Hankkeessa on neljä koulutusteemaa:

  1. Digitaalinen media ja markkinointiviestintä
  2. Tuote- ja palvelumuotoilu
  3. eOppiminen, elinikäinen oppiminen ja oppimisympäristöt sekä
  4. Luovan osaamisen johtaminen (design management)

Digitaalisen median osio avaa uusien välineiden käyttöönottoa yrityksen liiketoiminnan tukena. Sosiaalinen media on edelleen ajankohtainen aihe ja hankkeen tavoitteena on syventää eri työkalujen mahdollisuuksia yrityksen viestinnässä.

Palvelumuotoiluun liittyvät koulutukset keskittyvät palvelun arvon muodostamiseen sekä uudenlaisiin toimintatapoihin ja yhteistyömuotoihin. Design management -teema liittyy luovan osaamisen johtamiseen ja suunnitteluajattelun hyödyntämiseen yrityksen toiminnoissa.

eOppimisen ja oppimisympäristöjen työpajoissa otetaan käyttöön uudenlaisia verkko-oppimisen ja monimuoto-opetuksen keinoja hyödyntäviä oppimisympäristöjen malleja ja se on suunnattu pääasiassa toisen- ja korkea-asteen opettajille.

Koulutukset alkavat keväällä 2015 Digitaalisen median ja markkinointiviestinnän teemalla. Palvelumuotoilun koulutukset ajoittuvat syksylle 2015. Vuonna 2016 aloitetaan eOppimisen teemalla ja jatketaan myöhemmin keväällä luovan osaamisen johtamisella. Yksittäisten koulutusten tiedot löytyvät koulutuskalenterista ja ajankohtaispalstalta.

CREATO-hankkeen koulutukset ovat de minimiksen alaista tukea ja näin ollen osallistuvien yritysten tulee toimittaa de minimis -todistus järjestäjälle ennen koulutuksen alkua (linkki alla). Hankkeeseen osallistuvat henkilöt täyttävät myös ESR-henkilötietolomakkeen.

 

Hankkeen aikana järjestetyt tapahtumat

 

Teema 1, Digitaalinen media ja markkinointiviestintä:

Teema 2, Palvelumuotoilu:

Teema 3, eOppiminen:

Teema 4, Design Management:

De minimis -lomake

Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/
Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)