BOSS – From Borders to Shared Space

BOSS – from Borders to Shared Space -hankkeessa kehitetään ammattikorkeakoulujen verkostona Suomen raja-alueiden yrityksille ja organisaatioille osaamista, palveluja, koulutusta, kontakteja ja uutta liiketoimintaa.

Tavoitteena on rakentaa jatkuvasti kehittyvä tki-kumppanuusverkosto raja-alueille sekä tunnistaa ja perustaa uusia toimintamalleja eli käytänteitä raja-alueiden ammattikorkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyöhön.

Tuloksina ovat uudet toimintamallit ja kontaktit, konkreettiset askeleet oppilaitosten ja yritysten yhteistyöhön yli rajojen, notkeat sovellettavissa olevat yhteistyömallit, kokemusten ja tulosten hyödyntäminen hankkeen aikana ja hankkeen jälkeen. Yhteistyötä ja yhteistyömalleja kehitetään yhteisten kohtaamisten, yhdessä tekemisen ja vuorovaikutuksen kautta.

Mukana on yhteensä seitsemän ammattikorkeakoulua, jotka pureutuvat yritysten ja organisaatioiden kehittämishaasteisiin Suomen raja-alueilla. Hankkeeseen osallistuvat Haaga-Helian ammattikorkeakoulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Karelian ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Saimaan ammattikorkeakoulu ja Yrkehögskolan Novia. Hanke sisältää neljä työpakettia: Rajatieto, Rajasillat, Rajaklinikka ja Shared Space perustuen, joissa ammattikorkeakouluilla on omat vastuuroolinsa.

Oulun ammattikorkeakoulu keskittyy Ruotsin ja Norjan kanssa rajayhteistyöhön yritys- ja korkeakouluverkostojen kautta. Painopistealoina ovat tekniikka ja liiketalous. Oamk vastaa Rajasillat-työpaketista, jonka tarkoituksena on edistää erilaisten yhteistyöväylien rakentumista valtiorajojen yli sekä tunnistaa esteitä niiden muodostumiselle.

Yhteistyötä tehdään Suomen raja-alueilla valtiorajat ylittäen Baltiassa, Norjassa ja Ruotsissa, pohjoisen arktisilla raja-alueilla, Venäjän Karjalan alueella sekä kaakossa Pietarin metropolialueella.

Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hanke on alkanut tammikuussa 2014 ja päättyy 31.12.2015.

Esittelyvideo

Esittelyvideo ”Boss – Matka mahdollisuuksiin” on suunnattu erityisesti pohjoissuomalaisille opiskelijoille, eri alojen työntekijöille ja yrittäjille. Sen tarkoituksena on herätellä huomaamaan, että lähellä sijaitsevan Pohjoiskalotin alueella on tarjolla lukuisia harjoittelupaikka-, työllistymis- ja liiketoimintamahdollisuuksia. Asiantuntijoiden kertomat näkemykset Norjan ja Ruotsin työmarkkinatilanteesta motivoivat tutustumaan alueeseen ja myös madaltavat kynnystä lähteä naapurimaihin töihin. Esimerkiksi Pohjois-Norjassa on lähes täystyöllisyys ja työvoimapulaa usealla alalla sekä Suomea huomattavasti parempi palkkataso. Myös välimatkat ovat lyhyitä: esimerkiksi lentomatka Oulusta Luulajaan kestää 40 minuuttia ja Tromssaankin vain kaksi tuntia. Autolla aikaa kuluu suurin piirtein saman verran kuin matkalla Oulusta Helsinkiin.​

BOSS-hankkeen Norjan ekskursio

Oamk järjesti BOSS-hankkeen tuella opintomatkan, jonka tarkoituksena oli tutustuttaa opiskelijat Pohjois-Suomen, -Norjan sekä -Ruotsin tarjoamiin mahdollisuuksiin. Opiskelijat valmistautuivat matkalle laatimalla työhakemukset sekä ansioluettelot ruotsiksi. Valmistautuminen sekä aktiivinen osallistuminen matkan tapahtumiin tuotti opiskelijoille kolme opintopistettä Ammatilliset projektiopinnot -opintojaksolle. Matkan pääkohteena oli BusinessOulun järjestämä rekrytointi- sekä yritysesittelytilaisuus Tromssassa. Tämän lisäksi tutustuttiin yritystoimintaan Agnito Eaglen kultakaivoksessa sekä LKAB:n Kiirunan kaivoksen ja Narvikin sataman toimintaan. Laajempi kuva Narvikin alueen mahdollisuuksista saatiin Narvik University Collegen sekä Futurum AS. järjestämissä tilaisuuksissa.


Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)