Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Moniammatillinen kotikuntoutus

Moniammatillinen kotikuntoutus –erikoistumiskoulutus,
30 opintopistettä, 20 aloituspaikkaa

Hakuaika 1.4.–17.5.2019

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan AMK-tutkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on työkokemusta kuntoutusalan tehtävistä. Koulutus antaa valmiuksia suunnitella ja toteuttaa asiakkaiden omissa ympäristöissä ja verkostoissa toteutettavaa kotikuntoutusta.

Käynnissä oleva sosiaali- ja terveysalan uudistus vaikuttaa laajasti monialaisen kuntoutuksen rakenteisiin, menetelmiin ja sisältöihin nykyisten toimintakulttuurien ja -mallien muuttuessa. Tässä muutoksessa sosiaali- terveysalan ammattilaisilta edellytetään uudenlaista osaamista palvelujen siirtyessä lähemmäs asiakasta, hänen arkeaan ja elinympäristöjään.

Pohjakoulutusvaatimus

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan AMK-tutkinnon suorittaneille. Myös aiemman sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinnon suorittaneet voivat hakea koulutukseen.

Tutkinto tulee olla suoritettu viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika koulutukseen on 1.4.-17.5.2019. Hakuaika on päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Linkki sähköiseen hakemukseen on tällä sivulla hakuaikana.

Valinnan pisteytys määräytyy ennakkotehtävän perusteella. Ennakkotehtävässä tulee vastata seuraaviin neljään kohtaan:

  1. Kuvaa ja arvioi perustellen, millaista on tämänhetkinen osaamisesi ja työkokemuksesi kotikuntoutuksessa ja millä perustelet koulutustarpeesi. (enintään 5 pistettä)

  2. Mistä uudesta työhösi liittyvästä tiedosta innostuit viimeksi? Kuvaa, mistä hait tietoa, mainitse lähteet ja arvioi käyttämiesi tietolähteiden laatua. Kuvaa lisäksi, miten hyödynsit löytämääsi tietoa omassa työssäsi. (enintään 5 pistettä)

  3. Mitä käsityksiä sinulla on kotikuntoutuksesta kokemuksiisi ja muuhun tietoon pohjautuen? (enintään 5 pistettä)

  4. Miten aiot hyödyntää tässä erikoistumiskoulutuksessa hankkimaasi osaamista työorganisaatiossasi, työyhteisössäsi tai muutoin työelämässä? (enintään 5 pistettä)

Kunkin vastauksen pituus saa olla maksimissaan 3000 merkkiä välilyönteineen. Ennakkotehtävä tulee liittää pdf-tiedostona sähköiseen hakemukseen hakuajan loppuun 17.5.2019 klo 15.00 mennessä. 

Ennakkotehtävän yhteispistemäärä on maksimissaan 20 pistettä. Tullakseen valituksi hakijan tulee saada kustakin vastauksesta vähintään yksi piste, yhteensä vähintään neljä pistettä. Tasapistetilanteessa valinta ratkaistaan arvalla.

Tutustu ja valmistaudu kysymyksiin ennakkoon. Kunkin vastauksen pituus on maksimissaan 3000 merkkiä välilyönteineen.

Ennakkotehtävä tulee liittää pdf-tiedostona sähköiseen hakemukseen hakuajan loppuun 17.5.2019 klo 15.00 mennessä.

Osallistumismaksu

Koulutuksen hinta on 1500 euroa (ALV 0 %). Erikoistumiskoulutukset ovat arvonlisäverottomia (Arvonlisäverolaki 1993/1501, Verohallinnon ohjeistus koulutuspalvelujen arvonlisäverotuksesta A81/200/2015). Osallistumismaksu laskutetaan kahdessa erässä.

Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen koulutukseen osallistuminen on sitova. Koulutuksen hinta laskutetaan kahdessa erässä. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koko hinta, myös sairaustapauksissa.

Koulutuksen sisältö

Koulutus antaa valmiuksia kehittää, suunnitella ja toteuttaa asiakkaiden omissa ympäristöissä ja verkostoissa toteutettavaa moniammatillista kotikuntoutusta.

Kotikuntoutuksen asiantuntijaksi kehittyminen (2 op)
Asiakkaan arki, toimijuus ja kuntoutuminen (5 op)
Kotikuntoutus sote-järjestelmässä (4 op)
Kotikuntoutuksen prosessit ja menetelmät ( 5 op)
Teknologia kotikuntoutuksessa ( 4op)
Kehittämistehtävä (10 op)

Opetussuunnitelma opinto-oppaassa


pallot.png

 

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan 19.9.2019–11.12.2020. Koulutus sisältää kaksipäiväisiä lähijaksoja kahdeksan, yhteensä 16 lähipäivää. Lähipäivät toteutuvat Oulussa, Oamkin Kontinkankaan kampuksella. Lähipäivien lisäksi koulutus sisältää itsenäistä opiskelua, etä- ja verkko-opiskelua.

Lähiopetuspäivät ovat: 19.-20.9.2019, 17.-18.10.2019, 16.-17.1.2020, 19.-20.3.2020, 14.-15.5.2020, 17.-18.9.2020, 5.-6.11.2020 ja 10.-11.12.2020

Opetus toteutuu osin yhteistyössä Jyväskylän, Kaakkois-Suomen, Metropolia ja Tampereen ammattikorkeakoulujen kanssa.