajatuutorilta, opintojaksojen opettajilta, opiskelijatuutoreilta sekä ohjaus- ja opiskelijapalveluilta.
Kampus Kotkantien kampus
Kotkantie 1, 90250 Oulu
Hakuaika 20.3.–3.4.2019 klo 15.00
Valintakoe 20.–24.5.2019
Valintakoeopas
Instrumenttikohtaiset valintakoepäivät
Musiikin teorian ja säveltapailun koe, esimerkkitehtävä 1
Musiikin teorian ja säveltapailun koe, esimerkkitehtävä 2
Koulutus alkaa Elokuussa 2019
Muuta Opetussuunnitelma opinto-oppaassa
hipsut_valk.pngApply now
Valintaperusteet

Pohjakoulutusvaatimus

Amk-lain mukainen hakukelpoisuus

Valintatapa 1, 25 aloituspaikkaa

(aloituspaikoista 8 varattu ammatillisen tutkinnon suorittaneille)

Valintaperuste

Valintapisteet

Valintakoe 100 pistettä
Yhteensä 100 pistettä
Ennakkotehtävä ja valintakoe

Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelman opiskelijavalinta koostuu kahdesta vaiheesta. Ensimmäinen vaihe sisältää karsivan ennakkotehtävän, joka on palautettava yhteishakuaikana 3.4.2019 klo 15 mennessä sähköpostitse osoitteeseen musiikkipedagogi@oamk.fi.  

Ennakkotehtävä sisältää perustietolomakkeen tehtävineen, joilla kartoitetaan hakijan musiikillista taustaa, tietoisuutta Oamkin musiikkipedagogin koulutuksesta ja musiikkipedagogin työtehtävistä sekä motivaatiota. Ennakkotehtävä arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Ennakkotehtävä ei vaikuta toisen vaiheen eli varsinaisen valintakokeen pistemäärään, mutta valintakokeen haastattelu perustuu osittain hakijan ennakkotehtävässä antamiin vastauksiin.

Ennakkotehtävä

Kaikki hyväksytyn ennakkotehtävän palauttaneet hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeisiin, jotka järjestetään 20.-24.5.2019. Valintakokeella mitataan hakijan koulutettavuutta, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, motivaatiota sekä soveltuvuutta.

Valintakokeen osioita ovat:

  • instrumenttikoe
  • haastattelu
  • vuorovaikutteinen ryhmätehtävä
  • musiikinteorian ja säveltapailun koe. 

Hyväksytyn valintakokeen yhteispistemäärän tulee olla vähintään 50 pistettä (max 100 pistettä). Kaikki valintakokeen osat on suoritettava hyväksytysti. Valintakokeessa esitettävän ohjelman tulee vastata Oulun ammattikorkeakoulun musiikin koulutuksen valintakoeoppaan mukaisia vaatimuksia. Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintakokeen perusteella ja kulttuurin osaston resurssit huomioon ottaen.

Lisätietoa valintakokeista, kuten valintakokeen osioiden kuvaus, arviointikriteerit ja tarkka pisteytys, on saatavilla musiikin koulutuksen valintakoeoppaasta

Yhteystiedot

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista

Hakijapalvelut

Käyntiosoite: Kotkantie 1, 90250 Oulu
Postiosoite: PL 405, 90101 OULU
puh. 010 192 000

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja opetusjärjestelyistä

Yhteyshenkilöt

Kristiina Puolitaival
Rittta Tötterström

Opiskelijapalvelut

Kotkantien kampus
Kotkantie 1
90250 Oulu
puh. 020 611 0210