Maaseudun yrityssymbioosit -hankkeen tavoitteena on löytää Pohjois-Suomen alueelta olemassa olevia ja suunnitteluasteella olevia yrityksiä, jotka voivat ja haluavat nykyistä paremmin hyödyntää toistensa osaamista, sivuvirtoja ja laitteistoja biotalouden alalla. Hankkeessa tunnistetaan yritysten yhteisiä toiminta-alueita ja edesautetaan yritysten välistä symbioosia. Hankkeeseen osallistuvien yritysten symbioosit kuvataan esimerkkimalleiksi, jotka ovat hyödynnettävissä yleisesti.

Pohjois-Suomen biotalouden kehittämisstrategioissa ja maakuntaohjelmissa tulevien vuosien suunnitelmissa yksi vahva painopiste on energiatehokkuuden ja materiaalien kierrätyksen kehittäminen. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa osaltaan strategioiden toteutuminen.

Hankkeen tuloksena tuetaan kiertotalouden tehostamista esiintuomalla maaseudun biotalousyrityksissä syntyviä sivuvirtoja ja niiden hyödyntämismahdollisuuksia. Hyödyntämismahdollisuuksia tehostetaan muodostamalla yrityssymbiooseja ja löytämällä alueiden toimijoiden tarpeet ja mahdollisuudet. Sivuvirrat ja kiertotalouteen liittyvät asiat kirjataan hankkeessa selvitykseksi. Löydetyt yritykset sekä muodostetut yrityssymbioosit kirjataan raporttiin sekä luodaan malli, jota voi hyödyntää laaja-alaisesti yritysyhteistyön muodostamisessa. Tulevat tarpeet ja jatkotoimenpiteet kirjataan esitykseksi, joihin pyritään hankkeen aikana jo sitouttamaan mahdollisia toimijoita. Hankkeessa verkostoidutaan toimijoiden välillä toteuttaen yrityssymbioosipäivä maakuntien välillä.

Hanke aktivoi yrityksiä, edistää sivuvirtojen uudelleenkäyttöä ja tehostaa kiertotalouden mahdollisuuksia Pohjois-Suomessa sekä tuottaa yritysyhteistyöhön toimintamalliesimerkkejä.

Maaseudun yrityssymbioosit -hankkeen toiminta-alue on Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi. Kohderyhmänä hankkeella ovat alueen maaseutuyritykset. Hanke toteutetaan 1.10.2015 - 30.9.2017. Hankkeen toteuttavat Oulun ammattikorkeakoulu Oy ja Lapin ammattikorkeakoulu Oy yhdessä maakuntien maaseutuyrittäjien kanssa.

Myssy-hankkeen loppuraportti

Yhteyshenkilö: Sanna Moilanen


Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/web/ely/euroopan-maaseuturahasto
Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)