Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Teknologialiiketoiminnan tutkinto-ohjelma Oulun ammattikorkeakoulussa

Insinööri (ylempi AMK), teknologialiiketoiminta

Tutkinto Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike Insinööri (ylempi AMK)
Laajuus/kesto 60 op / 1-2 vuotta
Tutkinto-ohjelma Teknologialiiketoiminnan tutkinto-ohjelma
Kampus Kotkantien kampus
Kotkantie 1, 90250 Oulu
Hakukohteet Koulutukseen ei ole hakua vuonna 2018

Koulutus tähtää laajentamaan pääasiassa tekniikkaan kouluttautuneiden AMK-insinöörien tietoja ja taitoja siten, että he ymmärtävät liiketoiminnan periaatteet sekä osaavat suunnitella ja toteuttaa teknologisen osaamisen muuttamisen kannattavaksi liiketoiminnaksi. Tässä tarvitaan mm. yrityksen strategisen johtamisen, henkilöstön johtamisen, talousjärjestelmän, markkinoinnin, viennin, projektijohtamisen ja laatujohtamisen tuntemista.

Koulutus rakentuu osaamisperusteisuudelle, jossa erityisesti syvennytään kolmeen osaamisteemaan:

Monialaisina yhteisinä opintoina tarjotaan strategia ja henkilöstöjohtamisen, palvelumuotoilun, projektin johtamisen, hankintaosaamisen, myynti- ja asiakasosaamisen sekä yrittäjyyden opintojaksot.

Koulutus soveltuu erityisesti pk-yritysten toiminnan kehittämiseen ja muutostilanteisiin sekä alkavan yrityksen käynnistämisvaiheisiin. Hakijalta edellytettävä kolmen vuoden tekniikan alan työkokemus on tärkeä, jotta voidaan varmistaa opiskelijan valmiudet ymmärtää koulutuksen merkitys ja omaksua käytännön asiantuntijoiden antama hyvin käytännönläheinen opetus. Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi työn ohella. Osa koulutuksesta tapahtuu englannin kielellä.

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia ymmärtää kokonaisvaltaisesti yrityksen toimintaa ja toimia eri tasoisissa johtotehtävissä. Koulutus antaa myös valmiuksia toimia yrittäjänä. Tässä tehtävässä tarvitaan selkeä kokonaiskäsitys yrittämisestä. Normaalisti ammattikorkeakoulussa suoritettu insinöörin perustutkinto keskittyy teknologiaan ja tämä ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa valmiuksia hyödyntää aikaisemmin saatuja teknologiatietoja ja kokemusta taloudellisesti kannattavana liiketoimintana.

LUE LISÄÄ OPISKELUSTA

OPISKELU
Uutta osaamista tek­nologialiiketoiminnan johtamiseen
OPISKELU
Monialaisista opinnois­ta uusia näkökulmia henkilöstöjohtamiseen
OPISKELU
Helikopterinäkymä suuronnettomuus­tilanteiden johtamiseen
OPISKELU
Lasten terveyden ja hyvinvoinnin puolesta
OPISKELU
Opinnoista tukea työhyvinvoinnin kehittämiseen