Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Terveydenhoitaja (AMK), Oulu, päivätoteutus | Oulun ammattikorkeakoulussa

Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tutkinto Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike Terveydenhoitaja (AMK)
Laajuus/kesto 240 op / 4 vuotta
Tutkinto-ohjelma Hoitotyön tutkinto-ohjelma
Aloituspaikat 10, joista vähintään 8 ensikertalaisille
Opetusjärjestelyt

Opiskelu sisältää lähi- ja verkko-opiskelua sekä ammattitaitoa edistävää harjoittelua terveydenhuollon eri toimipisteissä. Opiskelu voi olla itsenäistä tai parityöskentelyä sekä ryhmissä tapahtuvaa opiskelua koululla, tietoverkkojen välityksellä sekä sosiaali- ja terveysalan toimintayksiköissä.

Opiskelu edellyttää läsnäoloa sekä verkkoympäristössä että lähiopetustilanteissa, erityisesti simulaatio- , toimenpide- ja muilla harjoitustunneilla. Opiskelijalta edellytetään itseohjautuvuutta, suunnitelmallisuutta ja kykyä ottaa vastuuta opiskelusta. Opinnot kestävät kokopäiväisesti opiskellen noin neljä vuotta. Opiskelija tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman huomioiden opetustarjonnan ja oman elämäntilanteensa.

Opiskelijalla tulee olla tietokone mukana lähiopetuksessa. Verkko-opintoja varten tarvitaan lisäksi internet-yhteys, kuulokkeet, mikrofoni ja web-kamera. 

Kampus Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu
Hakuaika 20.3.–3.4.2019 klo 15.00
Valintakoe Esivalintakoe 24.4.2019, varsinainen valintakoe 28.5.2019
Koulutus alkaa Elokuussa 2019
Muuta Opetussuunnitelma opinto-oppaassa
Terveydelliset vaatimukset sosiaali- ja terveysalalla
Valintaperusteet

Pohjakoulutusvaatimus

Amk-lain mukainen hakukelpoisuus

Valintatapa 1, 5 aloituspaikkaa

(aloituspaikoista vähintään 3 ammatillisen tutkinnon suorittaneille)
ValintaperusteValintapisteet
Valintakoe 70 pistettä
Yhteensä 70 pistettä

Valintatapa 2A, 5 aloituspaikkaa

ValintaperusteValintapisteet
Koulumenestys (YO-tutkinnon arvosanat) 30 pistettä
Valintakoe 70 pistettä
Yhteensä 100 pistettä
Ylioppilastutkintotodistus
 Arvosanat
AineL/EMCBA
Äidinkieli 10 9 8 7 6
Paras kieli (vieras kieli tai toinen kotimainen),
pitkä (lyhyt tai keskipitkä)
10 (9) 9 (8) 8 (7) 7 (6) 6 (5)
Matematiikka tai paras reaaliaineiden kokeista (ennen v. 2006 kirjoittaneilla matematiikka tai reaali) 10 9 8 7 6
Valintakoe

ESIVALINTAKOE 

Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen 24.4.2019 ilman erillistä kutsua. Esivalintakoe tehdään opetuskielellä. Kokeessa voi olla muita kielitaitoa mittaavia osioita. Lisätietoa esivalintakokeesta ja ennakkomateriaalista on osoitteessa http://soteli.metropolia.fi/.

Esivalintakokeen perusteella kutsutaan vähintään neljä kertaa aloituspaikkojen mukainen määrä hakijoita varsinaiseen valintakokeeseen. Esivalintakokeen tulosta ei huomioida lopullisessa valinnassa. Lopullinen valinta tehdään ylioppilastutkinnosta saatujen pisteiden ja valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella tai pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. 

VARSINAINEN VALINTAKOE 

Valintakoe on 28.5.2019 ja siihen lähetetään erillinen kutsu, jossa ilmoitetaan tarkempi kellonaika. Valintakokeen aikaa ei voi muuttaa. 

Valintakokeeseen on varattava aikaa neljä (4) tuntia. Valintakoe on sähköinen ja se suoritetaan Oulun ammattikorkeakoulun Kontinkankaan kampuksella. Kokeeseen ei ole ennakkomateriaalia. Valintakokeeseen osallistujan on todistettava henkilöllisyytensä. 

Sosiaali- ja terveysalalla valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä (enimmäispistemäärä 70). Lisäksi valintakokeen jokainen osio on suoritettava hyväksytysti. 

Sosiaali- ja terveysalalla on viisi valintaryhmää. Jos hakijan pisteet riittävät, hän saa yhden valintakoekutsun esivalintakokeessa saadun pistemäärän perusteella/valintakoeryhmä. Valintakokeesta hakija saa valintakoetuloksen kaikkiin hakemiinsa samaan valintakoeryhmään kuuluviin koulutuksiin. Lue lisää sosiaali- ja terveysalan valintakoeyhteistyöstä.

Yhteystiedot

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista

Hakijapalvelut

Käyntiosoite: Kotkantie 1, 90250 Oulu
Postiosoite: PL 405, 90101 OULU
puh. 010 192 000

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja opetusjärjestelyistä

Yhteyshenkilöt

Merja Männistö
Hilkka Honkanen

Opiskelijapalvelut

Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4
90220 Oulu
puh. 020 611 0211