Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus

Mielenterveys- ja päihdetyö –erikoistumiskoulutus,
30 opintopistettä

Hakuaika on päättynyt. Voit tiedustella mahdollisia vapaita aloituspaikkoja hakijapalvelut@oamk.fi.

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa monipuolisesti sosiaali- ja terveysalalla. Erikoistumiskoulutuksessa voit lisätä ja vahvistaa tämän alan osaamistasi. Voit hyödyntää koulutuksen antia sekä edistävässä ja ennaltaehkäisevässä työssä, että mielenterveys- ja päihdeongelmien hoidossa ja kuntoutuksessa.

Pohjakoulutusvaatimus

Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto tai opistoasteen tutkinto. Tutkinto tulee olla suoritettu viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika koulutukseen on 8.4.-5.5.2019. Hakuaika on päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Linkki sähköiseen hakemukseen on tällä sivulla hakuaikana.

Hakukelpoiset hakijat laitetaan valintajärjestykseen työkokemuksen ja seuraavien hakemuksessa esitettävien kysymysten perusteella:

 • Kuvaa miksi haet kyseiseen erikoistumiskoulutukseen? (max. 3 p.)
 • Miten voit nykyisessä työssäsi hyödyntää mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista? (max. 3 p.)
 • Pohdi opiskelun, työelämän ja muun elämäsi yhteensovittamista ja kerro miten työnantajasi suhtautuu koulutukseen hakeutumiseen. (max. 2 p.)

Työkokemus sosiaali- ja terveysalalta (max. 2 p.)

 • alle 2 vuotta työkokemusta = 0 pistettä
 • 2-5 vuotta työkokemusta = 1 piste
 • yli 5 vuotta työkokemusta = 2 pistettä

Valinnassa voi saada yhteensä enintään 10 pistettä, ei alarajaa. Tasapistetilanteessa valinta ratkaistaan arpomalla.

Osallistumismaksu

Koulutuksen hinta on 1 500 € (ALV 0 %). Erikoistumiskoulutukset ovat arvonlisäverottomia (Arvonlisäverolaki 1993/1501, Verohallinnon ohjeistus koulutuspalvelujen arvonlisäverotuksesta A81/200/2015).

Opiskelijamaksu laskutetaan kahdessa erässä: koulutuksen alussa ja vuoden 2020 alussa. Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen ennen koulutuksen alkua tehdyistä perumisista peritään 50 % koulutusmaksusta valinta- ja hallintokuluina. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa syyslukukauden aikana, veloitetaan myös jälkimmäinen erä koulutusmaksusta (poikkeuksena lääkärintodistuksella osoitettu vakava sairaus, joka estää koulutuksen jatkamisen).

Koulutuksen sisältö
 • Mielenterveys- ja päihdetyön lähtökohdat
 • Asiakaslähtöisyys mielenterveys- ja päihdetyössä
 • Tuen tarpeen arviointi ja mielenterveys- ja päihdeongelmien hoito
 • Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät
 • Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmä
 • Kehittyvä mielenterveys- ja päihdetyö

» Opetussuunnitelma opinto-oppaassa

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon kuuluu lähiopetuspäiviä (2/kk) ja itsenäistä opiskelua. Lähiopetus toteutetaan Oulussa tai Oulaisissa lähijaksosta riippuen. Nämä tarkentuvat opintojen aikana.

Lähijaksot torstaisin ja perjantaisin klo 9-16 seuraavasti:
12.-13.9.2019
10.-11.10.2019 (viikko 41)
14.-15.11.2019
12.-13.12.2019
16.-17.1.2020
13.-14.2.2020
19.-20.3.2020
23.-24.4.2020
14.-15.5.2010

Koulutus toteutetaan Diakonia-ammattikorkeakoulun, Satakunnan ammattikorkeakoulun, Kaakkois-Suomen ammattkorkeakoulun, Oulun ammattifkorkoeakoulun, Vaasan ammattikorkeakoulun ja ammattikorkeakoulu Novian yhteistyönä.