Hankkeet  ::  Verkko-ohjaaja
...
Ajankohtaista

Verkko-ohjaaja -koulutukset käynnistyivät!

Julkaistu: 8.2.2016 klo 16:22 Ajankohtaista

Verkko-ohjaaja –hankkeen ydinryhmän koulutukset käynnistyivät 29.1.2016 teemalla ”Oamkin ohjauksen malli ja ohjausprosessi monimuoto-opiskelijoilla”. Päivän aikana ydinryhmä jakautui monialaisiin ryhmiin, joista jokaisesta löytyy osaamista niin opintojen ohjaajilta, opiskelijapalveluista kuin opettajatuutoreiltakin.

Ensimmäinen koulutuspäivä sujui innostuneissa ja intensiivisissä merkeissä. Päivän teeman mukaisesti monialaiset ryhmät aloittivat työstämään yhteisöllisen oppimisen ja PBL-menetelmän avulla oman ryhmänsä oppimistehtävää mm. seuraaviin teemoihin liittyen:

Miten ryhmäytymistä voi edistää verkossa? Mitkä ovat ohjauksen painopisteet opintojen eri vaiheissa monimuoto-opiskelijoilla? Voiko verkko-ohjausta hyödyntää myös päiväopiskelijoiden opintojen edistymisessä ja millä keinoilla? Mitä on sulautuva ohjaus ja neuvonta?

Ennen ensimmäistä lähikoulutuspäivää toteutimme ydinryhmäläisille laajan oman osaamisen itsearvioinnin ohjaukseen, verkko-ohjaukseen ja tvt- ja verkkoviestintävälineiden käyttöön liittyen. Ennen 29.1 teemakoulutuspäivää tarjosimmekin kaikille ydinryhmäläisille tvt- ja verkkoviestintävälineiden koulutuspaketin kahtena vaihtoehtoisena puolen päivän sessiona; tässä perustyövälineiden koulutuspaketissa hyödynsimme osaamisen itsearvioinnissa saatua tietoa ryhmäläisten valmiuksista tvt- ja verkkoviestintävälineiden käyttöön.

Ensimmäisen koulutuspäivän jälkeen ryhmät työskentelevät itsenäisesti ja hanketyöryhmä tapaa heitä väliwebinaareissa. 21.3.2016 pidettävään toiseen lähikoulutuspäivään valmistaudutaan yksilötehtävällä, jossa pohditaan verkossa tai etäyhteydellä tapahtuvan vuorovaikutuksen eroa kasvokkaiseen vuorovaikutukseen.

 

 

Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/
Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)