Hankkeet  ::  Verkko-ohjaaja
...
Ajankohtaista

Hankeryhmä ajan hermolla

Julkaistu: 28.10.2015 klo 15:54 Ajankohtaista

Lokakuun ajan hankeryhmä on jatkanut tiiviisti koulutusten suunnittelua. Erityisesti on hiottu koulutuspäivien osaamistavoitteita ja ydinkysymyksiä sekä pohdittu koulutuksissa testattavia verkkoviestintävälineitä. Suunnittelun punaisena lankana ovat toimineet koko ajan tiiviisti ohjauksen viitekehys ja verkko-ohjauksen erityishaasteet: tietoturva ja vuorovaikutus.

Hankeryhmä on myös viritellyt kontakteja verkko-ohjausta jo ansiokkaasti toteuttaneisiin asiantuntijoihin; mielellään kuulemme millaisia hyviä käytäntöjä tai haasteita muilla on samaan teemaan liittyen ollut. Vastavuoroisesti jaamme mielellään myös omaa osaamistamme kiinnostuneille hankkeen aikana.

Uutta kehittävässä hankkeessa on tärkeää pysyä koko ajan tuntosarvet valppaana ja ajan hermolla hankkeeseen liittyvien ajankohtaisten ilmiöiden suhteen. Itse olen syksyn aikana osallistunut useisiin ohjausta ja digitalisaatiota käsitteleviin seminaareihin, joista esimerkkeinä seuraavat:

  • Nuoret ja työelämä - työkaluja nuorten työelämään ohjaamiseen, 18.9.2015 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto
  • Voiko pyörätuolilla sukeltaa? Ammatillisten erityisopettajien ja opinto-ohjaajien verkostoseminaari, 7.10.2015 Oulun ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajankoulutus
  • Opopatio: Tietoa Oulun korkeakoulujen koulutustarjonnasta sekä korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistuksesta, 9.10.2015 Oulun ammattikorkeakoulu
  • Oppijan palvelut digiloikan edelläkävijänä – päätösseminaari, 28.10.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankkeen taival on vasta alussa, mutta jo tähän mennessä saadun palautteen perusteella on käynyt hyvin ilmi että hankkeen toimenpiteille ja hankkeessa tuotettaville verkko-ohjauksen toimintamalleille on todellista tarvetta Oamkin lisäksi myös muuallakin. Tämä kannustaakin hankeryhmää toimimaan innovatiivisesti ja ennakkoluulottomasti hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi!

Hanna Ylönen

Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/
Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)