Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Syksy 2019, opintokokonaisuudet maahanmuuttajille

Maahanmuuttajille suunnatut opinnot

Ilmoittautumisaika maahanmuuttajille suunnattuihin polkuopintoihin on päättynyt.

Sairaanhoitotyön polkuopinnot maahanmuuttajille, päivätoteutus

Paikkakunta:Oulu
Laajuus:60 op
Hinta:300 euroa
Koulutusala:Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opetusmuoto:Lähiopetus päivisin
Ilmoittautumisaika:18.03.2019 - 14.04.2019
Aloituspaikkoja:999
Toteutusajankohta:Syksy 2019
Kevät 2020
Lisätietoja:avoinamk@oulu.fi
puh. 020 611 0213

Opintokokonaisuuden sisältö

Polkuopinnot sisältävät sairaanhoitajakoulutuksen 1. lukuvuoden opinnot (60 opintopistettä).

Polkuopinnot suoritettuasi voit hakea tutkinto-opiskelijaksi. Koko sairaanhoitajakoulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja kestää noin 3.5 vuotta. Koulutus sisältää runsaasti harjoitustunteja, simulaatioharjoituksia ja ohjattua harjoittelua perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa ja yksityisissä hoitolaitoksissa eri puolilla Suomea. Tietopuolinen opiskelu toteutetaan ohjatusti verkkoa hyödyntäen, study groupeissa ja itsenäisesti opiskellen. Tutkinto suoritetaan suomen kielellä, mutta osa opinnoista voi olla englannin kielellä. Opinnoissa tarvitaan hyviä ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Sairaanhoitajana vastaat potilaiden turvallisen hoitotyön suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Hallitset tavallisimmat kliiniset hoitotoimenpiteet ja osaat seurata hoidon vaikuttavuutta. Sairaanhoitajan työsi osaamisalueita ovat hoitotyön suunnittelu ja päätöksenteko, eettinen ja terveyden edistämisen osaaminen, moniammatillinen yhteistyö ja johtaminen sekä vuorovaikutus-, ohjaus- ja hoitotyön toimintojen osaaminen. Tärkeä vastuualueesi on turvallinen lääkehoito. Sairaanhoitajana työskentelet yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa hoitotyön arvoja ja eettisiä periaatteita noudattaen.

Sairaanhoitajana voit työskennellä esimerkiksi - vastaanotoilla - poliklinikoilla - kodeissa - vuodeosastoilla - teho- ja leikkausosastoilla ? hoitokodeissa. Voit toimia myös projekti- ja tutkimustehtävissä tai yrittäjänä.

Hakukelpoisuus:
Olet hakukelpoinen maahanmuuttajille suunnattuihin polkuopintoihin, jos olet suorittanut jonkin seuraavista:
- suomalaisen kansallisen lukion oppimäärän (lukion päättötodistus)
- suomalaisen ylioppilastutkinnon, tai siihen rinnastettavissa olevan kansainvälisen ylioppilastutkinnon
- suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, tai erikoisammattitutkinnon
- ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
- ulkomaisen korkeakoulututkinnon

Hakijalla täytyy olla oleskelulupa voimassa.

Hakemuksen liitteet:
Lähetä ilmoittautumisen jälkeen sähköpostin liitetiedostona todistuskopio suorittamastasi hakukelpoisuuden antamasta koulutuksesta ja oleskeluluvasta. Liitteet tulee lähettää 12.5.2019 mennessä osoitteeseen avoin#oamk.fi (korvaa # -> @).

Kirjoita lisäksi ilmoittautumisjärjestelmän Omat henkilötiedot -välilehden lisätietokenttään tieto siitä, mikä on sinun koulutus kotimaassa tai Suomessa (oppilaitos, tutkinto).

Pääsykoe:
Maahanmuuttajille suunnatun sairaanhoitotyön polkuopintoihin hakeutuvat opiskelijat valitaan kaksivaiheisen pääsykokeen perusteella. Ensin on kirjallinen pääsykoe, joka koostuu suomen kielen tekstin ymmärtämisestä, kirjoittamisesta sekä matematiikan osuudesta.

Kirjallisen pääsykokeen tuloksen perusteella hakijat valitaan suulliseen pääsykokeeseen. Suulliseen pääsykokeeseen on ennakkomateriaali, joka lähetetään sähköpostilla valituille. Pääsykokeessa on ryhmätehtävä sekä yksilöhaastattelu. Suullisessa pääsykokeessa arvioidaan suomen kielen taitoa, motivaatiota sekä soveltuvuutta alalle.

Kirjallinen pääsykoe pidetään 25. huhtikuuta 2019 klo 9 -12 Oulun ammattikorkeakoulun Kontinkankaan kampuksen Honka-rakennuksessa luokkahuoneessa Hon118A. Suullinen pääsykoe järjestetään 13.5., 14.5. tai 15.5.2019. Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan sähköpostilla niille, jotka läpäisevät kirjallisen pääsykokeen hyväksytysti.

Opintotuki

Avoimen opinnot eivät oikeuta opintotukeen.

Lisätietoja

Tutkinnon opetussuunnitelmaan voit käydä tutustumassa osoitteessa www.oamk.fi/opinto-opas/

Lukujärjestyksen mukainen opetus alkaa 12.8.2019. Opetus on ensisijaisesti päiväopetusta ja se toteutetaan klo 8.00 - 18.00 välillä.

Opiskelijalla tulee olla kannettava tietokone mukana lähiopetuksessa.

Polkuopinnot voivat sisältää myös englannin kielellä toteutettavia opintojaksoja.

Polkuopinnot ovat päätoimista opiskelua. Jos sinut hyväksytään opiskelijaksi, selvitä tukiasiat TE-toimistossa etukäteen. Tämän jälkeen ilmoita kouluun, tuletko opiskelemaan.