Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/

Huumorilla bisnestä

HURMOS-hankkeen tavoitteena on tutkia ja kehittää suomalaisten yritysten huumoriosaamista liiketoiminnassa. Hankkeessa kartoitetaan huumorin strategisia käyttömahdollisuuksia yritysten sisäisessä että ulkoisessa toiminnassa ja viestinnässä. Lisäksi hankkeessa kehitetään huumoria hyödyntäviä uusia tuotteita, palveluita ja viestintäratkaisuja tukemaan yritysten kasvua sekä kansainvälistymistä. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä yritysten ja asiakkaiden yhteisöllistä innostusta, luovuutta ja innovatiivisuutta. HURMOS-hanke toteutetaan yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston kanssa ja se kuuluu TEKESin Fiiliksestä fyrkkaa ohjelmaan (2012-2018), jossa yhdistetään tietoa, tunnetta ja teknologiaa liiketoiminnan tutkimisessa ja kehittämisessä.

Rahoittajalogo https://www.tekes.fi/

Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)