Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /opt/www/docs_new/c5/concrete/dispatcher.php:21) in /opt/www/docs_new/c5/concrete/core/libraries/view.php on line 950
Ystäväperhetoiminta Oulun ammattikorkeakoulussa

Ystäväperhetoiminta

Ystäväperheet

”Parasta oli uuden kulttuurin oppiminen ja opiskelijaan tutustuminen. Ystäväopiskelijamme tykkäsi lapsistamme, joten lapsetkin odottivat häntä.”

Tervetuloa mukaan Oamkin ja opiskelijakunta OSAKOn ystäväperhetoimintaan! Toiminnan kautta Oamkin kansainväliset tutkinto-opiskelijat ja Oulussa ja Oulun lähialueella asuvat perheet saavat mahdollisuuden tutustua toisiinsa ja toistensa kulttuureihin.

Tavoitteena on

  • edistää kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden kotoutumista tarjoamalla mahdollisuus tutustua oululaiseen arkeen ja suomalaiseen kulttuuriin opiskeluympäristön ulkopuolella
  • tarjota perheille mahdollisuus piristää omaa arkeaan ja tutustua kansainvälisiin oululaisiin ja uusiin kulttuureihin
  • tehdä Oamkista entistä kansainvälisempi ja avoimempi.

Uusi ystäväperhekausi (marraskuu 2018 - elokuu 2019) alkaa marraskuussa 2018. Vuoden 2019 haku aukeaa 3.9.2018 ja mukaan voi hakea 14.10.2018 asti.

Yhteyshenkilö

Opiskelijakunta OSAKOn asiantuntija Elli Tervo
050 317 4935
elli.tervo(at)osakoweb.fi

Kokemuksia toiminnasta

Perheiden kokemuksia

”Parasta oli uuden kulttuurin oppiminen ja opiskelijaan tutustuminen. Ystäväopiskelijamme tykkäsi lapsistamme, joten lapsetkin odottivat häntä.”

”Suosittelemme muitakin ottamaan useamman opiskelijan kerralla. Heistä on toisilleen tukea, eivätkä he ehkä ole niin jännittyneitä.”

”Parasta oli kulttuurieroista ja -piirteistä keskusteleminen sekä opiskelijoiden kohteliaisuus ja kiitollisuus.”

”Keskustelimme, laitoimme ruokaa ja leivoimme. Toinen opiskelijoista saunoi ja toinen leikki ja pelasi lapsen kanssa.”

”Parasta oli oppia tuntemaan eri kulttuuria ja ulkomailta opiskelemaan tulevan maailmaa. Oli kiva lähteä yhdessä retkeilemään ja antaa opiskelijalle mahdollisuus tutustua meidän elämäämme. Parasta oli, kun näki miten opiskelija tykkäsi seurata lasten touhuja ja olla osa "normaalia" suomalaista perhettä.”

Opiskelijoiden kokemuksia

“The best was dinner time with Finnish food. The atmosphere was so warm that I felt like at home.”

”What I liked the most is when we had lunch and talked together like a family. A real family. That means a lot to a foreign student like me.”

“Best was having new friends and understanding Finnish culture better.”

Tietoa perheelle

Ystäväperheet ovat elävä esimerkki siitä, mitä kotikansainvälistyminen voi parhaimmillaan olla. Ystäväperhe tarjoaa ulkomaalaiselle opiskelijalle mahdollisuuden tutustua ihan tavalliseen oululaiseen elämään, ja samalla perhe saa ainutlaatuisen tilaisuuden avartaa omaa maailmankuvaansa ja oppia uutta. Parhaassa tapauksessa toiminnasta saa unohtumattomia kokemuksia ja elinikäisiä ystäviä.

Millainen perhe voi osallistua?

