Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/

Luovasta osaamisesta kasvua ja voimaa liiketoimintaan

CREATO – Luovasta osaamisesta kasvua ja voimaa liiketoimintaan, on Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama hanke, jonka kohderyhmänä ovat ICT- ja luovien alojen pk-yritykset sekä opetushenkilöstö. Hanke kohdistuu Pohjois-Pohjanmaan alueeseen.

Hankkeen toteuttamissa koulutuksissa keskitytään luovaa osaamista hyödyntäviin työmenetelmiin sekä siihen kuinka luovaa ajattelua voidaan hyödyntää yritysten toiminnassa.

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat neljään eri teemaan:

  1. Digitaalinen media ja markkinointiviestintä
  2. Tuote- ja palvelumuotoilu
  3. eOppiminen, elinikäinen oppiminen ja oppimisympäristöt sekä
  4. Luovan osaamisen johtaminen (design management)

Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)