Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, Kuntoutuksen erityisasiantuntija

Kuntoutuksen erityisasiantuntija, YAMK


Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

» Ensihoitaja (ylempi AMK)
» Fysioterapeutti (ylempi AMK)
» Kätilö (ylempi AMK)
» Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

» Sosionomi (ylempi AMK)
» Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
» Toimintaterapeutti (ylempi AMK)

 

Opiskele kuntoutuksen erityisasiantuntijaksi Oulun ammattikorkeakoulussa! Kuntoutuksen erityisasiantuntijoita tarvitaan kuntoutuspalveluiden kehittämisessä, järjestämisessä ja koordinoinnissa. Tutkinnon suoritettuasi voit toimia kuntoutuksen kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä. Voit opiskella sosiaali- ja terveysalan ylemmän AMK-tutkinnon (YAMK) verkko-opintoina eli töiden ohessa.

» Katso koulutuksen esite.

Kuntoutuksen erityisasiantuntijaksi

Kuntoutuksen erityisasiantuntijan -tutkinto-ohjelmassa kehität osaamistasi ja opit ymmärtämään kuntoutuksen laaja-alaisena kokonaisuutena. Syvennät osaamistasi kuntoutusasiakkuudesta, yhteistyöverkostoista, kuntoutusprosesseista ja -menetelmistä. Ymmärrät kuntoutuksen aseman työelämässä ja sen yhteiskunnallisen merkityksen. Osaat etsiä, käyttää, soveltaa ja tuottaa tutkimustietoa kuntoutuksen ja kuntoutuspalveluiden kehittämiseksi.

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia kuntoutuksen kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä. Osaat johtaa kuntoutuksen kehittämistarpeisiin perustuvaa tutkimus- ja kehitystyötä yhdessä eri toimijoiden kanssa. Osaat myös toimia moniammatillisen kuntoutuspalveluverkoston johtajana ja kehittäjänä. Kykenet ennakoimaan kuntoutuksen suuntaa Suomessa ja ulkomailla sekä kehittämään kuntoutuksen toimintamalleja. Koulutus vahvistaa kykyäsi arvioida ja kehittää kuntoutuksen laatua ja vaikuttavuutta. Osaat myös hyödyntää digitalisaatiota ja hyvinvointiteknologiaa asiakaslähtöisen kuntoutumisen edistämisessä ja kuntoutuspalvelujen kehittämisessä.

Kuntoutuksen erityisasiantuntijan -opinnoissa pääset mukaan laajoihin kuntoutuksen osaamista edistäviin verkostoihin. Kuntoutuksen koulutuksemme on osallisena valtakunnallisessa kuntoutuksen koulutusverkostossa. Teet tiivistä yhteistyötä alueen julkisen sektorin, yrittäjien ja/tai kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Verkostoidut ja teet moniammatillista yhteistyötä kuntoutuksen palvelujen yhdyspinnoilla.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) on nimensä mukaisesti ylempi korkeakoulututkinto, joka antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Käytämme Oulun ammattikorkeakoulussa YAMK-tutkinnosta myös nimeä Master-tutkinto.

Koulutus rakentuu osaamisperusteisuudelle, jossa syvennytään erityisesti neljään osaamisteemaan:

 • kuntoutuksen asiantuntijaosaaminen
 • johtamisosaaminen
 • tutkimus- ja kehittämisosaaminen
 • liiketoimintaosaaminen.

Henkilökohtaisella opintosuunnitelmalla rakennat itsellesi sopivan ja urakehitystäsi tukevan opintokokonaisuuden.

