Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Opiskelumuodot

Ammatillinen opettajankoulutus, opiskelumuodot

Koulutuksesta saat valmiudet toimia opettajana nykyaikaisessa, osaamisperusteisessa koulutuksessa. Opintojen alussa arvioit jo hankittua osaamistasi ja laadit henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPSin). Etenet opinnoissasi HOPSin mukaan arvioiden, kehittäen ja osoittaen osaamista erilaisissa oppimisympäristöissä ja tilanteissa. Koulutuksen aikana saat omakohtaisen kokemuksen henkilökohtaistetusta ja osaamisperusteisesta koulutuksesta. 

Opiskeluaika on joustava: jos sinulla on jo hankittua osaamista, opintosi etenevät nopeasti. Opiskelu on mahdollista ympärivuotisesti ja opiskeluaikaa on kolme vuotta.

Opiskelumuodot vuonna 2019:

Lähiopetukseen painottuva opiskelu Oulussa
 • Valittavissa on kesällä ja syksyllä alkavia opintoryhmiä. Opintoryhmä valitaan opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä.
 • Opintoryhmille aikataulutettuja opiskelupäiviä on 19.
 • Opiskelu painottuu lähiopetukseen arkipäivisin (klo 9-16) Oulussa. Lähiopetuspäiviä on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa peräkkäisinä arkipäivinä.
 • Lähiopetuspäivät toteutuvat korkeakouluympäristössä, jossa mahdollistuu kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus ja osaamisen jakaminen.
Monimuoto-opiskelu Rovaniemellä, Kajaanissa ja Oulussa
 • Monimuoto-opintoryhmissä noin puolet opinnoista toteutetaan lähiopetuksena ja noin puolet reaaliaikaisena verkkotyöskentelynä (webinaareina).
 • Opintoryhmille aikataulutettuja opiskelupäiviä on 19.
 • Reaaliaikaisissa webinaareissa opiskelijat opettavat opettajankoulutuksen eri teemoja toisilleen monipuolisilla verkko-opetusmenetelmillä. Opiskelijat suunnittelevat webinaarit itsenäisesti tiimeissä.
 • Rovaniemellä  lähiopetus toteutetaan päiväopetuksena (klo 9-16) arkipäivisin ja reaaliaikainen webinaarityöskentely iltapäivisin klo 14 alkaen.
 • Kajaanissa lähiopetus toteutetaan viikonloppuisin (pe-la) ja reaaliaikainen webinaarityöskentely iltapäivisin klo 14 alkaen.
 • Oulussa lähiopetus toteutetaan viikonloppuisin (pe-la) ja reaaliaikainen webinaarityöskentely arki-iltaisin klo 16.30 alkaen.
 • Monimuoto-opiskelu edellyttää tieto- ja viestintätekniikan perustaitoja ja kykyä aktiiviseen vuorovaikutukseen erilaisissa oppimisympäristöissä.
 • Opinnoissa tarvitaan USB-kuulokemikrofonia, web-kameraa ja hyvin toimiva internetyhteys. Opiskelijalla täytyy olla ohjelmistojen asennusoikeus tietokoneelleen.
Verkko-opiskelu
 • Verkko-opintoryhmiä toteutetaan päivä- ja iltaopetuksena. Valittavissa on kesällä tai syksyllä alkavia opintoryhmiä. Opintoryhmä valitaan opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä.
 • Opintoryhmille aikataulutettuja opiskelupäiviä on 19.
 • Kaikkien verkko-opintoryhmien opinnot alkavat lähiopetuksena (3 päivää) Oulussa. Lähiopetus on arkipäivinä (klo 9 – 16).
 • Verkko-opiskelu painottuu reaaliaikaisiin webinaareihin, joissa opiskelijat opettavat opettajankoulutuksen eri teemoja toisilleen monipuolisilla verkko-opetusmenetelmillä.
 • Opiskelijat suunnittelevat webinaarit itsenäisesti tiimeissä.
 • Opiskelu verkkoryhmissä edellyttää tieto- ja viestintätekniikan perustaitoja ja kykyä aktiiviseen vuorovaikutukseen erilaisissa oppimisympäristöissä.
 • Opinnoissa tarvitaan USB-kuulokemikrofonia, web-kameraa ja hyvin toimiva internetyhteys. Opiskelijalla täytyy olla ohjelmistojen asennusoikeus tietokoneelleen.
Länsi-Lapin erillisvalintaryhmä
 • Opiskelijat valitaan vain tähän opiskelumuotoon hakeneista. Hakijan koulutusala ei vaikuta valintaan. Ryhmään valitaan 15 opiskelijaa hakupisteiden mukaisessa järjestyksessä.
 • Opintoryhmälle aikataulutettuja opiskelupäiviä on 19.
 • Opinnot alkavat lähiopetuksena Tornion alueella. Lähiopetus on arkipäivinä (klo 9 – 16).
 • Lähipäivien jälkeen työskentely painottuu reaaliaikaisiin webinaareihin, joissa opiskelijat opettavat opettajankoulutuksen eri teemoja toisilleen monipuolisilla verkko-opetusmenetelmillä. Opiskelijat suunnittelevat webinaarit itsenäisesti tiimeissä.
 • Opiskelu verkkoryhmissä edellyttää tieto- ja viestintätekniikan perustaitoja ja kykyä aktiiviseen vuorovaikutukseen erilaisissa oppimisympäristöissä.
 • Opinnoissa tarvitaan USB-kuulokemikrofonia, web-kameraa ja hyvin toimiva internetyhteys. Opiskelijalla täytyy olla ohjelmistojen asennusoikeus tietokoneelleen.
Pohjoissaamenkielinen erillisvalintaryhmä
 • Opiskelijat valitaan vain tähän ryhmään hakeneista. Hakijan koulutusala ei vaikuta valintaan. Ryhmään valitaan 10 opiskelijaa hakupisteiden mukaisessa järjestyksessä.

