...

Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/

 

Hanke on päättynyt 31.12.2017. Verkko-ohjauksen kehittämistyötä jatketaan Digiohjausta kaikille! -ESR-hankkeessa. 

 

Verkko-ohjaaja - verkko- ja etäohjauspalvelut opintojen tukena

Verkko-ohjaaja -hankkeessa kehitetään monimuotoisia, verkkoviestintävälineitä hyödyntäviä opintoneuvonnan ja opintojen ohjauksen toimintamalleja ja koulutetaan ohjaustoimijoita mallin ja työvälineiden käyttöön Oulun ammattikorkeakoulussa.

Opetus ja oppiminen ovat muuttamassa muotoaan. Verkko- ja monimuoto-opetuksen määrä kasvaa ja älykäs oppiminen on myös yksi Oamkin strategisista kehittämiskohteista.

Opintojen ohjauksella on ennaltaehkäisevä vaikutus opintojen viivästymiseen ja keskeyttämiseen. Ohjaus tukee ohjattavan oppimisprosesseja ja vahvistaa hänen toimijuuttaan. Perinteiset opintojen ohjauksen ja neuvonnan menetelmät perustuvat kasvokkain tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Monimuoto-opiskelijoille sekä hakijoille tulisi kuitenkin pystyä tarjoamaan yhtäläiset mahdolliset ohjaukseen ja neuvontaan välimatkasta tai elämäntilanteesta riippumatta. Oamkilla on laaja koulutusvastuu Pohjois-Suomen alueella.

Opintojen ohjaus alkaa jo siinä vaiheessa kun tulevat opiskelijat etsivät tietoa opintomahdollisuuksistaan. Myös muun muassa avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat tarvitsevat monipuolista ohjausta ja neuvontaa.

Verkko-ohjaaja -hankkeessa pyrimme löytämään ratkaisuja opiskelijan ohjaus- ja neuvontapalveluiden saavutettavuuden parantamiseksi opiskelijan polun eri vaiheissa. Hyväksi havaitut käytännöt julkaistaan myös muiden toimijoiden hyödynnettäviksi.

Ajankohtaista

  • Koulutuspäivien suunnittelupalaveri 2.10.2015 05.10.15

  • Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)