Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Haavahoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus

Haavahoidon asiantuntija –erikoistumiskoulutus,
30 opintopistettä, 20 aloituspaikkaa

Hakuaika 11.2.–15.5.2019

Haavahoito on kehittyvä ala ja edellyttää erikoisosaamista. Nykyaikaisiin haavahoitomenetelmiin, -tuotteisiin ja tutkimusnäyttöön perustuva haavahoito nopeuttaa haavan paranemista, lyhentää hoitoaikaa ja vähentää potilaan kärsimystä.

Haavahoidon erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen luo edellytyksiä toimia haavahoidon asiantuntijana. Osallistuja saa taitoa oman osaamisen, työyksikön ja organisaation haavahoidon osaamisen kehittämiseen näyttöön perustuen. Erikoistumiskoulutuksessa kehität omaa ja työyhteisösi haavahoidon osaamista. Koulutus hyväksytään Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n auktorisoidun haavahoitajan nimikkeen hakemiseen edellyttäväksi koulutukseksi.

Pohjakoulutusvaatimus

Sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), kätilö (AMK), ensihoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK), toimintaterapeutti (AMK) tai vastaava opistoasteen tutkinto (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö, fysioterapeutti, lääkintävoimistelija ja toimintaterapeutti). Korkeakoulututkinnon suorittaneet ovat opiskelijavalinnassa etusijalla.

Tutkinto tulee olla suoritettu viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika koulutukseen on 11.2.-15.5.2019. Hakuaika on päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Linkki sähköiseen hakulomakkeeseen on tällä sivulla hakuaikana. 

Valinnan pisteytys määräytyy seuraavasti:

 1. Miten voit työssäsi ja työyhteisössäsi hyödyntää Haavahoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista? (enintään 5 pistettä) 
 2. Arvioi ja perustele, miten organisoit/sovitat opiskelun, työelämän ja muun elämäsi? (enintään 3 pistettä) 
 3. Arvioi ja kuvaa oppimis- ja tiedonhakuvalmiuksiasi (esim. erilaisten oppimisympäristöjen käyttö, tiedonhakutaidot, erilaisten tietokantojen käyttö, näyttöön perustuva toiminta, tiedon hyödyntäminen jne.) (enintään 2 pistettä) 
 4. Työkokemus: alle 1 vuosi = 0 p, 1-2 vuotta = 1 p, yli 2 vuotta = 2 p, (enintään 2 pistettä) Työkokemuksena huomioidaan sosiaali- ja terveysalan työkokemus. Työkokemus tulee olla hankittu hakuajan päättymiseen mennessä. 

Valinnassa voi saada yhteensä enintään 12 pistettä; ei alarajaa. Tasapistetilanteessa valinta ratkaistaan arpomalla.

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse 27.5.2019 mennessä. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto 7.6.2019 mennessä. Tämän jälkeen osallistuminen on sitova.

Osallistumismaksu

Koulutuksen hinta on 1500 euroa (ALV 0 %). Erikoistumiskoulutukset ovat arvonlisäverottomia (Arvonlisäverolaki 1993/1501, Verohallinnon ohjeistus koulutuspalvelujen arvonlisäverotuksesta A81/200/2015). Osallistumismaksu laskutetaan kahdessa erässä.

Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen koulutukseen osallistuminen on sitova. Koulutuksen hinta laskutetaan kahdessa erässä. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koko hinta, myös sairaustapauksissa.

Koulutuksen sisältö

Näyttöön perustuva haavahoidon kehittämisosaaminen 10 op
Näyttöön perustuva haavahoidon kliininen osaaminen 20 op

 • Erilaiset haavat ja niiden hoitoperiaatteet 
 • Haavan paraneminen, sen arviointi ja dokumentointi
 • Haavapotilaan elämänlaatu, omahoidon tukeminen ja ohjaaminen
 • Haavahoidon laatu ja sen arviointi

» Koulutuksen sisältö opinto-oppaassa

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen suorittanut:

 • hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa haavapotilaan hoidossa ja kykenee edelleen kehittämään haavahoitoa, 
 • hallitsee haavapotilaan erityisosaamisen edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja ymmärtää haavapotilaan edellyttämän kokonaishoidon, 
 • ymmärtää haavahoitoon liittyvää eri alojen tietoa ja kykenee tarkastelemaan sitä kriittisesti, 
 • kykenee käyttämään eri alojen tietoja sekä tarvittaessa osaa tehdä luovia ja potilasturvallisia ratkaisuja haavahoidossa, 
 • ymmärtää ennaltaehkäisyn merkityksen haavahoidossa ja osaa soveltaa tietoa potilaan ja hänen omaisensa ohjaamisessa, 
 • ymmärtää haavahoidon yhteiskunnallisen ja taloudellisen merkityksen, 
 • kykenee toimimaan haavahoidon asiantuntijana ja konsulttina sekä potilaan omahoidon ja hänen omaisensa ohjaamisessa että moniammatillisissa ja verkostoituneissa työryhmissä,
 • saa valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen,
 • osaa viestiä haavahoidosta niin suullisesti kuin kirjallisestikin.
Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan 18.9.2019–19.5.2020 monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetuspäiviä, etätyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä ja yksilöohjausta. Oppimistehtävät integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Lähiopetuspäivät
2019: 18.–19.9., 16.10., 12.11., 4.12.
2020: 21.1., 19.2., 18.3., 21.4., 22.4., 19.5.

Aloituspäivät 18.–19.9.2019 pidetään Oulaisissa. Muut lähiopetuspäivät ovat vuorotellen Oulussa ja Oulaisissa.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Hämeen, Lahden, Oulun, Saimaan, Satakunnan, Savonian ja Turun ammattikorkeakoulujen kanssa.