Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Ilmoittaudu Ammatillisen opettajakorkeakoulun koulutuksiin
...

Ilmoittaudu koulutuksiin

Tämän yhdistäisin suoraan "osaamisen kehittäminen ja henkilöstökoulutus-sivulle

Tulevat koulutukset

« Takaisin

OHTO – Oppivaa ja hyvinvoivaa toimintakulttuuria kehittämässä

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:
Laajuus ja kesto:3-12 op
Koulutusaika:1.3.2024 - 30.11.2024
Hakuaika: 15.11.2023 - 28.2.2024
Hinta:maksuton
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:
ILMOITTAUDU KOULUTUKSEEN

Yleiskuvaus opinnoista

Koulutuksessa tarjotaan tutkimusperustaista johtamiskoulutusta kasvatus- ja oppimisyhteisöjen johtajille. Koulutuksen avulla osallistujat saavat toimintamalleja positiiviseen johtamiseen, joka tuottaa osaamisen kehittämistä ja edistää osaamisen laajaa hyödyntämistä, tuottaa hyvinvointia työyhteisölle sekä kehittää työyhteisön osallistavia johtamismalleja ja tukee tiimitoimintaa.

Koulutushanke vastaa työelämän kehittämisstrategiaan, jonka mukaan on tärkeää saada kaikki inhimilliset voimavarat täysipainoisesti käyttöön. Tämä tapahtuu tunnistamalla ja hyödyntämällä olemassa olevan henkilöstön osaamista ja vahvuuspotentiaalia täysipainoisesti.

Lisäksi hankkeella kehitetään työelämän laatua, innostavuutta ja työn imun edellytyksiä.Tutkimusten mukaan hyvinvointia ja innostusta edistää johtaminen, joka perustuu positiivisen ja humanistisen psykologian soveltamiseen johtamisessa ja organisoinnissa. 

Koulutushanke toteutetaan yhteistyössä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kanssa. Ilmoittautuminen avautuu loppuvuodesta 2023 ja koulutus alkaa keväällä 2024. 

Tavoite

Päätavoitteena on edistää positiivisen ja hyvinvointijohtamisen soveltamista
oppilaitosorganisaatioissa ja näin vahvistaa henkilöstön ja johdon työhyvinvointia, työn imua ja sitä kautta tuottavuutta, tuloksellisuutta, tehokkuutta, laatua ja sosiaalisesti kestävää toimintaa.

Tavoitteena koulutushankkeen toimilla on vahvistaa opetustoimen esihenkilöiden osaamista positiivisesta johtamisesta uusimpaan tutkimustietoon perustuen. Hanke auttaa tunnistamaan ja kehittämään työn imua ja hyvinvointia edistäviä myönteisiä käytänteitä ja hyödyntämään positiivisen johtamisen digitaalisia ratkaisuja. Hanke tuo myös uusia näkökulmia laatujohtamiseen positiivisen johtamisen arviointimenetelmien ja mittareiden kautta.

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen, perusopetuksen lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten johtajat, esihenkilöt, päälliköt, tiimivastaavat, hankevastaavat.

Sisällöt

Koulutus koostuu neljästä osiosta:

- Vahvuuksien ja potentiaalin tunnistaminen ja johtaminen, 3 op

- Vuorovaikutuksen ja tunneilmapiirin johtaminen, 3 op

- Myönteiset käytänteet hyvinvointia edistämässä, 3 op

- Vertaisvuorovaikutus johtamisen tukena, 3 op

Toteutusajat

Koulutus alkaa keväällä 2024.

Kouluttaja(t)

Lehtori, Liiketoiminnan kehitys
040 1903494


Yhteystiedot

Projektipäällikkö, Liiketoiminnan kehitys
040 1415163