Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Sosiaali- ja terveysalan ylempi amk, ensihoidon kehittäminen ja johtaminen

Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen, YAMK


Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
» Ensihoitaja (ylempi AMK)
» Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Opiskele ensihoidon kehittäjäksi ja johtajaksi Oulun ammattikorkeakoulussa! Tutkinnon suoritettuasi voit toimia ensihoidon kehittäjän ja asiantuntijan tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla tai muissa ensihoidon organisaatioissa. Voit opiskella sosiaali- ja terveysalan ylemmän AMK-tutkinnon (YAMK) verkko-opintoina eli töiden ohessa.

» Katso koulutuksen esite.

Ensihoidon kehittäjäksi tai johtajaksi

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tarvitsevat uudenlaista osaamista. Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto- ohjelma auttaa sinua hankkimaan osaamista ensihoitopalvelujen ja hoitoketjujen kehittämiseen yhdessä muiden päivystyksellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja viranomaisten kanssa. Koulutuksessa syvennät myös osaamistasi ensihoidon hallinnollisessa ja operatiivisessa johtamisessa. YAMK-tutkinnon suoritettuasi voit toimia kehittäjän ja asiantuntijan tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla tai muissa ensihoidon organisaatioissa.

Ensihoidon kehittäjän ja johtajan pitää olla edelläkävijä. Hän kykenee hyödyntämään henkilöstön monialaista osaamista sekä tukemaan omalla osaamisellaan henkilöstöä ja organisaatiota. Asiakkaan tarpeista lähtevää osaamista tarvitaan niin työyksiköissä, organisaatiotasolla kuin organisaatioiden yli menevässä toiminnassa. Koulutuksessa perehdyt palvelevan ja valmentavan johtamiskulttuurin menetelmiin. Tutkinnon suoritettuasi osaat hyödyntää tutkimus- ja asiantuntijatietoa kaikessa toiminnassa.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) on nimensä mukaisesti ylempi korkeakoulututkinto, joka antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Käytämme Oulun ammattikorkeakoulussa YAMK-tutkinnosta myös nimeä Master-tutkinto.

Koulutus rakentuu osaamisperusteisuudelle, jossa syvennytään erityisesti kolmeen osaamisteemaan:

 • johtamisosaaminen
 • tutkimus- ja kehittämisosaaminen
 • liiketoimintaosaaminen.

Henkilökohtaisella opintosuunnitelmalla rakennat itsellesi sopivan ja urakehitystäsi tukevan opintokokonaisuuden.

Osa opinnoista on yhteisiä muiden alojen YAMK-tutkintoa suorittavien kanssa. Yhteisissä opinnoissa tutustut ja verkostoidut siis myös muiden alojen asiantuntijoihin. Opiskelet monialaisissa tiimeissä, joissa on mukana liiketalouden, tekniikan, kulttuurin ja luonnonvara-alan Master-opiskelijoita. Yhteisiä opintoja ovat strategia- ja henkilöstöjohtamisen, palvelumuotoilun, projektin johtamisen, yhteistoiminnallisen kehittämisen, hankintaosaamisen, myynti- ja asiakasosaamisen sekä yrittäjyyden opintojaksot.

Tutkintoon sisältyvät opinnot ovat:

 • Ensihoidon johtamisen ja kehittämisen opintoja (20 op)
 • Johtamisosaamisen opintoja (15 op)
 • Tutkimus- ja kehittämisosaamisen opintoja (10 op)
 • Opiskelija valitsee monialaisista vaihtoehtoisten opintojen osaamisteemoista (10 op): johtamisosaaminen, tutkimus- ja kehittämisosaaminen, liiketoimintaosaaminen
 • Vapaasti valittavia opintoja (5 op)
 • Opinnäytetyö (30op)

Keskeisinä ensihoidon kehittämis- ja johtamisopintojen sisältöinä  ovat:

 • Ensihoitopalvelun kehittäminen ja johtaminen
 • Strateginen ja henkilöstöjohtaminen
 • Johtajuus ja johtaminen ensihoidossa
 • Ensihoidon operatiivisen johtamisen ja moniviranomaisyhteistyön kehittäminen. 

Opiskele YAMK-tutkinto verkossa

Opiskelet tutkinnon pääosin verkko-opintoina. Lähipäiviä on noin yksi kuukaudessa ja niihin voit osallistua myös verkon välityksellä. Koulutuksessa keskeistä on käytännönläheinen, monialainen oppiminen. Opinnoissa painotetaan yhteistyötä työelämän toimijoiden kanssa sekä monialaisissa opiskelijaryhmissä tehtävää ryhmätyötä ja yhteistoiminnallisuutta.

Ylemmät korkeakouluopinnot edellyttävät sinulta sitoutumista ja aktiivista itsenäistä työskentelyotetta.

Opinnäytetyö eli Master-työ

Opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen työelämää ja alueen elinkeinoelämää kehittävä tutkimuksellinen kehittämistehtävä eli Master- työ, joka aloitetaan heti opintojen alussa. Siinä arvioit alasi kehittämistarpeita yhdessä työelämän toimijoiden kanssa. Osoitat Master-työn toteuttamisessa ja raportoinnissa valmiuksia eettiseen, itsenäiseen ja tulevaisuutta ennakoivaan asiantuntijatyöhön. Arvioit työsi tuloksia kriittisesti ja esität ne ymmärrettävästi erilaisille kohderyhmille.

Työllistyminen valmistumisen jälkeen

Tutkinnon suoritettuasi osaat toimia ensihoidon hallinnollisen ja operatiivisen johtajan sekä kehittäjän tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla. Tutkinto antaa sinulle mahdollisuuden hakeutua myös opetustehtäviin sosiaali- ja terveysalalla edellyttäen opintojen täydentämistä ammatillisilla opettajaopinnoilla.

Mahdollisia tehtävänimikkeitä ovat:

 • ensihoitopäällikkö
 • kenttäjohtaja
 • ensihoitomestari
 • muut ensihoidon esimies-, johtaja- ja päällikkötehtävät
 • projektipäällikkö
 • hankepäällikkö
 • kouluttaja
 • opettaja (pedagoginen pätevyys edellytetään).

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2017 ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista oli töissä vuoden kuluttua valmistumisesta 95 prosenttia ja työttömänä vain 3 prosenttia.

Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu

Voit suorittaa osan opinnoistasi englannin kielellä tai hakeutua kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Opinnoissa käytetään myös kansainvälistä tutkimus- ja asiantuntijakirjallisuutta.

Pätevyys ja jatko-opintomahdollisuudet

Koulutus antaa sinulle ylemmän korkeakoulututkinnon pätevyyden, YAMK-koulutus tukee myös jatko-opintomahdollisuuksiasi yliopistossa ja ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Avoin ammattikorkeakoulu

Voit suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen amkin opinnoista.

Laajuus ja kesto

90 op

1-2,5 vuotta

Kampus

Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4
90220 Oulu