Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Syksy 2019, opintokokonaisuudet maahanmuuttajille

Maahanmuuttajille suunnatut opinnot

Ilmoittautumisaika maahanmuuttajille suunnattuihin polkuopintoihin on päättynyt.

Sosionomin polkuopinnot maahanmuuttajille, päivätoteutus

Paikkakunta:Oulu
Laajuus:60 op
Hinta:300 euroa
Koulutusala:Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opetusmuoto:Lähiopetus päivisin
Ilmoittautumisaika:18.03.2019 - 14.04.2019
Aloituspaikkoja:999
Toteutusajankohta:Kevät 2020
Syksy 2019
Lisätietoja:avoinamk@oulu.fi
puh. 020 611 0213

Opintokokonaisuuden sisältö

Polkuopinnot sisältävät sosionomikoulutuksen 1. lukuvuoden opinnot (60 opintopistettä).

Polkuopinnot suoritettuasi voit hakea tutkinto-opiskelijaksi. Koko sosionomikoulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja kestää noin 3.5 vuotta. Koulutus sisältää tietoa eri asiakasryhmistä ja miten kehitytään ihmisten arkielämän tukijoiksi ja hyvinvoinnin kehittäjiksi. Koulutuksen aikana on ohjattua harjoittelua sosiaalialan eri toimintaympäristöissä. Tietopuolinen opiskelu toteutetaan ohjatusti verkkoa hyödyntäen, pienryhmissä ja itsenäisesti opiskellen. Tutkinto suoritetaan suomen kielellä, mutta osa opinnoista voi olla englannin kielellä. Opinnoissa tarvitaan hyviä ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Sosionomi (AMK) tutkinnon suoritettuasi osaat työskennellä muuttuvassa ja monimutkaistuvassa yhteiskunnassa sosiaalialan arvojen ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti. Tältä pohjalta osaat kehittää toimintaa ja hyvinvointipalveluja yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Osaat soveltaa tuen ja ohjauksen tavoitteellisia menetelmiä asiakkaiden ja asiakasryhmien kanssa tehtävässä työssä sekä osaat analysoida hyvinvointipalveluiden muutoksia.

Sosionomina voit työskennellä lasten, nuorten, perheiden, aikuisten ja iäkkäiden kanssa ja toimia erityiskasvatuksen, koulutyön (kuraattori), kuntoutuksen, lastensuojelun, mielenterveyden, monikulttuurisuuden, nuorisotyön, palveluohjauksen, perhetyön, päihdetyön, sosiaaliohjauksen, vammaistyön tai varhaiskasvatuksen aloilla. Esimerkiksi ohjaajana, sosiaaliohjaajana tai vastaavana ohjaajana. Sosionomi voi toimia myös projekti- ja tutkimustehtävissä tai yrittäjänä.

Hakukelpoisuus:
Olet hakukelpoinen maahanmuuttajille suunnattuihin polkuopintoihin, jos olet suorittanut jonkin seuraavista:
- suomalaisen kansallisen lukion oppimäärän (lukion päättötodistus)
- suomalaisen ylioppilastutkinnon, tai siihen rinnastettavissa olevan kansainvälisen ylioppilastutkinnon
- suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, tai erikoisammattitutkinnon
- ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
- ulkomaisen korkeakoulututkinnon

Hakijalla täytyy olla oleskelulupa voimassa.

Hakemuksen liitteet:
Lähetä ilmoittautumisen jälkeen sähköpostin liitetiedostona todistuskopio suorittamastasi hakukelpoisuuden antamasta koulutuksesta ja oleskeluluvasta. Liitteet tulee lähettää 12.5.2019 mennessä osoitteeseen avoin#oamk.fi (korvaa # -> @).

Kirjoita lisäksi ilmoittautumisjärjestelmän Omat henkilötiedot -välilehden lisätietokenttään tieto siitä, mikä on sinun koulutus kotimaassa tai Suomessa (oppilaitos, tutkinto).

Pääsykoe:
Maahanmuuttajille suunnatun sosionomin polkuopintoihin hakeutuvat opiskelijat valitaan kaksivaiheisen pääsykokeen perusteella. Ensin on kirjallinen pääsykoe, joka koostuu suomen kielen tekstin ymmärtämisestä, kirjoittamisesta sekä matematiikan osuudesta.

Kirjallisen pääsykokeen tuloksen perusteella hakijat valitaan suulliseen pääsykokeeseen. Suulliseen pääsykokeeseen on ennakkomateriaali, joka lähetetään sähköpostilla valituille. Pääsykokeessa on ryhmätehtävä sekä yksilöhaastattelu. Suullisessa pääsykokeessa arvioidaan suomen kielen taitoa, motivaatiota sekä soveltuvuutta alalle.

Kirjallinen pääsykoe pidetään 25. huhtikuuta 2019 klo 9 -12 Oulun ammattikorkeakoulun Kontinkankaan kampuksen Honka-rakennuksessa luokkahuoneessa Hon118A. Suullinen pääsykoe järjestetään torstaina 16.5.2019 tai perjantaina 17.5.2019. Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan sähköpostilla niille, jotka läpäisevät kirjallisen pääsykokeen hyväksytysti.

Opintotuki

Avoimen opinnot eivät oikeuta opintotukeen.

Lisätietoja

Tutkinnon opetussuunnitelmaan voit käydä tutustumassa osoitteessa www.oamk.fi/opinto-opas/

Lukujärjestyksen mukainen opetus alkaa 12.8.2019. Opetus on ensisijaisesti päiväopetusta ja se toteutetaan klo 8.00 - 18.00 välillä.

Opiskelijalla tulee olla kannettava tietokone mukana lähiopetuksessa.

Polkuopinnot voivat sisältää myös englannin kielellä toteutettavia opintojaksoja.

Polkuopinnot ovat päätoimista opiskelua. Jos sinut hyväksytään opiskelijaksi, selvitä tukiasiat TE-toimistossa etukäteen. Tämän jälkeen ilmoita kouluun, tuletko opiskelemaan.