Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /opt/www/docs_new/c5/concrete/dispatcher.php:21) in /opt/www/docs_new/c5/concrete/core/libraries/view.php on line 950
Oulun ammattikorkeakoulu :: Arviointi kehittää toimintaa

Arviointi kehittää toimintaa

Erilaiset tavat arvioida toimintaa ovat meille tärkeitä ja niiden avulla kehitämme toimintatapojamme. Keskeinen osa on palautejärjestelmällä, joka koostuu
opiskelija-, henkilöstö- ja sidosryhmäpalautteista.

Meillä on laatuleima

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on auditoinut Oamkin loppuvuonna 2017. Hyväksytyn auditointipäätöksen saimme 22.3.2018. Auditointi on voimassa kuusi vuotta. Ulkoisessa auditoinnissa arvioidaan laatujärjestelmän toimivuutta. Oamk on auditoitu hyväksytysti edelliselläkin kerralla vuonna 2011.

Arviointitoiminta

Koulutusosastot ja palveluyksiköt arvioivat omaa toimintaansa säännöllisesti. Itsearvioinnin pohjalta tehtyjä raportteja hyödynnetään Oamkin toiminnan kehittämisessä ja sisäisissä auditoinnissa. Sisäinen auditointi on vertaisarviointia, jossa selvitämme laatujärjestelmämme ja toimintatapojemme toimivuutta ja kehittämistarpeita sekä etsimme vahvuuksia ja hyviä käytänteitä. 

Lisäksi Oamk osallistuu on erilaisiin benchmarking-projekteihin. Tutkinto-ohjelma- tai suuntautumisvaihtoehtokohtaisia benchmarking-hankkeita voidaan toteuttaa kansallisesti ja kansainvälisesti.

Olemme julkaisseet vuodesta 2014 lähtien Aluevastuuraportin. Vuosittaisessa raportissa kerromme tuloksistamme ja työstämme alueen kehittymisen hyväksi. Syksyllä 2016 laadimme ensimmäistä kertaa Johdon laatukatsauksen, jossa arvioimme laatujärjestelmämme toimivuutta. Tämä raportti tehdään vuosittain ja sen perusteella nostetaan kehittämisasioita esille.

Palautteen avulla paremmaksi

Opiskelijakyselyn avulla selvitetään opiskelijoiden mielipiteitä joka toinen vuosi koulutuksestamme ja joka toinen vuosi palveluistamme. Toimintaa kehitetään saadun palautteen perusteella. Esimerkiksi vuonna 2016 järjestetyn opiskelijakyselyn perusteella toimintaa on kehitetty muun muassa seuraavasti: