Mitä on kiertotalous?

Kiertotalous on talouden uusi malli, jossa materiaalit ja arvo kiertävät ja tuotteille luodaan lisäarvoa palveluilla sekä älykkyydellä. Vaikka Suomi onkin jo pitkällä kiertotaloudessa (mm. teollisuuden energiatehokkuus), on silti paljon tehtävissä: jätteistä 54 prosenttia ei kierrätetä eikä käytetä uudelleen millään tapaa. Kiertotaloudessa on kuitenkin valtava taloudellinenkin potentiaali, Sitran arvion mukaan kiertotaloudessa on 1,5-2,5 miljardin euron taloudellinen mahdollisuus.

Entä yrityssymbioosi?

Yrityssymbioosi on useamman yrityksen muodostama kokonaisuus, jossa toisiaan täydentävät yritykset tuottavat toisilleen lisäarvoa hyödyntämällä tehokkaasti yhteistyökumppaneiden raaka-aineita, teknologiaa, palveluja ja energiaa. Yrityssymbioosissa yritykset voivat tehdä yhteistyötä myös työvoiman hankkimisessa sekä tuotteiden myynnissä.

 

Mitä MYSSY voisi antaa sinun yrityksellesi?

Maaseudun yrityssymbioosit - hankkeessa etsitään yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita kiertotaloudesta ja tehostamaan toimintaansa yhteistyöllä muiden yritysten kanssa. Hankkeessa kartoitetaan yhteistyöstä kiinnostuneet yritykset ja mitä yhteisiä intressejä yrityksillä voisi olla. Yhteistyön aloittamisessa voi olla aluksi kitkaa, jota Myssy -hankkeessa pyritään lieventämään. 


Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/web/ely/euroopan-maaseuturahasto
Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)