Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/web/ely/euroopan-maaseuturahastoRahoittajalogo https://www.metsa.fi/

KASKU 

Kasvua ja hyvinvointia kulttuurista ja luonnosta

KASKU on maaseudun luonto- ja kulttuurilähtöisten virkistys- ja hyvinvointipalveluiden kehittämiseen tähtäävä hanke. Hankkeessa kehitetään tuote- ja palveluideoita alueen mikroyrittäjien tarpeisiin sekä edistetään niiden verkostoitumista. Hankkeen päätavoitteena on maaseudun luovien alojen ja matkailualan yritysten palvelutuotteiden kehittäminen luovaa ja innovatiivista osaamista hyödyntäen.

Hankkeen päätoteuttaja on Oulun ammattikorkeakoulun Kulttuurin osasto ja osatoteuttaja Metsähallituksen Luontopalvelut. Kohdealueena on Pohjois-Pohjanmaa. KASKU hyödyntää SUGOR-esiselvityshankkeessa kerättyä ajantasaista tietoa alueen mikroyritysten kehittämistarpeista yrittäjien ja eri asiantuntijoiden näkökulmasta.

KASKUssa kokeillaan uudenlaista yhteistyömallia maaseudun pienyritysten ja oppilaitoksen välillä sekä lisätään yritysten palvelumuotoilun osaamista. Kulttuurisisältöjen avulla voidaan luoda vetovoimaista liiketoimintaa ja hyvinvointia sekä parantaa Pohjois-Pohjanmaan houkuttelevuutta matkailu- ja sijoituskohteena.

Hankkeen tavoitteita ovat:

Järjestämme yritysten henkilöstölle työpajoja ja seminaareja, joissa esitellään palvelumuotoilun eri osa-alueita ja työkaluja. Työpajoilla ja seminaareilla edistetään myös yrittäjien verkostoitumista ja markkinointiosaamista. Yrityksiltä kerätyt tuote- ja palveluideat jalostetaan Oamkin opiskelijoiden osaamista hyödyntävän LAB-mallin avulla palvelukonsepteiksi. LAB:ssa tuotetut palvelukuvaukset- ja tuotteet työstetään yrityksille hyödynnettävään muotoon kehitystutkimusten avulla.

Ajankohtaista

Kaikki
Koulutus Tutkimus ja kehitys Palvelut

Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)