Kuntoutuksen erityisasiantuntijaopintojen keskeiset osa-alueet:

 • kuntoutuksen monitieteinen tietoperusta ja lähtökohdat
 • kuntoutuksen palvelujärjestelmät, yhteistyöverkostot ja asiakastyön prosessit
 • kuntoutuksen näyttöön perustuvuus, vaikuttavuus ja laatu
 • kuntoutuksen kehittämistarpeet muuttuvissa toimintaympäristöissä

Osa opinnoista on yhteisiä muiden alojen YAMK-tutkintoa suorittavien kanssa. Yhteisissä opinnoissa tutustut ja verkostoidut siis myös muiden alojen asiantuntijoihin. Opiskelet monialaisissa tiimeissä, joissa on mukana liiketalouden, tekniikan, kulttuurin ja luonnonvara-alan Master-opiskelijoita. Yhteisiä opintoja ovat strategia- ja henkilöstöjohtamisen, palvelumuotoilun, projektin johtamisen, yhteistoiminnallisen kehittämisen, hankintaosaamisen, myynti- ja asiakasosaamisen sekä yrittäjyyden opintojaksot.

Tutkintoon sisältyvät opinnot ovat:

 • Kuntoutuksen asiantuntijaosaamista koskevat opinnot (20 op)
 • Johtamisosaamisen opintoja (10 op)
 • Tutkimus- ja kehittämisosaamisen opintoja (15 op)
 • Opiskelija valitsee monialaisista vaihtoehtoisten opintojen osaamisteemoista (10 op): johtamisosaaminen, tutkimus- ja kehittämisosaaminen, liiketoimintaosaaminen
 • Vapaasti valittavia opintoja (5 op)
 • Opinnäytetyö (30op)

Opiskele YAMK-tutkinto verkossa

Opiskelet tutkinnon pääosin verkko-opintoina. Lähipäiviä on noin yksi kuukaudessa ja niihin voit osallistua myös verkon välityksellä. Koulutuksessa keskeistä on käytännönläheinen monialainen oppiminen. Opinnoissa painotetaan yhteistyötä työelämän toimijoiden kanssa sekä monialaisissa opiskelijaryhmissä tehtävää ryhmätyötä ja yhteistoimintaa. Ylemmät korkeakouluopinnot edellyttävät sinulta sitoutumista ja aktiivista itsenäistä työskentelyotetta.

Opinnäytetyö eli Master-työ

Opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen työelämää ja alueen elinkeinoelämää kehittävä tutkimuksellinen kehittämistehtävä eli Master- työ, joka aloitetaan heti opintojen alussa. Siinä arvioit alasi kehittämistarpeita yhdessä työelämän toimijoiden kanssa. Osoitat Master-työn toteuttamisessa ja raportoinnissa valmiuksia eettiseen, itsenäiseen ja tulevaisuutta ennakoivaan asiantuntijatyöhön. Arvioit työsi tuloksia kriittisesti ja esität ne ymmärrettävästi erilaisille kohderyhmille.

Työllistyminen valmistumisen jälkeen

Kuntoutuksen erityisasiantuntijan Master-opinnot suoritettuasi voit työskennellä ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävissä kuntoutuksen suunnittelu-, kehittämis- ja johtamistehtävissä.

Ammattinimikkeitä voivat olla esimerkiksi:

 • kuntoutuksen koordinaattori
 • kuntoutuksen suunnittelija
 • kuntoutuksen asiantuntija/erityisasiantuntija
 • palveluesimies/johtaja
 • projektipäällikkö
 • projektikoordinaattori
 • kehittämispäällikkö
 • suunnittelija
 • yrittäjä
 • tutkija

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2017 ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista oli töissä vuoden kuluttua valmistumisesta 95 prosenttia ja työttömänä vain 3 prosenttia.

Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu

Voit suorittaa osan opinnoistasi englannin kielellä tai hakeutua kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Opinnoissa käytetään myös kansainvälistä tutkimus- ja asiantuntijakirjallisuutta.

Pätevyys ja jatko-opintomahdollisuudet

Koulutus antaa sinulle ylemmän korkeakoulututkinnon pätevyyden, YAMK-koulutus tukee myös jatko-opintomahdollisuuksiasi yliopistossa ja ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Avoin ammattikorkeakoulu

Voit suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen amkin opinnoista.

Laajuus ja kesto

90 op

1-2,5 vuotta

Kampus

Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4
90220 Oulu