Hankkeet  ::  Verkko-ohjaaja
Ajankohtaista

Opintoasiainpäivät Turussa 4.-5.11.2015

Julkaistu: 9.11.2015 klo 09:19 Ajankohtaista

Hankkeelle käytiin hakemassa vauhtia, tietoa ja uusia ideoita ammattikorkeakoulujen opintoasiainpäiviltä, jotka järjestettiin Turussa 4.-5.11.2015. Päivät olivat erittäin onnistuneet. Kiitokset järjestäjille!

Kahden intensiivisen päivän aikana saatiin tietoa henkilötietolaista, opiskelun ja opetuksen tuen prosesseista ja perusrekisteri PAKKI-hankkeesta sekä hankkeen kannalta erittäin olennaisista asioista: tulevaisuuden palvelupisteistä ja digitaalisuuden merkityksestä opintohallinnon näkökulmasta.

Mika Suutarin, palvelupäällikkö Turun ammattikorkeakoulussa, luennossa pohdittiin tulevaisuuden palvelupisteiden haasteista ja mahdollisuuksista. Muuan muassa sitä, mitä haasteita ja mahdollisuuksia paikkaan sidottu palvelu ja ajasta ja paikasta riippumaton palvelu tuovat? Tarvitaanko enää kiinteitä työ-tai palvelupisteitä? Miten asiakas jatkossa ymmärtää käsitteen palvelupiste? Voimmeko enää velvoittaa opiskelijaa asioimaan tietyssä fyysisessä paikassa? Osuvatko videoneuvottelulaitteet sopivasti face-to-face – palvelun ja sähköisen palvelun välimastoon? Ovatko ne henkilöt, jotka eivät ole tottuneet käyttämään sähköisiä järjestelmiä juuri niitä, jotka niitä eniten tarvitsisivat? Näitä kysymyksiä voi jokainen pohtia ja näihin lähdetään hakemaan vastauksia hankkeen koulutusten myötä.

Katri Saarikivi, Tutkija, Kognitiivisen aivotutkimuksen yksiköstä Helsingin yliopistosta kertoi innostavasti työn tulevaisuudesta ja siitä, miten ihminen ja ajattelu digitalisaation myötä muuttuvat. Työ ei muutu, mutta työnteko muuttuu ja ihmiskunta kehittyy. Työnmuutos johtuu kiertokulusta, jossa kehittyvät teknologia, kognitio ja sosiaalisuus. Muutos on jatkuvaa ja sitä on ollut aikojen alusta saakka. Työstä tulee oppimisintensiivistä, luovaa ja vuorovaikutteista ja työ vaatii tulevaisuudessa luovuutta, vuorovaikutustaitoja, joustavaa ajattelua ja oppimiskykyä. Tavoitteena on rakentaa työkulttuuri, jossa hyödynnetään parhaat välineet ja jossa ajatellaan inhimillisesti. Laadukas vuorovaikutus, kollektiivinen älykkyys ja empatia ovat laadukkaan työn tae. Oppiminen hellii aivoja ja pelastaa uusia aivosoluja. Aivot tykkäävät oppimisesta ja se estää niitä vanhentumasta. Eiköhän siis kaikki lähdetä innolla ja avoimin mielin oppimaan uutta verkkoneuvontaan ja ohjaukseen liittyen!

Anna

Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/
Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)