Hankkeet  ::  Verkko-ohjaaja
...
Ajankohtaista

Ensimmäinen avoin koulutuksemme on nyt takana, ja haluamme kiittää kaikkia koulutukseen osallistuneita koulutuspäivästä!

Julkaistu: 24.10.2016 klo 10:17 Ajankohtaista

Hankkeen ensimmäinen avoin koulutuspäivä järjestettiin 19.10. Oamkin Kotkantien kampuksen auditoriossa. Ilmoittautuneita oli noin 150, joista yli puolet osallistuivat verkon välityksellä.  Osallistujamäärä kertoo meille viestiä siitä, että verkko-ohjaus on erittäin paljon kiinnostusta herättävä aihe tämän päivän ohjauskentällä.

Koulutuspäivän avasi hankkeen sisältövastaava Hanna Ylönen esittelemällä hanketta sekä yleensäkin viemällä meidät ohjauksen maailmaan käsittelemällä sitä, mitä ohjaus tänä päivänä on ja miksi verkko-ohjausta tarvitaan. Hanna esitti puheenvuorossaan, että samalla, kun opetus siirtyy enemmän ja enemmän verkkoon ja sähköinen tiedonsiirto lisääntyy, ohjauksen tarve kasvaa. Opintojen ohjauksen merkitys onkin tällä hetkellä suurempi kuin koskaan. Hanna myös muistutti, että ohjauksen vaikuttavuus ja saavutettavuus kulkevat käsikädessä: verkko-ohjaus ei ole pelkästään uusi mahdollisuus verkossa opiskeleville, vaan tarjoaa matalan kynnyksen ohjauspalveluita myös lähiopiskelijoille. Lisäksi Hanna esitteli näkemyksensä verkko-ohjauksen neljästä tärkeimmästä ulottuvuudesta, joihin hankkeen toiminnassa kiinnitämmekin erityistä huomiota: ohjauksen käsite ja ohjausprosessit eri ohjaustoimijoilla, vuorovaikutuksen ja läsnäolon toimintatavat, välineet ja ohjelmistot ja tietoturva ja eettiset pelisäännöt.

Koulutukseen osallistuvia oli ilmoittautumisen yhteydessä pyydetty listaamaan sanoja, joita heillä tulee verkko-ohjauksesta mieleen. Näistä sanoista keräsimme Answer Garden-työkalulla sanapilven, joka näytettiin screenillä koulutuksessa. Koulutukseen osallistuvien henkilöiden positiivista asennetta verkko-ohjaukseen kuvaa sanapilven neljä suosituinta sanaa ”mahdollisuus”, ”saavutettavuus”, ”tavoitettavuus”, sekä ylivoimaisesti suosituin sana ”joustavuus”!

Puheenvuoron piti myös opinto-ohjaajamme Kati Mäenpää käsitellen omia kokemuksiaan verkko-ohjauksesta ja verkko-ohjaajana. Kati muun muassa esitteli, keitä Oamkin ohjausyhteistyöverkostoon kuuluu: esimerkiksi digimentorit, jotka osallistuvat koko muun ohjaus- ja neuvontahenkilöstön digimentorointiin ohjaukseen ja neuvontaan liittyen sekä ovat mukana toimijoina digityöpajoissa.

Lisäksi Kati esitteli itse Adobe Connectin kautta järjestämänsä Opo Online-ohjaussessiot. Kati on merkannut opiskelijoidensa lukujärjestyksiin valmiiksi ajankohdat, jolloin on tietyssä AC-huoneessa paikalla opiskelijoiden ohjausta varten. Kati kertoi yllättyneensä Opo Onlinen suosiosta ja mainitsi huomanneensa tällaisen toiminnan edistävän myös vertaisohjausta: on ollut tilanteita, joihin opo itse ei ole heti osannut vastata, mutta sen sijaan toiset opiskelijat ovat.

Koulutuksen osallistujien aktivoimiseen ja heidän kartoittamiseen Kati käytti Kahoot-sovellusta. Osallistujien vastaukset näkyivät screenillä, ja osoittivat esimerkiksi sen, että koulutuksessa oli paikalla eniten opettajia, opettajatuutoreita ja opinto-ohjaajia ja että eniten oppimista verkko-ohjauksen suhteen osallistujat kokivat tarvitsevansa tekniikan ja välineiden suhteen.

Opintopsykologi Tomi Guttorm veti koulutuksessa kaksi paneelikeskustelua, joissa panelisteina toimivat hankkeen ydinryhmään kuuluvia Oamkin ohjaus- ja neuvontatyöntekijöitä. Paneelissa kuultiin esimerkiksi erään opettajatuutorin positiivisia kokemuksia Whatsappin käytöstä. Opettajatuutori kertoi perustaneensa ryhmilleen omat Whatsapp-ryhmät, ja on tätä kautta kokenut voineensa auttaa opiskelijoita nopeasti akuuteissa kysymyksissä. Myös tässä ympäristössä on huomattu opiskelijoiden vertaisohjaus. Keskustelua herätti myös verkko-ohjauksen ja kasvokkain ohjaukset erot ja samanlaisuudet: näkemyksiä kuultiin sen puolesta, että videokuvallinen ohjaus esimerkiksi AC:lla ei kauhean paljon eroa liveohjauksesta. Toisaalta kuulimme panelistien kokemuksia siitä, kuinka ohjaus AC:n kautta on koettu eroavan kasvotusten käydystä ohjauksesta elekielen tunnistamisen ja katsekontaktin osilta. Opintotukiasioista vastaava kertoi, että AC:ta on käytetty myös aloittavien opiskelijoiden infoon: alkuinfotilaisuuksia oli järjestetty vain yksi, joka nauhoitettiin, ja halukkaat ovat voineet katsoa sen jälkikäteen. Sama työtaakkaa vähentävä hyöty on huomattu videotutoriaalien kohdalla.

Koko koulutuksen ajan netissä pyöri reaaliaikainen chatti, jonka kautta etäosallistujat pystyivät osallistumaan koulutukseen ja esittämään kysymyksiä. Keskustelu oli koko koulutuksen ajan aktiivinen, ja sieltä nousi esiin monia hyviä kysymyksiä, joita laitoimme korvan taakse, ja joita tullaan varmasti pohtimaan jatkossakin! Chatin kautta koulutukseen osallistui myös yhteistyötä kanssamme tekevä Sara Peltola. Hän lähetti koulutukseen omat terveisensä videon muodossa. Videolla Sara antoi neljä vinkkiä chat-ohjaukseen, katso video tästä linkistä! https://www.youtube.com/watch?v=4ne0jMRAVa0&feature=youtu.be

Kiitos vielä kaikille osallistujille! Seuraavia koulutuspäiviä odotellessa J

Koulutusmateriaali on nyt saatavilla hankkeen nettisivuilla osoitteessa www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/verkko-o...

Syysterveisin,

Verkko-ohjaaja-hankkeen hanketyöryhmä

Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/
Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)