Hankkeet  ::  Verkko-ohjaaja
...
Ajankohtaista

Videot opiskelijoiden ohjauksen ja neuvonnan työvälineenä?

Julkaistu: 25.1.2016 klo 13:24 Ajankohtaista

Kokemuksia mobiilivideoinnin työpajasta 12.1.2016

Osallistuimme Oamkin Creato-hankkeen järjestämään, Jukka Savilammen vetämään mobiilivideoinnin työpajaan 12.1.2016 tarkoituksenamme saada ideoita ja osaamista videoinnin hyödyntämisestä monimuotoisessa opintojen ohjauksessa ja neuvonnassa. Työpaja olikin erittäin antoisa ja opettava. Aamupäivän aikana saimme tietoa videoinnin perusperiaatteista, eli videoilmaisusta ja siitä, miten videota voi käyttää hyväksi opetuksessa. Samat lainalaisuudet pätevät hyvin myös ohjaukseen ja neuvontaan.

Lounaan jälkeen päästiin harjoittelemaan käytännössä videon tekemistä. Kaikki pajalaiset lähtivät kuvamaan omia otoksiaan. Tehtävänä oli kuvata vähintään viisi videoklippiä ja stillkuvia. Kuvausten jälkeen ryhdyttiin editoimaan harjoitusvideoita, ennen koulutusta koneille asennettujen ilmaisten elokuvatyökalujen avulla. Noin puolet porukasta editoi videoitaan Movie Makerillä (PC) ja puolet iMovie-ohjelmalla (MAC). Molempien ohjelmien käyttöön saatiin Jukalta selkeä opastus ennen editoinnin aloittamista. 

Koulutuksen aikana sai huomata, kuinka hyvän videon tekeminen on yllättävän haastavaa, vaatien suunnittelua ja aikaa. Toisaalta oli ilahduttavaa myös huomata, että nykyisillä työvälineillä eli älypuhelimilla ja ilmaisilla editointiohjelmilla kuka tahansa pystyy kuitenkin tuottamaan julkaisukelpoista videomateriaalia. Päivän lopuksi tutustuttiin videoiden tallentamiseen ja jakamiseen.

Työpajan anti oli hedelmällinen myös siinä mielessä, että saimme paljon ideoita erilaisten opastus- ja ohjausvideoiden tekemiseen, esimerkkeinä opiskelijapalveluiden esittelyvideo, tutorial vakuutusasioista, lisäajan hakemisesta, uusintatenttiin ilmoittautumisesta yms. Videomateriaali on erinomaista ohjaus- ja neuvontamateriaalia myös erilaisten oppijoiden ja palveluiden tasa-arvoisen saavutettavuuden näkökulmasta (esim. lukivaikeudet, etä- ja monimuoto-opiskelijat ja hakijat).

Anna Kolehmainen ja Hanna Ylönen

Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/
Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)