Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Rakennusmestari (AMK) | Oulun ammattikorkeakoulu

Rakennusmestari (AMK)

Tervetuloa opiskelemaan rakennusmestariksi Oulun ammattikorkeakouluun! Rakennusmestarina työskentelet rakennustyömaan työnjohdossa, erilaisissa tuotannon suunnittelutehtävissä ja valvonnassa. Valmistumisesi jälkeen hallitset rakennustuotannon perustaidot, mutta osaat myös suunnitella ja kehittää toimintaa.

Rakennusmestarin koulutus Oulun ammattikorkeakoulussa

Rakennusmestarikoulutus antaa sinulle rakennustyömaan tuotantojohdossa tarvittavat valmiudet rakennustekniikan perusosaamisessa ja tuotanto-osaamisessa. Osaamisen perustan muodostaa hyvä luonnontieteellis-matemaattinen sekä viestinnän osaaminen. Ammatillisen osaamisen perustan muodostaa riittävät tiedot rakennustekniikasta ja rakenteiden toiminnasta.

Tuotanto-osaaminen koostuu työmaa- ja tuotantotekniikan osaamisesta, aikataulusuunnittelun ja hanketalouden osaamisesta sekä projektinhallinta- ja esimiestyön osaamisesta. Koulutus täyttää maankäyttö- ja rakennuslain vaatimukset opintojen osalta vastaavan työnjohtajantehtävään kaikissa vaativuusluokissa.

Mitä rakennusmestari tekee?

Rakennusmestarin työnkuva on monipuolinen ja vaihteleva. Se voi sisältää rakennustyön ajallista suunnittelua, rakentamisen laadun hallintaa, työn toteutuksen suunnittelua, työturvallisuuden hallintaa sekä välitöntä esimiestyötä. Lisäksi työnkuvaan voi kuulua hankintoja, viranomais- ja asiakassuhteiden hallintaa sekä erilaisia työn kehittämistehtäviä. Rakennusmestari voi toimia myös rakennustyön valvontatehtävissä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Rakennusmestarin opinnot Oulun ammattikorkeakoulussa

Rakennusmestarikoulutuksessa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja, mutta koulutus antaa valmiudet toimia talonrakentamisen lisäksi infra-rakennustyömaiden työnjohdossa. Rakennusmestaritutkinnon laajuus on 210 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää kolme ja puoli vuotta. Opinnot tapahtuvat päiväopiskeluna Kotkantien kampuksella. Syksyllä 2020 opintojen suorittamispaikka siirtyy Linnanmaan kampukselle. Opintoihin sisältyy harjoittelun lisäksi kaksi kahden kuukauden työpaikalla tapahtuvaa työpaikkaopintojaksoa.

Opiskelijavaihtoon lähteminen on erinomainen tapa kartuttaa kansainvälistä kokemusta ja ottaa enemmän irti opiskeluajasta. Perinteisen vaihto-opiskelun lisäksi sinulla on mahdollista suorittaa myös työharjoitteluvaihto ulkomailla.

Rakennusmestarin jatko-opiskelumahdollisuudet

Opiskelijoilla on mahdollisuus täydentävien opintojen jälkeen suorittaa ylempi AMK-tutkinto.

Avoin ammattikorkeakoulu

Voit suorittaa alemman ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen amkin opinnoista.

Rakennusmestarikoulutus sosiaalisessa mediassa

Instagram

Twitter

Laajuus ja kesto

210 op

3,5 vuotta

Kampus

Kotkantien kampus
Kotkantie 1
90250 Oulu

Hakuaika päivätoteutus

20.3.–3.4.2019

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »

Artikkelikuva

Kokemuksella kohti uutta ammattia

Niko Jurvelinin kahdenkymmenen vuoden rakennusalan työskentely päättyi terveyden pettämiseen, mutta onnekseen hän löysi…

Tähän hankkeeseen olemme saaneet avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.