Mukaan toivotaan kaikenlaisia perheitä Oulusta ja Oulun lähialueilta. Perheen määritelmä on hyvin laaja, eikä varsinaisia kriteerejä perheen koon tai kokoonpanon suhteen ole. Pariskunnat, sinkut, lapselliset, lapsettomat, yksinhuoltajat ja eläkeläiset voivat kaikki toimia ystäväperheenä. Tärkeintä on avoin ja positiivinen asenne sekä halu kutsua kansainvälinen opiskelija silloin tällöin mukaan perheen arkeen. Perheen tulee kyetä kommunikoimaan opiskelijan kanssa englanniksi, joten tämä on myös mainio tilaisuus päästä terästämään kielitaitoa.

Keitä opiskelijat ovat?

Oamkissa opiskelee noin 260 kansainvälistä tutkinto-opiskelijaa. Englanninkielisiä tutkinto-ohjelmia on kolme: Business Information Technology, International Business sekä Information Technology. Ystäväperhetoimintaan osallistuvat opiskelijat ovat ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoita.

Opiskelijat tulevat useista eri maista, edustavat eri uskontokuntia ja ovat eri-ikäisiä. Oamkissa on paljon esimerkiksi Vietnamista, Nepalista ja Kiinasta kotoisin olevia opiskelijoita. Vaihto-opiskelijat, jotka viipyvät Oamkissa vain yhden lukukauden tai -vuoden, eivät osallistu toimintaan. Perheelle valitaan sopiva ystäväopiskelija hakemusten perusteella. Erityisesti huomioidaan harrastukset ja kiinnostuksenkohteet.

Mitä opiskelijan kanssa tehdään?

Perhe ja opiskelija voivat tehdä yhdessä hyvin arkisia asioita. Monet kansainväliset opiskelijat eivät ole koskaan ennen vierailleet suomalaisessa kodissa. Marjastus, yhdessä kokkaaminen ja leipominen, vierailu kesämökillä, saunominen, hiihtäminen, luistelu, uintiretki läheiselle järvelle, suomalaisten juhlapäivien viettäminen tai vaikkapa vain yhteiset iltapäiväkahvit ovat kaikki mainioita tapoja viettää aikaa yhdessä. Tällainen – monen suomalaisen näkökulmasta kovin tavallinen – ajanvietto voi kansainvälisen opiskelijan mielestä olla juuri sitä kiinnostavinta tekemistä. Myös opiskelijoita kannustetaan jakamaan ystäväperheen kanssa asioita omasta kulttuuristaan.

Sille, millaista toiminnan tulee olla, ei ole olemassa valmista mallia. Perhe ja opiskelija päättävät yhdessä, minkälaisia asioita haluavat tehdä ja kuinka usein tavata.

Opiskelijalla saattaa olla kulttuuriinsa tai uskontoonsa liittyviä tapoja ja tottumuksia, joista perheen olisi hyvä olla tietoinen. Myös käytännön asioita, kuten kulkemista yhteisiin tapaamisiin – erityisesti, jos perhe asuu hieman kauempana – on hyvä miettiä etukäteen. Kannattaa muistaa, että esimerkiksi bussimatkat voivat olla tuntuva kulu opiskelijan budjetissa. Perhe ei kuitenkaan ole minkäänlaisessa taloudellisessa vastuussa opiskelijasta. Asioista kannattaa keskustella avoimesti hyvissä ajoin. Molemminpuolinen oppiminen onkin toiminnan suurimpia anteja.

Perheille järjestetään yhteinen aloitustapaaminen, jossa saa vinkkejä toiminnan aloittamiseen. Perheen kannattaa lukea myös opiskelijalle annetut ohjeet.

 

Mukaan toimintaan

Sekä perheet että opiskelijat täyttävät hakemuslomakkeet, joiden perusteella heidät yhdistetään. Erityisesti huomioidaan yhteiset harrastukset ja muut kiinnostuksenkohteet. Perheen toiveet opiskelijaa koskien pyritään ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon, mutta ihan kaikkiin toiveisiin ei välttämättä pystytä vastaamaan. Jos ystäväperheessä on Oamkin henkilökunnan edustaja, valitaan opiskelija eri kampukselta.

