Hankkeet  ::  Verkko-ohjaaja
...
Ajankohtaista

Verkko-ohjaaja Oppiminen online -Digileirillä 6.-7.4.2016

Julkaistu: 8.4.2016 klo 15:51 Ajankohtaista

Hanna Ylönen ja Anna Kolehmainen osallistuivat 6.-7.4.2016 Oulussa järjestettyyn Oppiminen Online -Digileiriin. Päivien aikana keskusteltiin verkkoviestintävälineistä oppimisessa ja ohjauksessa, sopivassa suhteessa ohjaajien vetämiä infosessioiden ja toiminnallisuuden avulla. Päivät oli rakennettu kolmen teemaryhmän ympärille, joita olivat ’Opetuksen tekijänoikeudet ja avoimet oppimateriaalit’, ’Oppiminen ja mobiilipedagogiikka’ ja ’Oppimisen visualisointi ja ohjaus digiympäristöissä’.

Ensimmäisenä koulutuspäivänä saimme tutustua Open Badge -osaamismerkkeihin; mitä ne ovat ja miten niitä haetaan. Kaikille koulutuksessa mukana olleille perustettiin oma osaamismerkkipassi ja Oppiminen Online -merkkejä alettiinkin keräämään jo leirin aikana. Osaamismerkit ovat kätevä tapa osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.

Toisena koulutuspäivänä tutustuttiin jälleen uusiin menetelmiin, mutta visualisoinnin näkökulmasta. Tehtävänä oli miettiä jokin omaan työhön liittyvä asia, mikä olisi kannattavaa visualisoida. Saimme ideoita avoimia koulutuspäiviä ja hyvien käytäntöjen opasta varten. Suunnittelimme tehtäviä avoimiin koulutuspäiviin ja aloimme rakentaa havainnollistavia ja elävöittäviä sarjakuvia hyvien käytäntöjen opasta varten Bitstrips-sovelluksella.

Toisen koulutuspäivän iltapäivän ohjelmaan kuului tekijänoikeudet. Opentekoa -sivustolta löytyy kattavasti tietoa tekijänoikeuksista ammatin opetuksessa. Materiaalit ovat käytännönläheisiä ja niitä saa vapaasti käyttää opetuksessa. Tutustuimme ryhmittäin syvemmin Creative Commons –lisensseihin sekä kuvien, videoiden ja elokuvien käyttöön opetuksessa.

Päivien aikana saatiin paljon vinkkejä uusista sovelluksista ja ohjelmista, joita voisi hyödyntää ohjauksessa. Tutustuimme muun muassa WordPress ja Blogger –blogityökaluihin, Prezi -presentaatiotyökaluun, Dropbox-pilvipalveluun sekä erilaisiin kuvapalveluihin ja animaatiosovelluksiin.

Anna ja Hanna

Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/
Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)