Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /opt/www/docs_new/c5/concrete/dispatcher.php:21) in /opt/www/docs_new/c5/concrete/core/libraries/view.php on line 950
Kestävä kehitys Oamkissa

Kestävä kehitys

Oulun ammattikorkeakoulu noudattaa ja edistää suunnitelmallisesti kestävän kehityksen periaatteita kaikessa toiminnassaan. Toiminnan kokonaistavoitteena on lisätä ekologista, taloudellista ja sosiaaliskulttuurista hyvinvointia. Tämä tarkoittaa, että jokainen oamkilainen tunnistaa oman vastuunsa ja osaa arvioida toimintansa vaikutuksia kestävyyden näkökulmasta. Painotukset vaihtelevat ammatti- ja koulutusaloittain.

Oamkin kestävän kehityksen yhteyshenkilöt:

Seuraa Oamkin kestävän kehityksen toimintaa Instagrammissa:

Instagram oamk_keke

Oamkin kestävän kehityksen sitoumus

Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) on pohjoinen kestävän kehityksen toimija. Kestävä kehitys sisältyy koulutustarjontaamme ja on osa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaamme. Henkilökuntamme ja opiskelijamme tiedostavat ekologisen, taloudellisen ja sosiaaliskulttuurisen vastuunsa sekä sitoutuvat edistämään kestävän kehityksen periaatteita toiminnassaan.

Oamkin kestävän kehityksen työn 2018-2020 tavoitteina on kehittää Green Campus –toimintamallia, vahvistaa hyviä kestävän kehityksen käytänteitä sekä edistää kestävän kehityksen arvojen näkyvyyttä. Seuraamme säännöllisesti työmme edistymistä sekä täytämme lain ja viranomaisten meille asettamat vaatimukset.

Oamkin kestävän kehityksen työn tavoitteet 2020

Oamkin "Sinä voit vaikuttaa" -toimenpideohjelman 2018-2020 päätavoitteet ovat:

  • Kehittää Green Campus Linnanmaa ja Kontinkangas -toimintamallia
  • Vahvistaa Oamkin kolmen kampuksen hyviä kestävän kehityksen käytänteitä
  • Edistää Oamkin kestävän kehityksen arvojen näkyvyyttä

Kullekin päätavoitteelle on kirjattu useita toimenpiteitä, joiden edistymistä mitataan, seurataan ja joista viestitään. Kampusten kestävän kehityksen tiimit vastaavat toimenpideohjelman toteutuksesta.

Oamkin kestävän kehityksen teemat ja sisällöt
TeematSisällöt
Ekologinen Negatiivisten ympäristövaikutusten ehkäisy: 
energian, materiaalin ja veden kulutuksen vähentäminen
Taloudellinen Resurssiviisaus: 
tavoitteiden ja resurssien tasapaino, elinkaariajattelu, kierrätys
Sosiaalinen Työ- ja opiskeluhyvinvointi: 
osaamisen vahvistaminen, välittäminen ja turvallisuus
Kulttuurinen Monikulttuurisuuden hyödyntäminen: 
erilaiset koulutus- ja ammattialat voimavarana, suvaitsevaisuus ja tasavertaisuus