 • Opetus on pohjoissaameksi, joten edellytyksenä on hyvä pohjoissaamen suullinen ja kirjallinen kielitaito. Pohjoissaamenkielinen toteutus edellyttää riittävää määrää osallistujia. Valitut ohjataan muihin opintoryhmiin, jos pohjoissaamenkielinen ryhmä ei toteudu.

 • Opintoryhmälle aikataulutettuja opiskelupäiviä on 19.

 • Opinnot alkavat lähiopetuksena Inarissa 6.-7.9.2019. Lähipäivien jälkeen työskentely painottuu reaaliaikaisiin webinaareihin. Webinaarien tarkempi aikataulu sovitaan yhdessä opiskeluryhmän kanssa huomioiden perinteisten elinkeinojen vaatimukset (esim. paikalliset poroerotukset)

 • Webinaareissa opiskelijat opettavat opettajankoulutuksen eri teemoja toisilleen monipuolisilla verkko-opetusmenetelmillä. Opiskelijat valmistelevat webinaarit tiimeissä. Opiskelu edellyttää sitoutumista tiimin toimintaan.

 • Opiskelu verkkoryhmissä edellyttää tieto- ja viestintätekniikan perustaitoja ja kykyä aktiiviseen vuorovaikutukseen erilaisissa oppimisympäristöissä.

 • Opinnoissa tarvitaan USB-kuulokemikrofonia, web-kameraa ja hyvin toimiva internetyhteys. Opiskelijalla täytyy olla ohjelmistojen asennusoikeus tietokoneelleen.

 • Opinnot on suunniteltu lukuvuoden mittaisiksi, mutta opinnot voi myös suorittaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan 1–3 vuodessa. 

 • Lue lisää »
Davvisámegielat sierraválljejun joavku
 • Studeanttat válljejuvvojit beare sin joavkkus, geat leat ohcan dán skuvlejupmái. Ohcci skuvlensuorgi ii váikkut válljemii. Jovkui válljejit 10 studeantta ohcančuoggáid vuođul.

 • Oahpahus lea davvisámegielat ja gáibádussan lea buorre davvisámegielat njálmmálaš ja čálalaš giellamáhttu. Davvisámegielat skuvlejupmi álgá, jos jovkui leat doarvái ohccit. Válljejuvvon studeanttat sirdásit eará joavkkuide, jos davvisámegielat skuvlejupmi ii ollašuvage.

 • Oahppojoavkku várás áigetávvalii lea várrejuvvon 19 oahpahusbeaivvi.

 • Oahput álget lagasoahpahussan Anáris 6.-7.9.2019. Dáid beivviid maŋŋá bargovuohkin leat eanaš reálaáigásaš webinárat. Webináraid dárkilat áigedávval šiehtaduvvo ovttas studeantajoavkkuin ja plánemis mii váldit vuhtii árbevirolaš ealáhusaid áigedávvalat (omd. bigálusat).

 • Webinárain studeanttat oahpahit nuppiideaskka máŋggabealat neahttaoahpahusmetodain oahpaheaddjeskuvlejupmái gullevaš sisdoaluid. Studeanttat plánejit webinárat iehčanassii iežas jovkkožiin.

 • Gáiddusoahpuin gáibiduvvo diehto- ja kommunikašuvdnateknihka vuođđomáhttu ja návccat aktiivvalaš vuorrováikkuhussii iešguđetlágan oahppobirrasiin.

 • Studeanttat dárbbašit USB-bealljehasmikrofovnna, web-kamera ja neahttaoktavuođa, mii doaibmá njuovžilit. Studeanttas ferte leat prográmmaid sajáiduhttinriekti iežas dihtorii.

 • Oahput leat plánejuvvon bistit ovtta lohkanjagi, muhto studeanta sáhttá čađahit oahpuid persovnnalaš oahppoplána vuođul 1-3 jagis.

 • Lassedieđut
Englanninkielinen opiskelu (erillisvalintaryhmä)
 • Opiskelijat valitaan vain tähän ryhmään hakeneista. Hakijan koulutusala ei vaikuta valintaan. Ryhmään valitaan 15 opiskelijaa hakupisteiden mukaisessa järjestyksessä.
 • Opetus on englanniksi, joten edellytyksenä on hyvä englannin suullinen ja kirjallinen kielitaito.
 • Opintoryhmälle aikataulutettuja opiskelupäiviä on 19.
 • Opintoihin sisältyy lähiopetusta arkipäivisin Oulussa ja reaaliaikaisia webinaareja. Webinaareissa opiskelijat opettavat opettajankoulutuksen eri teemoja toisilleen monipuolisilla verkko-opetusmenetelmillä. Opiskelijat suunnittelevat webinaarit itsenäisesti tiimeissä.
 • Opiskelu verkkoryhmissä edellyttää tieto- ja viestintätekniikan perustaitoja ja kykyä aktiiviseen vuorovaikutukseen erilaisissa oppimisympäristöissä.
 • Opinnoissa tarvitaan USB-kuulokemikrofonia, web-kameraa ja hyvin toimiva internetyhteys. Opiskelijalla täytyy olla ohjelmistojen asennusoikeus tietokoneelleen.
 • Opinnot on suunniteltu lukuvuoden mittaisiksi, mutta opinnot voi myös suorittaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan 1–3 vuodessa.
 • Katso lisää englanninkielisestä opettajankoulutuksesta »


Opintoryhmien aikataulut 2019

» Tutustu tästä opintoryhmien aikatauluihin (pdf-tiedosto)