Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Teknologialiiketoiminnan tutkinto-ohjelma Oulun ammattikorkeakoulussa

Teknologialiiketoiminta

(Ei hakua vuonna 2019)

Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

» Insinööri (ylempi AMK)

Koulutus tähtää laajentamaan tekniikkaan kouluttautuneiden AMK-insinöörien tietoja ja taitoja siten, että he ymmärtävät yrityksen kokonaisuuden sekä osaavat  toteuttaa teknologisen osaamisen muuttamisen kannattavaksi liiketoiminnaksi. Koulutus soveltuu erityisesti pk-yritysten toiminnan kehittämiseen ja johtamiseen muutostilanteissa sekä alkavan yrityksen käynnistämisvaiheisiin

Koulutus tähtää laajentamaan pääasiassa tekniikkaan kouluttautuneiden AMK-insinöörien tietoja ja taitoja siten, että he ymmärtävät liiketoiminnan periaatteet sekä osaavat suunnitella ja toteuttaa teknologisen osaamisen muuttamisen kannattavaksi liiketoiminnaksi. Tässä tarvitaan mm. yrityksen strategisen johtamisen, henkilöstön johtamisen, talousjärjestelmän, markkinoinnin, viennin, projektijohtamisen ja laatujohtamisen tuntemista.

Koulutus rakentuu osaamisperusteisuudelle, jossa erityisesti syvennytään kolmeen osaamisteemaan:

  • johtamisosaamiseen
  • tutkimus- ja kehittämisosaamiseen
  • liiketoimintaosaamiseen. 

Monialaisina yhteisinä opintoina tarjotaan strategia ja henkilöstöjohtamisen, palvelumuotoilun, projektin johtamisen, hankintaosaamisen, myynti- ja asiakasosaamisen sekä yrittäjyyden opintojaksot.

Koulutus soveltuu erityisesti pk-yritysten toiminnan kehittämiseen ja muutostilanteisiin sekä alkavan yrityksen käynnistämisvaiheisiin. Hakijalta edellytettävä kolmen vuoden tekniikan alan työkokemus on tärkeä, jotta voidaan varmistaa opiskelijan valmiudet ymmärtää koulutuksen merkitys ja omaksua käytännön asiantuntijoiden antama hyvin käytännönläheinen opetus. Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi työn ohella. Osa koulutuksesta tapahtuu englannin kielellä.

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia ymmärtää kokonaisvaltaisesti yrityksen toimintaa ja toimia eri tasoisissa johtotehtävissä. Koulutus antaa myös valmiuksia toimia yrittäjänä. Tässä tehtävässä tarvitaan selkeä kokonaiskäsitys yrittämisestä. Normaalisti ammattikorkeakoulussa suoritettu insinöörin perustutkinto keskittyy teknologiaan ja tämä ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa valmiuksia hyödyntää aikaisemmin saatuja teknologiatietoja ja kokemusta taloudellisesti kannattavana liiketoimintana.

Laajuus ja kesto

60 op

1-2 vuotta

Kampus

Kotkantien kampus
Kotkantie 1
90250 Oulu