Hankkeet  ::  Verkko-ohjaaja
...
Ajankohtaista

Koulutuksen digiloikkaa harppaamassa - Valtakunnallisilla virtuaaliopetuksen päivillä 7.-8.12.2015 Helsingin Messukeskuksessa

Julkaistu: 16.12.2015 klo 10:28 Ajankohtaista

Osallistuin opetushallituksen järjestämille valtakunnallisille virtuaaliopetuksen päiville 7.-8.12.2015 Helsingin messukeskuksessa. Päiville osallistui Oamkista myös eKampus-koordinaattori, verkkopedagogiikan lehtori Leena Paaso, joka toimii myös Verkko-ohjaaja -hankkeen ohjausryhmän jäsenenä.

Virtuaaliopetuksen päivillä oli kahden päivän ajan runsaasti mielenkiintoista ohjelmaa sekä yhteisissä että rinnakkaisissa osuuksissa liittyen tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen ja oppimisen monipuolistamiseen niin varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa kuin lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa. Päivien aikana kuultiin useita ainutlaatuisia esimerkkejä onnistumisia erilaisissa digitaalisuuden hyödyntämiseen tähtäävissä kehittämishankkeissa ja kokeiluissa. Itse osallistuin rinnakkaisohjelmaosuuksissa sekä ammatillisen että lukiokoulutuksen ohjelmaan.

Päällimmäinen tunne ammattikorkeakoulutuksen edustajana on, että digiloikka on ammattikorkeakoulua edeltävillä kouluasteilla monessa oppilaitoksessa jo täyttä totta; oppilaat osaavat jo käyttää sujuvasti sovelluksia jotka eivät meille ole aivan vielä arkipäivää.

Useaan otteeseen eri puheenvuoroissa tuli ilmi se tosiseikka, että perusasteen, lukion ja ammatillisen koulutuksen yhtenäiset, valtakunnalliset opetussuunnitelmat mahdollistavat eri koulujen välisen yhteistyön digitaalisuuden kehittämisessä mielestäni aivan eri tavalla kuin ammattikorkeakouluissa, joissa kaikki ammattikorkeakoulut työstävät omat tutkinto-ohjelmakohtaiset opetussuunnitelmansa hyvin itsenäisesti. Perusasteen ja toisen asteen puolella mm. kustantajat ja digitaalisia osaamispalveluja tuottavat yritykset tarjoavat runsaasti opetussuunnitelmien mukaisia valmiita digitaalisia oppimateriaaleja ja erilaisia digitaalisuutta hyödyntäviä oppimissovelluksia, eli opettajan ei tarvitse työstää aivan kaikkea digimateriaalia itse.

Keskeinen painotus päivillä oli myös yhteisöllisyyden ja yhteistoiminnallisuuden korostamisessa; kaikkien ei tarvitse osata kaikkea, vaan osaamista voi jakaa eri koulujen kesken. Tässäkin yhteiset opetussuunnitelmat antavat mahdollisuuden hyvinkin matalan kynnyksen yhteistyöhön perus- ja toisen asteen oppilaitosten kesken. Yhteistyökenttä näyttää kovin toiselta ammattikorkeakoulusta katsottuna; tosin kyseessä on hyvin paljon myös tahdon asia sekä korkeakoulujen välillä että sisällä.

Toinen keskeinen painotus oli selkeästi se, että opiskelijoilta ei voi edellyttää opinnoissaan yhteistoiminnallisuutta tai osaamisen jakamista ellei koko henkilöstö, niin opettajat kuin ohjaus- ja neuvontatyötä tekevät, näytä esimerkkiä. Hyödyllistä on konkreettisten esimerkkien jakaminen siitä mikä esimerkiksi verkko-opetuksessa ja -ohjauksessa toimii ja mikä ei toimi.

Verkko-ohjaaja –hankkeessa toteutamme koko hankkeen toiminnan ajan vahvasti yhteistoiminnallista ja yhteisöllistä työskentelymallia; kaikki osallistujat jakavat omaa osaamistaan muille ja yhteistoiminnallisesti tuotamme toimintamallia ja opasta verkko-ohjauksen hyvien käytäntöjen jakamiseen. Hankkeessa koulutettava ydinryhmä jakaa koulutuksen ajan ja sen jälkeen mentoreina osaamistaan muille ohjaus- ja neuvontatyötä tekeville yhteisesti sovittavilla pelisäännöillä.

Verkko-ohjaaja –hanke vastaa Oamkissa omalta osaltaan hallitusohjelman kärkihankkeiden vaatimuksiin koulutuksen digiloikasta ja uusista oppimisympäristöistä; digitalisaatio vaikuttaa opetuksen ja oppimisen lisäksi myös opintojen ohjauksen välineisiin ja toimintamalleihin.

Linkki virtuaaliopetuksen päivien ohjelmaan ja materiaaleihin: www.oph.fi/opetushallitus/konferenssien_aineistoa/va...

Twitter: #virtuaaliopetus2015

 

Hanna Ylönen

Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/
Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)