Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Koulutuskalenteri
...

Koulutuskalenteri

« Takaisin

Entä Jos - erityistä tuesta toimintaan

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Laajuus ja kesto:2-12 op
Koulutusaika:21.3.2022 - 3.5.2023
Hakuaika: 13.12.2021 - 15.3.2023
Hinta:maksuton
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:

Yleiskuvaus opinnoista

Hankkeessa vahvistetaan osallistujien tietoutta ja osaamista erilaisista oppimisen haasteista. Tavoitteena on kehittää omaa ja työyhteisön osaamista ja  kohtaamista erilaisten oppijoiden, kuten neuropsykiatrisia oireita omaavien oppimisen ja arjen tukemiseksi sekä työelämässä selviytymiseksi.

Koulutuksen toteutuksesta vastaavat Oulun ammattikorkeakoulu/ Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Tampereen Aikuiskoulutuskeskus sekä muut alan asiantuntijat.

Kohderyhmä

Ammatilliset opettajat/ohjaajat, erityisopettajat, opinto-ohjaajat ja –neuvojat

Sisällöt

Hanke koostuu neljästä koulutusosiosta:

1. Erilaisen oppijan tunnistaminen ja opinnoissa tukeminen, 2 op

2. Toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden tukeminen, 3 op

3. Oman työn kehittäminen, 5 op

4. Luovat ja toiminnalliset menetelmät, 2 op

Osiossa perehdytään luovien ja toiminnallisten menetelmien hyödyntämiseen osana osallistujien oppimisprosessia

Toteutusajat

Osio 1 toteutetaan verkkotyöskentelynä sisältäen ennakkotehtävän, webinaarin + paneelikeskustelun sekä kaksi verkkotyöpajaa.

21.3.2022 klo 9–15, webinaari + paneelikeskustelu
29.3.2022 klo 14–16, verkkotyöpaja
7.4. 2022 klo 14–16, verkkotyöpaja


Osio 2 toteutetaan verkkotyöskentelynä sisältäen kaksi koulutusiltapäivää verkossa sekä ryhmäohjausta tapaamisten välissä.

28.9.2022 klo 12–16
2.11.2022 klo 12–16


Osio 3 sisältää ennakkotehtävän ja kaksi koulutusiltapäivää verkossa. Osaaminen osoitetaan kehittämistehtävän avulla.

30.11.2022 klo 12–16
1.2.2023 klo 12–16


Osiossa 4 on kaksi koulutusiltapäivää:
22.3.2023 klo 12–16 ja 3.5.2023 klo 12–16

Kouluttaja(t)

Sivutoiminen tuntiopettaja, Ammatillinen opettajankoulutus
050 4733249
Lehtori, Ammatillinen opettajankoulutus
050 3464070

Leena Mannström-Mäkelä, Valmennuskeskus Voimavara
Anu Erkinheimo, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK
Tuuli Oksanen, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK
Marjo Häyry, Autismiliitto
Kokemusasiantuntijoita

Yhteystiedot

Koulutussihteeri, Ammatillinen opettajankoulutus
050 4320291
Koulutussuunnittelija, Ammatillinen opettajankoulutus
050 3750269

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja on osallistujalle maksuton. Matka- ja majoituskustannuksista vastaa osallistuja itse.
Perimme 100 euron peruutusmaksun, mikäli peruutusta ei ole tehty kahta viikkoa ennen koulutuksen alkua.