Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Ilmoittaudu Ammatillisen opettajakorkeakoulun koulutuksiin
...

Ilmoittaudu koulutuksiin

Tämän yhdistäisin suoraan "osaamisen kehittäminen ja henkilöstökoulutus-sivulle

Tulevat koulutukset

« Takaisin

Kohti hyvinvoivaa työyhteisöä positiivisen johtamisen keinoin

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Laajuus ja kesto:25 op
Koulutusaika:19.8.2022 - 25.5.2023
Hakuaika: 30.3.2022 - 10.8.2022
Hinta:1840 € + alv 24 %
Osallistujia enintään:20
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:

Yleiskuvaus opinnoista

Tämä työnohjaajille ja coacheille suunnattu täydennyskoulutus rakentuu positiivisen organisaation PRIDE-teorian varaan (Cheung, 2014; Wenström, 2020). PRIDE-teoria jäsentää niitä tekijöitä, jotka tutkimusten mukaan edistävät henkilöstön hyvinvointia ja työn imua sekä sitä kautta organisaation tuloksellisuutta, tehokkuutta, tuottavuutta, laatua ja eettisyyttä. PRIDE-teorian mukaisesti koulutuksessa tarkastellaan myönteisiä käytänteitä (P), vuorovaikutusta ja yhteistyötä (R), vahvuuksia (I), johtajuutta ja itsensä johtamista (D) sekä tunteita ja ilmapiiriä (E).

Koulutuksen viitekehyksenä on positiivisen johtamisen ja organisaation teoria, jota Oulun ammattikorkeakoulussa on tutkittu ja kehitetty sekä viety käytäntöön jo usean vuoden ajan erilaisten organisaatioiden, johdon ja henkilöstön kehittämisessä sekä asiantuntijakoulutuksissa ja hankkeissa, kuten PoJo – positiivisella johtamisella tuottavuutta ja hyvinvointia -hankkeet.

Positiivinen johtaminen on johtamisteoria, joka perustuu humanistiseen ihmiskäsitykseen. Siten se täydentää ja tuo käytännön työkaluja coacheille ja työnohjaajille, joiden viitekehyksenä on esimerkiksi ratkaisukeskeisyys tai dialogisuus. Positiivinen johtaminen on vuorovaikutuksessa tapahtuvaa ihmistyötä, joka toteutuu ajattelun ja toiminnan tasolla, ”käden ja sydämen yhteistyönä”. Positiivisessa johtamisessa keskeistä on henkilökohtainen ja ammatillinen kasvu, joka tapahtuu yksilöllisen ja yhteisöllisen reflektion avulla vuorovaikutuksessa. Työnohjaus tai coaching toimivat siten positiivisena johtajana kehittymisen tukena ja mahdollistajana.

Tavoite

Täydennyskoulutuksessa otat haltuun positiivisen johtamisen ja organisaation teoreettista ja käytännöllistä tietoa, jonka avulla voit työnohjaajana tai coachina olla vahvistamassa yksilöiden ja työyhteisöjen hyvinvointia, työn imua ja kukoistamista. Saat valmiuksia työnohjaus- ja valmennusprosessien toteuttamiseen positiivisen johtamisen viitekehyksestä sekä käytännön keinoja tukea työyhteisöjen kehittymistä positiivisen organisaation suuntaan. Koulutus antaa tutkimusperustaisia menetelmiä ja näkökulmia yksilöiden hyvinvoinnin, henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun, psykologisen pääoman ja osaamisidentiteetin sekä työn imun tukemiseksi sekä positiivisena johtajana kehittymiseksi, mikäli toimit johdon työnohjaajana tai valmentajana.

Kohderyhmä

Koulutukseen voivat hakea henkilöt, joilla on suoritettuna soveltuva korkeakoulututkinto sekä vähintään 20 op:n laajuiset työnohjaaja- tai coach-opinnot tai vastaavat tiedot ja taidot.

Täytä hakemuslomake yllä olevasta ilmoittautumislinkistä. Hakemukseen liitetään cv, josta käy ilmi koulutus, vaaditut työnohjaaja- tai coach-opinnot sekä työkokemus työnohjaus- tai valmennustyöstä. Lisäksi hakemukseen liitetään motivaatiokirje tai -video. Valinnassa kiinnitetään huomiota työnohjaus- tai valmennustyön viitekehykseen, ihmiskäsitykseen ja käyttöteoriaan; motivaatioon ja näkemykseen positiivisen johtamisen teorian hyödyntämisestä ja soveltamisesta omassa työssä sekä henkilökohtaiseen motivaatioon työnohjaajana tai coachina kehittymiseen, oman osaamisidentiteetin tarkasteluun sekä itsereflektioon.

