Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Tilastot ja usein kysyttyä

Tilastot ja usein kysytyt kysymykset

Opettajankoulutuksen hakijat 2012–2019

Koulutusala2013201420152016201720182019
Humanistinen ja kasvatusala 80 72 77 75 57 46 62
Kulttuuriala 44 46 31 30 41 14 23
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 145 120 123 113 108 82 76
Luonnontieteiden ala 54 41 42 33 21 12 12
Tekniikan ja liikenteen ala 181 152 140 96 103 64 65
Luonnonvara- ja ympäristöala 14 18 26 21 14 18 23
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 181 159 182 204 186 145 142
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 61 48 53 47 36 39 32
Muu koulutus 6 6 4 1 8 4 4
Englanninkielinen erillisvalintaryhmä - - 32 40 56 48 48
Länsi-Lappi/ Koillismaa erillisvalintaryhmä - - - 41 35 24 42
Pohjoissaamenkielinen erillisvalintaryhmä - - - - - - 5
Yhteensä 766 662 710 701 665 496 534

Usein kysytyt kysymykset

1. Olen suorittanut kasvatustieteen approbaturin. Huomioidaanko se opettajan pedagogisissa opinnoissa?

Valmiista kasvatustieteen, aikuiskasvatuksen, ammattikasvatuksen tai erityispedagogiikan approbaturista sisällytetään opettajan pedagogisissa opinnoissa 10 opintopistettä. Opiskelijalle jää siis opiskeltavaksi 50 opintopistettä.

2. Paljonko koulutus maksaa?

Opetus ammatillisessa opettajakorkeakoulussa on maksutonta. Kustannuksia kertyy ruokailusta, matkoista, yöpymisistä ja opiskelumateriaalien hankinnasta.

3. Mitkä ovat ammatillisen opettajakorkeakoulun pääsyvaatimukset?

Ammatilliseen opettajankoulutukseen voidaan ottaa henkilö, jolla on sellainen koulutus ja työkokemus, joka vaaditaan ammattikorkeakoulun tai ammatillisen oppilaitoksen opettajan toimeen (L 932/2014 § 25).

Hakijalta edellytetään pääsääntöisesti soveltuvaa ammattikorkeakoulututkintoa ja kolmen vuoden työkokemusta opetustehtävää vastaavalta alalta. Tutkinnon ja työkokemuksen on oltava valmis hakuajan loppuun mennessä. Työkokemuksen tulee olla oman tutkinnon alalta. Tutkintoon sisältyvää työharjoittelua ei hyväksytä ammatilliseksi työkokemukseksi. Opettaja- tai kouluttajakokemusta ei lasketa alan työkokemukseksi, vaan opettajakokemukseksi, josta on viime vuosina saanut hakuvaiheessa lisäpisteitä. Opettajakokemus ei ole pääsyvaatimus, kuten ammatillinen työkokemus.

» Lue lisää haku- ja valintaperusteista 

4. Kauanko opiskelu ammatillisessa opettajakorkeakoulussa kestää?

Ammatillisen opettajakorkeakoulun opettajan pedagogiset opinnot ovat laajuudeltaan 60 opintopistettä. Opiskella voi joko päätoimisesti tai työn ohella. Opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti ja opinnoista voi valmistua oman aikataulun mukaan. Opintoihin voi käyttää maksimissaan kolme vuotta. Suurin osa opettajakorkeakoulun opiskelijoista opiskelee työn ohella. Kesä-, syys- ja kevätlukukaudet mahdollistavat opiskelun läpi vuoden.

5. Onko Oulun ammatilliseen opettajakorkeakouluun vaikea päästä opiskelemaan?

Vuonna 2019 Oamkin ammatilliseen opettajankoulutukseen oli 534 hakijaa, joista valittiin 250 uutta opiskelijaa. Aloituspaikat on kiintiöity koulutusaloittain, joten opiskelemaan pääsyyn vaikuttaa oman alan hakijoiden määrä ja pistemäärä alalta.

6. Millä pistemäärällä on tullut valituksi koulutukseen?

Haku ammatillisiin opettajankoulutuksiin toteutetaan ammatillisten opettajankorkeakoulujen yhteisenä hakuna. Opiskelijavalinnan pisteytysperusteet vahvistetaan pääsääntöisesti vuoden lopussa ennen uutta hakua.

Opiskelijavalinnan alimmat pistemäärät vaihtelevat vuosittain pisteytysperusteiden ja hakijaryhmän mukaan. Vuoden 2019 haussa alimmat pistemäärät eri koulutusaloilla ja erillisvalintaryhmissä olivat seuraavat:

Humanistinen ja kasvatusala: 14 pistettä
Kulttuuriala: 10 pistettä
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala: 7,5 pistettä
Luonnontieteiden ala: 4 pistettä
Tekniikan ja liikenteen ala: 0 pistettä
Luonnonvara- ja ympäristöala: 7 pistettä
Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala: 8 pistettä
Matkailu-, ravitsemis ja talousala: 4 pistettä
Muu koulutusala: -
Erillisvalintaryhmä Länsi-Lappi/Koillismaa: 9 pistettä
Erillisvalintaryhmä englanninkielinen opettajankoulutus: 8 pistettä
Erillisvalintaryhmä pohjoissaamenkielinen opettajankoulutus: 0 pistettä

Alimpiin pistemääriin vaikuttaa vuosittaiset hakijamäärät ja hakijoiden koulutustaustat.

7. Kun valmistun, missä ja mitä olen pätevä opettamaan?

Ammatillisessa opettajakorkeakoulun 60 opintopisteen opettajan pedagogiset opinnot antavat pedagogisen pätevyyden kaikkiin koulumuotoihin. Opiskelijan tutkinto määrää sen, missä ja mitä hän on kelpoinen opettamaan. Esimerkiksi insinööri (AMK) on kelpoinen opettamaan omaa ammattialaansa toisella asteella, kun taas diplomi-insinööri on kelpoinen opettamaan myös ammattikorkeakoulussa. Yhteisten aineiden opettajat ovat kelpoisia opettamaan omaa pääainettaan ja niitä aineita, joista on suorittanut vähintään 60 opintopisteen opinnot.

8. Milloin ja missä opetus tapahtuu?

Ammatillinen opettajakorkeakoulu sijaitsee Oulun ammattikorkeakoulun Kontinkankaan kampuksella osoitteessa Kiviharjuntie 4. Rovaniemen opetuspiste on Rantavitikalla Lapin ammattikorkeakoulun kampuksella Jokiväylä 11. Alueryhmissä Tornion/Kuusamon alueella ja Kajaanissa opetuspisteet ilmoitetaan ennen opintojen alkua.

Opetus on arkisin kello 9–16. Käytössä on syys- ja kevätlukukauden lisäksi kesälukukausi. Kesäkuukausina voi opiskella verkossa, tehdä akvaariotenttejä ja osallistua kesäkuun aikana vapaasti valittaviin opintoihin.

9. Voiko pedagogiset opinnot tehdä verkko-opintoina?

Opettajankoulutusta tarjotaan myös verkko-opintoryhmissä. Verkko-opintoryhmissä ns. orientaatiopäivät toteutetaan lähiopetuksellisina päivinä, muutoin opiskelu tapahtuu täysin verkossa. Opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti digipedagogiikkaa, digitaalisia oppimisratkaisuja ja sosiaalista mediaa.