Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/

Maahanmuuttajille valmentavaa koulutusta suomenkieliseen korkeakouluun (SIIMA-hanke)

1.8.2016 - 31.7.2018

kartalla.jpg

Syksyllä 2016 käynnistyi kaksivuotinen SIIMA-hanke (siirtymävaiheen koulutusmalli maahanmuuttajille), jonka tavoitteena on parantaa maahanmuuttajien valmiuksia ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opintoihin sekä edesauttaa työllistymismahdollisuuksia.

Hankkeessa rakennetaan koulutusmalli, jossa on mietitty kohderyhmä huomioiden opetuksen pedagogiset ratkaisut, ohjaukselliset tukitoimet sekä valmentavien opintojen kokonaisuus (40 op).  Koulutusmalli pilotoidaan hankkeen aikana Oulun ammattikorkeakoulun liiketalouden osastossa. Hankkeessa parannetaan myös ohjaus- ja opetushenkilöstön valmiuksia kohdata, ohjata ja opettaa maahanmuuttajaopiskelijoita.

HAKIJALLE:

Koulutukseen haetaan 16.5. - 28.5.2017 sähköisesti kohdasta maahanmuuttajakoulutus:

http://www.oamk.fi/c5/fi/koulutus/taydennyskoulutus/

Koulutukseen valitaan kirjallisella ja suullisella kokeella. Molemmat kokeet pidetään torstaina 1.6.2017 kello 9.00 alkaen osoitteessa Teuvo Pakkalan katu 19.  

Koulutus on kokopäiväistä ja ilmaista.

Koulutus kestää 1.9.2017 – 23.3.2018.

Koulutus (40 op) sisältää suomen kieltä ja kulttuuria, yrittäjyyttä, liiketalouden perusteita, työelämätaitoja, työelämän tietotekniikkaa ja matematiikkaa.

Opiskelu edellyttää opintoihin sitoutumista ja kohtuullista suomen kielen taitoa                                                                         

 

 

 


Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)