Rahoittajalogo https://www.oulu.fi/english/Rahoittajalogo https://www.osao.fi/Rahoittajalogo https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://www.luke.fi/Rahoittajalogo https://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/fi/funding/erdf/

Teolliset symbioosit Pohjois-Pohjanmaalla -hanke tukee yritysyhteistyötä kiertotalouden keinoin

Teollinen symbioosi on usean yrityksen muodostama kokonaisuus, jossa yritykset tuottavat toisilleen lisäarvoa hyödyntämällä tehokkaasti toistensa raaka-aineita, energiaa, teknologiaa, osaamista ja palveluja. Toisen toimijan sivuvirta tai jäte voi muuttua tuottavaksi resurssiksi toiselle. Näin kumpikin osapuoli säästää kustannuksissa. Samalla haitalliset ympäristövaikutukset vähenevät ja energiatehokkuus lisääntyy. Teollisten symbioosien luoma yhteistyö vauhdittaa kiertotaloutta, joka on yhtä aikaa tuottavaa ja kestävää. Näin jätteestä syntyy lisäarvoa ja uutta liiketoimintaa.

Teolliset symbioosit


Hanke edistää kiertotalouden teollisten symbioosien syntyä Pohjois-Pohjanmaalla mm. seuraavasti:

 

Yrityskäynnit

Yrityskäyntien aikana kerätään tietoa yritysten materiaali- ja energiavirroista maakunnallisella yrityskartoituksella sekä menneiden ja meneillään olevien hankkeiden kautta. 

Työpajat

Alueelliset yritystyöpajat tarjoavat yrityksille mahdollisuuden keskinäiseen vuorovaikutukseen ja asiantuntija-apuun sekä teollisten symbioosien käytännön toteuttamiseen. Työpajoissa on mahdollista luoda toimialarajat ylittäviä yrityskontakteja. Yritysten resursseille etsitään pajoissa aktiivisesti hyödyntäjiä. 

Kiertotalouden aloitteiden arviointi

Asiantuntijat arvioivat yrityskäynneillä ja yritystyöpajoissa esiin tulleiden uusien, kaikille avoimien kiertotalouden aloitteiden liiketoimintapotentiaalia. Arvioinnissa punnitaan kysyntää, kilpailutilannetta, tuotantopotentiaalia, tuotantoprosesseja sekä kustannuksia ja hinnoittelua.

Potentiaalisimpien aloitteiden edistämissuunnitelmien laatiminen

Potentiaalisimmille aloitteille tehdään edistämissuunnitelmat eli innovaatioprosessin kuvaukset. Niissä määritetään aloitteen kaupallistamiseksi vaadittavat toimenpiteet ja tarpeelliset toimijat vastuineen. Edistämissuunnitelmat laaditaan yleisellä tasolla markkinalähtöisesti. Niitä ei siis kohdenneta yksittäiselle yritykselle. 

Demonstraatiot ja kokeilut

Raaka-aineiden täysin uudenlaista hyödyntämistä, uusia tuotteita tai näihin liittyviä uusia tekniikoita ja prosesseja kokeillaan käytännössä testausympäristöissä. Demonstraatioiden ja kokeilujen avulla arvioidaan ideoiden ja aloitteiden toteuttamismahdollisuuksia. 


Yhteistyössä mukana


    Teolliset symbioosit Suomessa – FISS

 

LT-logo.png Oulu,BusinessOulu

Oulun vesi StoraEnso.png

Raahen kaupunki


Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)