Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Syksy 2019, opintokokonaisuudet maahanmuuttajille

Maahanmuuttajille suunnatut opinnot

Ilmoittautumisaika maahanmuuttajille suunnattuihin polkuopintoihin on päättynyt.

Liiketalouden polkuopinnot maahanmuuttajille, päivätoteutus

Paikkakunta:Oulu
Laajuus:60 op
Hinta:300 euroa
Koulutusala:Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opetusmuoto:Lähiopetus päivisin
Ilmoittautumisaika:18.03.2019 - 14.04.2019
Aloituspaikkoja:999
Toteutusajankohta:Kevät 2020
Syksy 2019
Lisätietoja:avoinamk@oulu.fi
puh. 020 611 0213

Opintokokonaisuuden sisältö

Polkuopinnot sisältävät liiketalouden 1. lukuvuoden opinnot (60 opintopistettä).

Polkuopinnot suoritettuasi voit hakea tutkinto-opiskelijaksi. Koko tradenomikoulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja kestää noin 3.5 vuotta. Liiketalouden koulutuksessa opitaan perusteet liiketalouden eri osa-alueista ja ammattiopinnoissa valitaan itseä kiinnostava osaamispolku. Koulutus sisältää runsaasti tiimityöskentelyä, joissa kehitetään vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Tutkinto suoritetaan suomen kielellä, mutta osa opinnoista voi olla englannin kielellä.

Tradenomin tutkinnon suoritettua voit työllistyä monelle alalle ja monentyyppisiin tehtäviin. Voit suunnata uraasi jo opintojen aikana erityisesti ammattiharjoittelun ja opinnäytetyön valinnoilla. Tukemme yrittäjyyteen on vahva, joten voit jo opintojen aikana käynnistää oman yrityksesi. Ammatillisen kokemuksen kartuttua voit myös edetä päällikkö- ja esimiestason tehtäviin sekä vaativiin asiantuntijatehtäviin.

Hakukelpoisuus:
Olet hakukelpoinen maahanmuuttajille suunnattuihin polkuopintoihin, jos olet suorittanut jonkin seuraavista:
- suomalaisen kansallisen lukion oppimäärän (lukion päättötodistus)
- suomalaisen ylioppilastutkinnon, tai siihen rinnastettavissa olevan kansainvälisen ylioppilastutkinnon
- suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, tai erikoisammattitutkinnon
- ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
- ulkomaisen korkeakoulututkinnon

Hakijalla täytyy olla oleskelulupa voimassa.

Hakemuksen liitteet:
Lähetä ilmoittautumisen jälkeen sähköpostin liitetiedostona todistuskopio suorittamastasi hakukelpoisuuden antamasta koulutuksesta ja oleskeluluvasta. Liitteet tulee lähettää 12.5.2019 mennessä osoitteeseen avoin#oamk.fi (korvaa # -> @).

Kirjoita lisäksi ilmoittautumisjärjestelmän Omat henkilötiedot -välilehden lisätietokenttään tieto siitä, mikä on sinun koulutus kotimaassa tai Suomessa (oppilaitos, tutkinto).

Pääsykoe:
Maahanmuuttajille suunnattuihin liiketalouden polkuopintoihin hakeutuvat hakukelpoiset opiskelijat valitaan kaksivaiheisen pääsykokeen perusteella. Ensin on kirjallinen pääsykoe, joka koostuu suomen kielen tekstin ymmärtämisestä, kirjoittamisesta sekä matematiikan osuudesta.

Kirjallisen pääsykokeen tuloksen perusteella hakijat kutsutaan suulliseen pääsykokeeseen sähköpostilla. Suulliseen pääsykokeeseen on ennakkomateriaali, joka lähetetään sähköpostilla. Pääsykokeessa on ryhmätehtävä sekä yksilöhaastattelu. Suullisessa pääsykokeessa arvioidaan suomen kielen taitoa, motivaatiota sekä soveltuvuutta alalle.

Kirjallinen pääsykoe pidetään 25. huhtikuuta 2019 klo 9 - 12 Oulun ammattikorkeakoulun Teuvo Pakkalan kadun kampuksen luokkahuoneessa A130. Suullinen pääsykoe järjestetään 9.5 tai 10.5.2019. Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan sähköpostilla niille, jotka läpäisevät kirjallisen pääsykokeen hyväksytysti.

Opintotuki

Avoimen opinnot eivät oikeuta opintotukeen.

Lisätietoja

Tutkinnon opetussuunnitelmaan voit käydä tutustumassa osoitteessa www.oamk.fi/opinto-opas/

Lukujärjestyksen mukainen opetus alkaa 12.8.2019. Opetus on ensisijaisesti päiväopetusta ja se toteutetaan klo 8.00 - 18.00 välillä.

Opiskelijalla tulee olla kannettava tietokone mukana lähiopetuksessa.

Polkuopinnot voivat sisältää myös englannin kielellä toteutettavia opintojaksoja.

Polkuopinnot ovat päätoimista opiskelua. Jos sinut hyväksytään opiskelijaksi, selvitä tukiasiat TE-toimistossa etukäteen. Tämän jälkeen ilmoita kouluun, tuletko opiskelemaan.