Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Education Entrepreneurship

Education Entrepreneurship


Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
» Medianomi (ylempi AMK)
» Musiikkipedagogi (ylempi AMK)
» Tanssinopettaja (ylempi AMK)
 

Tutkinto-ohjelman ytimenä on käytännönläheinen lähestymistapa uusien innovaatioiden suunnitteluun, testaukseen ja käyttöönottoon. Tällaisia uusia innovaatioita voivat olla esimerkiksi koulutusteknologia-alan startup-hankkeet tai sosiaaliseen vaikuttavuuteen tähtäävät hankkeet. 

Tutkinto-ohjelma yhdistää koulutuksen, yrittäjyyden sekä palvelumuotoilun ja innovoinnin. Opiskelija vastaa reaalimaailman ongelmiin perustuvan kehittämishankkeen suunnittelusta, testauksesta sekä toteutuksesta ja kasvaa näin itsenäisenä innovoijana. 

Opinnoissa perehdytään mm. seuraaviin aiheisiin: 

  • koulutuksen innovaatiot
  • palvelumuotoilu
  • projektinhallinta
  • käyttäjä- ja asiakaskokemus
  • yrittäjyys. 

Valitun opiskelijaryhmän odotetaan olevan monialainen ja kansainvälinen. Opetuskielenä on englanti. Koulutus antaa valmiudet työskentelyyn mm. koulutusviennin ja eri maiden koulutusjärjestelmien kehityksen parissa. 

Valmistuttuasi kykenet:

  • monialaisen lähestymistavan avulla tunnistamaan innovointi- ja liiketaloudellisia mahdollisuuksia koulutusalalla
  • suunnittelemaan, testaamaan ja toteuttamaan innovatiivisen tuotteen tai palvelun
  • toimimaan aktiivisesti monialaisissa ja -kulttuurisissa kehitystiimeissä ja verkostoissa
  • kokoamaan ammatillisia verkostoja.

Lue lisää englanninkielisiltä sivuilta.

Laajuus ja kesto

60 op

1 vuotta

Kampus

Kotkantien kampus
Kotkantie 1
90250 Oulu

Hakuaika

Lisähaku 1.–4.7.2019

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »