Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Erillinen opiskeluoikeus

Tähän sivuun en jostain systä pääse käsiksi.

Erillinen opinto-oikeus

Mikäli opintosi ovat keskeytyneet, voit hakea erillistä opiskeluoikeutta opintojen loppuun suorittamiseksi. Tämä edellyttää, että sinulla ei ole voimassaolevaa opiskeluoikeutta ammatilliseen opettajankoulutukseen ja tarkoituksenasi on jatkaa aiemmin Suomessa aloittamaasi koulutusta. Katso lisätietoa valintaperusteista!

Hakeminen ja käsittelymaksu

Erillisen opinto-oikeuden haku on jatkuva. Täytä sähköinen hakulomake ja toimita opintosuoritusrekisteriote, todistus eroajankohdasta ja kuitti hakemuksen käsittelymaksusta liitteenä tai postitse hakemuksen yhteydessä Ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijapalveluihin. Oamkin Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa aiemmin opiskelleen ei tarvitse toimittaa opintosuoritusotetta eikä todistusta eroajankohdasta.

Erillistä opinto-oikeutta koskevan hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron maksu (A 1440/2014).

Maksutiedot

	Maksun saaja: Oulun ammattikorkeakoulu Oy
	Pankki: Osuuspankki
	Tilinumero (IBAN): FI32 5741 4020 0600 54
	BIC: OKOYFIHH
	Kirjoita viestikenttään maininta: Amok/50105
	

Valinta erillisopiskelijaksi ja muutoksenhaku

Hakemuksia käsitellään jokaisen kuukauden viimeisellä viikolla. Ammatillinen opettajakorkeakoulu tiedottaa hakijalle opiskelijavalinnan tuloksesta kahden viikon kuluessa siitä, kun valintapäätös on tehty. Opiskeluoikeus alkaa valintapäätöksen tiedoksiantamisesta seuraavan kuukauden alusta. Jos hakija ei ole tyytyväinen valintapäätökseen, hän voi pyytää kirjallisesti oikaisua. Opiskelijavalintaa koskeva oikaisupyyntö toimitetaan Ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijapalveluihin.

Opiskeluoikeusaika

Opiskeluoikeus myönnetään enintään vuodeksi.

Lisätietoja

Opiskelijapalvelupäällikkö Pia Oikarinen


Ammattikorkeakoululaissa säädetään opiskeluoikeuden peruuttamisesta tietyin ehdoin (L 932/2014, 26 §). Lainsäädäntöön perustuen ammatilliseen opettajankoulutukseen hakevalta kysytään terveydellisistä esteistä ja aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamisesta.

Terveydelliset seikat saattavat olla esteenä opinnoilleni (näytä/piilota lisätiedot)
Opiskeluoikeuteni on aiemmin peruttu terveydentilani tai turvallisuuden vaarantamisen vuoksi (näytä/piilota lisätiedot)