Sisällöt

Koulutuksen sisältöteemat ja aikataulu

19.8.2022 Orientaatio, henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, työskentelytavat

16.9.2022 Lähtökohdat positiiviseen johtamiseen: humanistinen ja positiivinen psykologia; humanistinen ihmiskäsitys; kokemuksellisuus; positiivisen työhyvinvoinnin monet muodot (työn imu, innostus, kukoistus) ja hyvinvoinnin mittaaminen

7.10.2022 Positiivisen johtajan hyveet ja luonteenvahvuudet

4.11.2022 Työnohjaus positiivisen johtajuuden tukena; positiivisena johtajana kehittyminen (6xT-malli); D-ryhmät

9.12.2022 Myönteiset tunteet; tunteiden psykologiaa

13.1.2023 Tunteiden ja ilmapiirin johtaminen

10.2.2023 Vuorovaikutus ja yhteistyö; dialogisuus, erilaisuus vuorovaikutuksessa

17.3.2023 Yksilöiden ja yhteisöjen vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen; laaja vahvuusnäkemys; vahvuustyöskentelyn muodot

21.4.2023 Myönteisten käytänteiden tunnistaminen ja kehittäminen; fasilitointi

12.5.2023 Positiivisen johtamisen mittarit ja arviointimenetelmät sekä digitaaliset ratkaisut; verkkotyönohjaus

Pienet muutokset ovat mahdollisia. Koulutus on osaamisperusteista, joten osaamista voi hankkia ja osoittaa eri tavoin. Koulutuksen alussa jokaiselle osallistujalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

Toteutusajat

Webinaarit järjestetään perjantaisin klo 14–18, sisältäen tauon.

D-ryhmät pidetään klo 16.30–18.30.

Lea Veivon ryhmä kokoontuu torstaisin: 25.8., 29.9., 13.10., 10.11., 15.12.2022,  19.1., 16.2., 23.3., 27.4. ja 25.5.2023

Liisa Kiviniemen ryhmä kokoontuu tiistaisin: 30.8., 27.9., 1.11., 15.11., 13.12.2022, 24.1., 14.2., 28.3., 2.5. ja 16.5.2023

Osallistuja sitoutuu jommankumman D-ryhmän kokoontumisiin.

Lisätiedot

Opintopisteet

Oulun ammattikorkeakoulu myöntää 25 op:n todistuksen koulutuksen hyväksytysti suorittaneille. Koulutus on ammattikorkeakoulutasoista täydennyskoulutusta. Opintopisteet muodostuvat seuraavasti.

Kouluttaja(t)

Yliopettaja, Hoitoalat
050 3046698
Lehtori, Liiketoiminnan kehitys
040 1903494

Lea Veivo, Vastuukouluttaja, KM, psykologian opettaja, AEO, työnohjaaja STOry, työyhteisösovittelija, tunnetaitovalmentaja. CEO LeaWe Oy
Kirsi Paldanius, AmO, työnohjaaja STOry, työyhteisösovittelija ja työhyvinvointivalmentaja. Yrittäjä, Sepontytär Oy.
Pauliina Lukkarinen, FT, KM, työnohjaaja STOry, työyhteisösovittelija, kognitiivis- integratiivinen lyhytpsykoterapeutti. Yrittäjä, Prana Pauliina.

Yhteystiedot

Koulutussihteeri, Ammatillinen opettajakoulutus
050 4320291
Koulutussuunnittelija, Ammatillinen opettajakoulutus
050 3750269

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Viimeinen hakupäivä on 10.8.2022. Hakemus on sitova. Pidämme hakijat ajantasalla osallistujamäärän täyttymisestä. Koulutus toteutuu, jos osallistujia on vähintään 20. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutamme koko koulutuksen hinnan (poikkeus lääkärintodistukselle tehty peruutus).

Koulutuksen infotilaisuus (1h) järjestettiin 19.5. ja tilaisuuden tallenteen pääset katsomaan tästä linkistä:
https://youtu.be/H7Z56UcE2NY
Infon materiaalit löytyvät liitteenä (avautuvat kopioimalla liitteen linkki).