Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Koulutuskalenteri
...

Koulutuskalenteri

« Takaisin

Osaamisidentiteettiä rakentamassa -laaja-alaista ohjausosaamista kehittämässä

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Laajuus ja kesto:9 op
Koulutusaika:19.1.2022 - 2.12.2022
Hakuaika: 4.11.2021 - 22.8.2022
Hinta:maksuton
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:

Yleiskuvaus opinnoista

Työelämän ja yhteiskunnan muutoksissa keskeistä on tukea oppijaa ymmärtämään oman osaamisensa merkitys muuttuvassa työelämässä riippumatta siitä, mistä yhteydestä se onhankittua, sekä tuomaan esiin ja sanallistamaan omia vahvuuksiaan ja monipuolisesti kertyvää osaamistaan. Keskiössä on tällöin osaamisidentiteetin rakentuminen ja tulevaisuustaitojenkehittäminen, johon tarvitaan uudenlaista opetus- ja ohjausosaamista kaikilla koulutusasteilla.

Koulutuksessa tutustutaan osaamisidentiteetin käsitteeseen ja osaamisidentiteettiajattelun hyödyntämiseen osana omaa opetus- ja ohjaustyötä.

Koulutuksessa perehdytään:

- vahvuuksien ja oman osaamisen tunnistamiseen ja sanoittamiseen

- henkilökohtaistamiseen osaamisidentiteetin näkökulmasta

- positiivisten oppimiskokemusten merkitykseen osaamisen kehittymisessä

- työelämän muutoksiin sekä tulevaisuusajattelun avartamiseen ja tulevaisuusajattelun kehittymiseen.

Koulutus on toiminnallinen ja siinä tutustutaan erilaisiin ohjauksen menetelmiin ja välineisiin. Kehittämistehtävänä osallistujat keräävät omaan käyttöönsä ohjauksen työkalupakin ja osaaminen osoitetaan ohjatuissa pienryhmäkeskusteluissa. 

Koulutuksen toteutus:

Koulutus toteutetaan kahtena toteutuksena, joista kevään toteutus on suunnattu erityisesti vapaan sivistystyön sekä VALMA/TUVA -opettajille ja ohjaajille ja syksyn toteutus on suunnattu erityisesti perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle. 

Kevät 2022

Syksy 2022

 

Ilmoittaudu kevään koulutukseen 10.1.2022 mennessä osoitteessa: https://link.webropol.com/s/osaamisid

Syksyn toteutukseen ilmoittaudutaan 22.8.2022 mennessä samasta osoitteesta:  https://link.webropol.com/s/osaamisid

Kouluttaja(t)

Lehtori, Liiketoiminnan kehitys
050 3609516

Johanna Ollila, Turun yliopisto/Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Sari Miettinen, Turun yliopisto/Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Carmen Tomas Martinez, Turun yliopisto/Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Soili Rinne, HAMK Oy
Sari Kenraali, HAMK Oy

Yhteystiedot

Projektipäällikkö, Liiketoiminnan kehitys
040 1415163
Koulutussihteeri, Ammatillinen opettajankoulutus
050 4320291