Kaikki täyttävät hakemuksen Webropolissa. Perheet tuovat yhteiseen aloitustapaamiseen allekirjoitetun version lomakkeesta. Kysymykset hausta voi lähettää ystäväperheen koordinoijalle Elli Tervolle (elli.tervo(at)osakoweb.fi).

Uusi ystäväperhekausi alkaa vuosittain marraskuussa ja päättyy elokuussa. Vuoden 2019 haku aukeaa 3.9.2018 ja mukaan voi hakea 14.10.2018 asti. Perheiden ja opiskelijoiden yhdistäminen tehdään heti hakuajan päätyttyä. Kaikkiin ollaan joulukuun aikana henkilökohtaisesti yhdessä.

Ilmoittautumislomake perheille

Toiminnan periaatteet

Ystäväperhetoimintaa koordinoivat Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) ja Oamkin opiskelijakunta OSAKO. Toiminta on tarkoitettu Oamkin kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille ja Oulussa ja Oulun lähialueilla asuville perheille. Näiden periaatteiden tarkoituksena on varmistaa, että kaikki ymmärtävät roolinsa ystäväperhetoiminnassa.

Perheet ja opiskelijat yhdistetään hakemusten perusteella. Huomioon otetaan erityisesti esitetyt toiveet sekä harrastukset ja muut kiinnostuksenkohteet. Kaikkia toiveita ei välttämättä voida ottaa huomioon, eikä kaikille voida taata ystäväperhettä. Mukaan valituille opiskelijoille ja perheille järjestetään yhteinen aloitustapaaminen, jonka jälkeen toiminta jatkuu itsenäisesti.

Oamk ja OSAKO eivät ole vastuussa toimintaan osallistuvista perheistä tai opiskelijoista. Kaikki toiminta katsotaan vapaa-ajaksi, eikä ketään ole vakuutettu Oamkin tai OSAKOn puolesta. Sekä perheiden että opiskelijoiden tulee huolehtia, ettei kukaan vahingoitu tai joudu muuten epäedulliseen asemaan. Molempien osapuolten hyvinvointi, turvallisuus ja kulttuuriset erot tulee huomioida kaikessa toiminnassa.

Perheet ja opiskelijat sopivat keskenään, kuinka usein tapaavat ja mitä he yhdessä tekevät. Sekä ystäväperheiltä että opiskelijoilta odotetaan aktiivista osallistumista ja aitoa kiinnostusta toista ja toisen kulttuuria kohtaan.

Perheet eivät ole minkäänlaisessa taloudellisessa vastuussa opiskelijasta eivätkä velvoitettuja korvaamaan toiminnasta opiskelijalle mahdollisesti aiheutuvia kuluja. Perheitä kehotetaan kuitenkin muistamaan, etteivät opiskelijat välttämättä pysty panostamaan toimintaan rahallisesti.

Perheiden vastuulla ei ole järjestää opiskelijoiden asunto-, pankki-, oleskelulupa- tai muita vastaavia asioita. Opiskelijalla ei ole velvollisuutta tehdä työtä (esimerkiksi vahtia lapsia tai tehdä kotitöitä) perheelle.

Toimintaan sitoudutaan elokuuhun 2018 asti, mutta se on kuitenkin luonteeltaan vapaaehtoista. Jos perhe tai opiskelija haluaa vetäytyä toiminnasta tai esiin nousee muita ongelmia, on asiasta ilmoitettava välittömästi koordinaattorille. Oamkilla ja OSAKOlla on oikeus poistaa opiskelija tai perhe toiminnasta.

Perheitä ja opiskelijoita kehotetaan keskustelemaan avoimesti odotuksistaan ja mahdollisuuksistaan toimintaa koskien.